Членовете на комисията по атестирането и конкурсите при прокурорската колегияДата26.10.2018
Размер38.21 Kb.
ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ ПРИ

ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ

НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Д Н Е В Е Н Р Е Д


за заседание на Комисията по атестирането и конкурсите

при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет,

насрочено за 14.11.2017 г. (вторник) от 14:00 часа

в заседателната зала на ул.“Eкзарх Йосиф” № 12, етаж 5РАЗНИ
Р-1. ОТНОСНО: Възражение от Петър Христов Петров - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Дулово - кандидат за заемане на длъжността „административен ръководител - районен прокурор“ на Районна прокуратура - Силистра.
Р-2. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидата - участник в процедура за избор на директор на Национална следствена служба, открита с решение на ПК на Висшия съдебен съвет по протокол № 32/11.10.2017 г.
Р-3. ОТНОСНО: Произнасяне по допустимостта на кандидата - участник в процедура за избор на административен ръководител на Районна прокуратура - Котел, открита с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 30/27.09.2017 г. (обн. ДВ бр. 80/06.10.2017 г.) и определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат.
Р-4. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - директор на Националната следствена служба и заместник на главния прокурор по разследването за назначаване на Румен Георгиев Георгиев - следовател в Национална следствена служба, на длъжност “заместник на административния ръководител - заместник-директор“ на Национална следствена служба.
Р-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Плевен за освобождаване на Иво Николаев Йолов от заеманата длъжност „заместник-административен ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Плевен и назначаване на Николай Валентинов Пачевски - прокурор в Окръжна прокуратура - Плевен на длъжността „заместник-административен ръководител - заместник-окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Плевен.
Р-6. ОТНОСНО: Обсъждане приложението на специфичните критерии по чл. 199, ал. 2 от ЗСВ при обективна невъзможност работата на атестирания магистрат да бъде оценена.
Р-7. ОТНОСНО: Решение № 13100/31.10.2017 г. по адм. дело 8578/2017 г. на Върховния административен съд - Шесто отделение, образувано по жалба на Георги Стефанов Русев - прокурор в Районна прокуратура - Несебър срещу решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 25/05.07.2017 г. , т. 5.9.
ЕДИНЕН ФОРМУЛЯР
П-1. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Софийска районна прокуратура за придобиване статут на несменяемост на Галин Кирилов Георгиев - прокурор в Софийска районна прокуратура.ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА МЯСТО В ПО-ГОРЕН РАНГ
П-2. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Козлодуй за повишаване на Валери Константинов Илиев - прокурор в Районна прокуратура - Козлодуй, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“.
П-3. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Бургас за повишаване на Радостина Ганева Петкова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас, с ранг „прокурор в ОП”, на място в по-горен ранг „прокурор в АП“.
П-4. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Бургас за повишаване на Аделина Живкова Хаджиатанасова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.

П-5. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Русе за повишаване на Ралица Вълкова Драганова - прокурор в Районна прокуратура - Русе, на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“.
П-6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Стара Загора за повишаване на Петър Тенев Василев - прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора, с ранг „прокурор в АП”, на място в по-горен ранг„прокурор във ВКП и ВАП“.
П-7. ОТНОСНО: Предложение от Ваня Ненкова Цокова - административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Видин, с ранг „прокурор в АП”, за повишаване на място в по-горен ранг„прокурор във ВКП и ВАП“.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО АТЕСТИРАНЕ
П-8. ОТНОСНО: Предложение от и.ф. административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Пловдив за предварително атестиране на Мая Кирилова Христева - прокурор в Районна прокуратура - Пловдив.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПЕРИОДИЧНО АТЕСТИРАНЕ
П-9. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура - Благоевград за периодично атестиране на Цветана Живкова Гогова - Иванова - прокурор в Районна прокуратура - Благоевград.
ПОЛУЧЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД БЕЗ ВЪЗРАЖЕНИЕ
П-10. ОТНОСНО: Предложение на Помощна комисия за комплексна оценка за дейността на Янка Стоянова Гочева като инспектор в Инспектората към ВСС за периода 19.01.2012 – 14.03.2016 г.
РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕПИСКИ
П-11. ОТНОСНО: Разпределяне на преписки по открити процедури за атестиране по докладчици.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕПРИ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ: /П/

ДАНИЕЛА МАШЕВА


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница