Членският внос за 2023 г се внася до 20 декември на настоящата (2022) годинаДата25.11.2022
Размер35.5 Kb.
#115663
chlenski vnos 2023

Уважаеми колеги,


Съгласно чл.3.3, т.3 от Устава на КИИП
ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ЗА 2023 г. се внася до 20 декември на настоящата (2022) година.

Размерът на вноските е както следва:


Пълна проектантска правоспособност (ППП) – 150,00 лв.


Ограничена проектантска правоспособност (ОПП) – 150,00 лв.


За всяка придобита проектантска правоспособност (ППП или ОПП) се заплаща отделен членски внос, както следва:


- придобита въз основа на една и съща диплома – 150,00 лв.

- придобита въз основа на друга диплома - 150,00 лв.

При замразяване на членството - 30,00 лв.
Уведомяваме всички членове на КИИП, че съгласно Устава на КИИП чл.3.1(7)
Всеки член има право по лични причини да замрази членството си в КИИП за не по-малко от една година, като заплаща 20% от годишния членски внос за годината, в която е замразена проектантската му правоспособност или членство.”


Периодът на замразяване на членството е за цялата календарна година – /2023 г./
При замразяване на членството проектантите подават заявление за това и заплащат вноската в срок до 01.декември.2022 г. и задължително връщат в РК своя персонален печат за проектантска правоспособност(и технически контрол,ако притежават такъв).
Сумата се превежда по банков път по следната сметка на РК на КИИП - Пловдив :


УНИКРЕДИТ – БУЛБАНК, ПЛОВДИВ
BIC код: UNCR BGSF
IBAN: BG 27 UNCR 7527 10000 59 572
Вносната бележка (платежното нареждане) ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да съдържа :

  • трите имена

  • регистрационен номер в КИИП

  • правоспособност/ППП или ОПП/

  • секцията,в която членувате/КСС,ТСТС,ВС,ГПГ,МДГ,ЕАСТ,ОВК,ТЕХ/Важно !
Във връзка с повишените изисквания за работа съобразно промените в Закона за защита на личните данни, Ви информираме за промяна в счетоводните документи, които следва да се издават при постъпване на членски внос по банков път. 
Фактура на физическо лице – член на КИИП се издава след изрично писмено желание от лицето на е-mail: kiip_plovdiv@abv.bg при извършване на плащането !
При липса на уведомление за фактура, на лицето се издава документ”сметка”, в който идентифицикацията е само с имена и регистрационен номер (вместо ЕГН) .
В случай, че фирми заплащат членски внос на членове на КИИП, сметка/или фактура/ се издава на физическото лице-член на КИИП,при упоменататите по-горе указания! От фирмата следва да изпратят по е-mail: kiip_plovdiv@abv.bg платежното нареждане и списък с регистрационните номера и трите имена на лицата, чийто членски внос е заплатен.
В Новата година електронните удостоверения валидни за 2023 г. се изпращат на регистриран личен имейл по реда на постъпване на плащанията.

КИИП ПЛОВДИВ

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница