Членове на политически кабинети и съветници и експертите към тяхДата15.01.2018
Размер215.65 Kb.
ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КАБИНЕТИ И СЪВЕТНИЦИ И ЕКСПЕРТИТЕ КЪМ ТЯХ (чл. 3, т. 24)
ред

име и фамилия


дата на

избор/ назначаване

АМС

дата на съобщаване на заповед

д-я

чл. 12, т. 1

дата

д-я

чл. 12, т. 2

дата

д-я

чл.12, т. 3

дата

д-я

чл.12, т. 4

дата

1

Румяна Генчева Бъчварова

04.08.2009 г.

Началник на ПК

04.08.2009 г.
04.08.2009 г.2

Илиан Колев Точев

19.08.2009 г.

Парламентарен секретар в ПК

13.08.2009 г.
13.08.2009 г.3

Радослав Венчов Точев

04.08.2009 г.

Съветник към ПК на министър-председателя

01.08.2009 г.
01.08.2009 г.


4

Светослав Иванов Спасов

04.08.2009 г.

Съветник към ПК на министър-председателя

31.07.2009 г.
31.07.2009 г.5

Васил Христов Бонински

07.09.2009 г.

Съветник към ПК на министър-председателя

20.08.2009 г.
20.08.2009 г.6

Ангел Христов Чолаков

24.08.2009 г.

Съветник към ПК на министър-председателя

20.08.2009 г.
20.08.2009 г.7

Доан Джевдет Зия

12.08.2009 г.

Съветник към ПК на министър-председателя

12.08.2009 г.
12.08.2009 г.8

Юлиана Иванова Николова

01.09.2009 г.

Съветник към ПК на министър-председателя

31.08.2009 г.
31.08.2009 г.- 9л.приложения9

Веселин Здравков Златев

14.09.2009 г.

Съветник към ПК на министър-председателя

11.09.2009 г.
11.09.2009 г.10

Деяна Георгиева Костадинова

23.09.2009 г.

Съветник към ПК на министър-председателя

04.09.2009 г.
04.09.2009 г.11

Николай Богомилов Боев

04.08.2009 г.

Съветник към ПК на министър-председателя

04.08.2009 г.
04.08.2009 г.12

Теодора Йорданова Зафирова

11.08.2009 г.

Съветник към ПК на министър-председателя

04.08.2009 г.
04.08.2009 г.13

Румен Ангелов Миланов

09.09.2009 г.

Съветник-секретар на Съвета по сигурността при МС

02.09.2009 г.
02.09.2009 г.14

Диана Трендафилова Димитрова

От вст. в длъжност

Експерт в Звено с обществеността към ПК на министър-председателя

02.10.2009 г.
02.10.2009 г.15

Виржиния Николаева Борисова

11.08.2009 г.

Експерт към ПК на министър-председателя

07.08.2009 г.
07.08.2009 г.16

Ана Каменова Иванчева

14.08.2009 г.

Експерт към ПК на министър-председателя

06.08.2009 г.
06.08.2009 г.17

Десислава Димитрова Замфирова

04.08.2009 г.

Началник на ПК на зам.министър-председателя Цветан Цветанов

04.08.2009 г.
04.08.2009 г.18

Ирина Асенова Велкова

15.09.2009 г.

Съветник към ПК на зам.министър-председателя Симеон Дянков

01.09.2009 г.
01.09.2009 г.19

Десислава Димитрова Димитрова

16.09.2009 г.

Съветник към ПК на зам.министър-председателя Симеон Дянков

14.09.2009 г.
14.09.2009 г.20

Пролетина Георгиева Драгоева

16.09.2009 г.

Съветник към ПК на зам.министър-председателя Симеон Дянков

12.09.2009 г.
12.09.2009 г.21

Калин Федиев Захариев

28.08.2009 г.

Експерт към ПК на зам.министър-председателя Симеон Дянков

10.08.2009 г.
10.08.2009 г., представена служ.бележка от28.08.2009 г.22

Анна Валериева Кузнецова

От вст. в длъжност

Началник на ПК на министър Божидар Димитров

15.09.2009 г.
15.09.2009 г.23

Христо Филипов Христов

От вст. в длъжност

Съветник към ПК на министър Божидар Димитров

15.09.2009 г.
15.09.2009 г.24

Росен Цветанов Иванов

От вст. в длъжност

Съветник към ПК на министър Божидар Димитров

15.09.2009 г.
15.09.2009 г.- 2л.приложения25

Красимир Стоичков Тодоров

От вст. в длъжност

Съветник към ПК на министър Божидар Димитров

01.10.2009 г.
01.10.2009 г.26


Симеон Желев Желев

От вст. в длъжност

Експерт към ПК на министър Божидар Димитров

24.09.2009 г.
24.09.2009 г.27

Нуша Любомирова Иванова

От вст. в длъжност

Експерт към ПК на министър Божидар Димитров

28.09.2009 г.
28.09.2009 г.


28


Доротея Иванова Пандова-Гаргова

12.10.2009 г.

Съветник към ПК на зам.министър-председателя Симеон Дянков

12.10.2009 г.
12.10.2009 г.29

Снежана Иванова Йовева-Димитрова

02.11.2009 г.

Съветник към ПК на министър без портфейл Божидар Димитров

15.09.2009 г.
15.09.2009 г.30

Галина Бориславова Ночева

02.10.2009 г.

Експерт към ПК на министър-председателя

09.10.2009 г.
09.10.2009 г.31

Ралица Ивайлова Тоширова-Игнатова

02.10.2009 г.

Експерт към ПК на министър-председателя

09.10.2009 г.
09.10.2009 г.32

Мила Лукова Карамихова

02.10.2009 г.

Експерт към ПК на министър-председателя

09.10.2009 г.
09.10.2009 г.33

Невена Стефанова Алексиева

От вст. в длъжност

Експерт към ПК на министър-председателя

29.12.2008 г.

34

Ваня Георгиева Иванова

От вст.в длъжност

Експерт към ПК на министър-председателя

29.12.2008 г.
35


Маргарита Николаева Николова

От вст.в длъжност

Експерт към ПК на министър-председателя

30.12.2008 г.

36

Румяна Василева Дилова

От вст.в длъжност

Технически сътрудник към ПК на министър-председателя

30.12.2008 г.

37

Теменужка Аспарухова Стойнева

От вст.в длъжност

Технически сътрудник към ПК на министър-председателя

30.12.2008 г.

38

Рая Руменова Петкова

От вст.в длъжност

Технически сътрудник към ПК на министър-председателя

30.12.2008 г.

39

Цветелина Илиева Тодорова

От вст.в длъжност

Технически сътрудник към ПК на министър-председателя

05.01.2009 г.

40

Ана Димитрова Ананиева

От вст.в длъжност

Експерт към ПК на министър-председателя

05.01.2009 г.

41

Петър Георгиев Петров

От вст.в длъжност

Съветник към ПК на министър-председателя

10.01.2009 г.

42

Ивайло Стефанов Данаилов

От вст.в длъжност

Съветник към ПК на министър-председателя

30.04.2009 г.

43

Валерия Александрова Николова

От вст.в длъжност

Началник на кабинет на зам.министър-председателя Д.Вълчев

28.12.2008 г., член съвет директори

44

Лилия Василева Николова

От вст.в длъжност

Съветник на кабинета на зам.мин-предс. Д.Вълчев

05.01.2009 г.

45

Деница Златкова Златева

От вст.в длъжност

Съветник на кабинета на зам.мин-предс. М.Плугчиева

05.01.2009 г.

46

Радослав Димитров Михайлов

От вст.в длъжност

Съветник на кабинета на зам.мин-предс. М.Плугчиева

05.01.2009 г.

47

Евгения Александрова Георгиева

От вст.в длъжност

Съветник на кабинета на зам.мин-предс. М.Плугчиева

05.01.2009 г.

48

Свилен Стефанов Колев

От вст.в длъжност

Съветник на кабинета на зам.мин-предс. М.Плугчиева

05.01.2009 г.

49

Десислава Венелинова Иванова-Козлева

От вст.в длъжност

Началник на ПК на зам.мин-предс. М.Плугчиева

08.01.2009 г.

50

Мария Иванова Иванова

От вст.в длъжност

Съветник на ПК на зам.мин-предс. М.Плугчиева

08.01.2009 г.

51

Абел Абел Родригес

От вст.в длъжност

Съветник на ПК на зам.мин-предс. М.Плугчиева

13.01.2009 г.

52

Венелин Дончев Тодоров

От вст.в длъжност

Съветник на ПК на зам.мин-предс. М.Плугчиева

29.12.2009 г., получено на 20.01.2009 г.

53

Мирослава Живкова Брегова

От вст.в длъжност

Съветник на ПК на зам.мин-предс. М.Плугчиева

30.01.2009 г.

54

Ивелина Василева Димитрова

От вст.в длъжност

Технически сътрудник към ПК на зам.мин-предс. М.Плугчиева

29.01.2009 г.

55

Мая Симеонова Георгиева-Котларска

От вст.в длъжност

Съветник на ПК на зам. Мин-предс. Емел Етем

05.01.2009 г.17.07.2009 г.
56

Айруш Ибрахим Хъджи

От вст.в длъжност

Съветник на ПК на зам.мин-предс. Емел Етем

12.01.2009 г.

57

Ина Ахмедова Ахмедова

От вст.в длъжност

Съветник на ПК на зам.мин-предс. Емел Етем

08.01.2009 г.

58

Веселин Иванов Вълчев

От вст.в длъжност

Началник на кабинет на зам.мин-предс. Ив.Калфин

Януари 2009 г.

59

Боян Христов Иванов

От вст.в длъжност

Съветник на ПК на зам.мин-предс.Ив.Калфин

12.01.2009 г.

60

Гергана Александрова Анева

От вст.в длъжност

Съветник на ПК на зам.мин-предс. Ив.Калфин

12.01.2009 г.

61

Веладин Георгиев Битолски

От вст.в длъжност

Началник на кабинета, ПК на мин-председателя

23.12.2008 г.

62

Боян Стефанов Чуков

От вст.в длъжност

Съветник-секретар на СС, ПК на мин-председателя

29.12.2008 г.

63

Таня Петкова Лилова

От вст.в длъжност

Експерт, ПК на мин-председателя

29.12.2008 г.

64

Гергана Асенова Карааланова

От вст.в длъжност

Експерт, ПК на мин-председателя

29.12.2008 г.

65

Валентин Методиев Радомирски

От вст.в длъжност

Съветник, ПК на мин-председателя

29.12.2008 г.

66

Азер Меликов Меликов

От вст.в длъжност

Експерт, ПК на мин-председателя

29.12.2008 г.

67

Драгомир Великов Стойчев

От вст.в длъжност

Съветник, ПК на мин-председателя

29.12.2008 г.

68

Ирена Цветанова Борисова

От вст.в длъжност

Съветник, ПК на мин-председателя

29.12.2008 г.

69

Павлина Димитрова Араджиева

От вст.в длъжност

Експерт, ПК на г-н Боев,звено за връзки с обществеността

03.02.2010 г.
Вх.в делов. № 02.01-8 03.02.2010 г.70

Георги Руменов Калайджиев

10.03.2010 г.

Експерт, ПК на мин-председателя

10.03.2010 г.
10.03.2010 г.71

Пламена Николаева Николова

13.04.2010 г.

Технически сътрудник,ПК на министър-председателя

13.04.2010 г.

13.04.2010 г.

13.04.2010 г.72

Петя Николова Трифончовска

26.04.2010 г.

Съветник, ПК на г-н Дончев-управление на средства от ЕС

26.04.2010 г.
26.04.2010 г.73

Христиан Иванов Петров

03.05.2010 г.

Експерт, ПК на министър - председателя

03.05.2010 г.
03.05.2010 г.Каталог: fce -> 001 -> 0238 -> files
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет
files -> Част седма членове на политически кабинети и съветници и експертите към тях
files -> Заместник областни управители (чл. 3, т. 7 от зпуки)
files -> Служители от администрацията на министерския съвет
files -> Членове на политически кабинети, съветници и експерти към тях
files -> Членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част пета членове на колегиални органи по чл. 19, Ал. 4 От закона за администрацията
files -> Част осма служители от администрацията на министерския съвет


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница