Човек се стреми към нещо свещено, вложено в неговата душа. То е Божественият огън, който никой не може да изгасиДата15.01.2018
Размер127.46 Kb.

БОЯН БОЕВ – СТАТИИ И СКАЗКИ
ВАЖНОСТТА НА ДНЕШНАТА ЕПОХА

(По Учителя*)


“Човек се стреми към нещо свещено, вложено в неговата душа. То е Божественият огън, който никой не може да изгаси”.

Учителя


В книгата Битие се говори за създаването на Адам от пръст и после се говори, че Бог вдъхнал в ноздрите му дихание на живот и той станал жива душа. В този разказ се крият дълбоки тайни. Какво значи създаването на Адам от пръст според окултната наука? Това е създаването на човешкото физическо тяло. В течение на милиони години физическото тяло на човека се е организирало и развивало. Физическото тяло на човека означава Адам от Пръст. А какво значи вдъхване в ноздрите му дихание на живот? Ето какво: когато физическото тяло е достигнало до достатъчно висока степен на развитие, Божественото Начало се вселява в него.

И в какво се състои еволюцията на човечеството оттогава насам? Какъв е смисълът на неговата еволюция? Ето какъв: Божественото начало на човека крие в себе си велики заложби, дарби, способности и тяхната постепенна проява е смисълът на еволюцията. Тяхното разцъфтяване – това е планът на еволюцията. Ето защо човек има велико бъдеще. Възвишеното, великото е вложено в човека. Остава то да се проявява във всичката си красота в течение на времето.

***
В развитието на човечеството периодът до идване на Христа образува инволюционната епоха, т. е. постепенно потъване на човешкото съзнание в материалния свят. Сега е точката на най-дълбокото слизане на човешкото съзнание в материалния свят. Ясновидството, което имаше човек в атлантската епоха, поради слизането на човечеството в материалния свят, се изгуби Човек скъсва до известна степен връзките си с духовния свят. Човек днес е толкова дълбоко слязъл със съзнанието си в материалния свят, че почна да мисли: освен материалния свят няма друг свят. От Христа насам почва еволюционният период в историята на човечеството, т. е. постепенното издигане на човешкото съзнание от физическия свят към Божествения. От времето на Христа е даден тласък на еволюционното развитие, обаче само известна част от човешките души са почнали своята еволюция. Голяма част още продължават своето слизане, своята инволюция. По какво се познава, дали един човек е в инволюцията или е започнал своята еволюция? Ето по какво: който живее личен живот, той слиза надолу. А когато човек влезе в света на Любовта, когато надрасне личния живот и у него се събуди стремеж да работи за Бога, за другите, той е започнал своя възход, своята еволюция.

****
Един от седемте херметически принципа е периодичността или ритъмът в процесите на природата. Хермес е велик египетски посветен, основател на египетската култура. Всичко в природата става по закона за периодичността или ритъма. Например, смяната на деня и нощта, на четирите годишни времена, периодичността при тоновете или смяната на октавите, периодичността на краските, периодичността на химическите елементи, открита от Менделеев, периодичността или ритъма в развитието на човека от раждането до края на земния живот и прочие.

Такъв ритъм има в човешката история. Сменяват се периодически епохи на духовен възход или подем и на духовен упадък. Духовният подем можем да наречем прилив, а духовният отпадък – отлив. Интересно е, че при еволюционната епоха духовният прилив е по-голям от духовния отлив и затова общият ход на еволюцията е възлизане, изкачване. Законът за ритъма или периодичността констатира Освалд Шпенглер в книгата си “Залезът на Запада”.

Днешната епоха с какво се характеризира? В днешната епоха имаме духовен отлив, който е към края си, а имаме същевременно начало на духовен прилив.


***

“Днешната култура залязва. Съвременната култура, съвременните разбирания и вярвания на хората ще се стопят, ще изчезнат, както изчезва семето, когато е заровено в почвата, то пораства там и от него излиза нещо ново, Божествено.

Когато казваме, че сме в края на тази епоха, ние разбираме, че сме в началото на друга епоха, на великата епоха, подобна на която досега не е съществувала.”
Учителя
Наесен листата окапват, но още същата есен се явяват пъпките за идващата пролет. Значи, законът е този: Когато старото почва да си отива, преди още да си е отишло, появяват се първите наченки на новото. Това може да се забележи винаги в историята на човечеството. Например, в първите християнски времена Римската империя беше в своята мощ, а първите християни се криеха в катакомбите. Значи, преди разгрома на Римската империя вече се появиха идеите на новата култура, която идваше, а именно, християнската култура.

Съвременната култура залязва. Това излага и Освалд Шпенглер в споменатата по-горе книга “Залезът на Запада”. Той проследява всички древни култури и констатира, че винаги при залязването им забелязваме известни призраци. Тия признаци показват безспорно, че дадената култура си отива. И той изброява тия признаци. И казва, че същите призраци [има] в съвременната култура. Тя е още в своята мощ, обаче идеите на новата култура вече почват своя живот. Учителят в своето Слово изяви идеите, които ще легнат в основата на новата култура, която ще бъде духовна по характер. Учителят казва, че новата култура, която иде, по духовност ще надминава мистичния духовен характер на първите християни.

***
Учителят каза веднъж в разговор при Седемте рилски езера, че архангел Михаил сега е поел ръководството на човечеството. Учителят го нарича първия помощник на Христа. Трябва да се знае, че архангелите се сменят в ръководството на човешките култури. Ръководството на всеки архангел продължава около 300 години. От 16 век до 1879 г. архангел Гавраил е ръководил човечеството. През 1879 г. той предаде ръководството на архангел Михаил. Всеки архангел има особена мисия и дава особен характер на епохата, която ръководи. Архангел Михаил има за мисия да даде духовен характер на културата, да внесе велик духовен подем. Поради това, именно, сега сме в началото на една духовна култура.

А каква беше мисията на архангел Гавраил от 16 до 19 век? Той имаше много мисии. Една от мисиите му беше усъвършенстване на пинеалната жлеза, която се намира в основата на човешкия мозък. А каква роля играе пинеалната жлеза? Тя е посредница между духовното тяло на човека и физическия мозък. Чрез духовното тяло с помощта на тъй наречените чакри, човек възприема действителността на духовния свят, но това, което чакрите възприемат, трябва да се предаде на физическия мозък. Сега се намираме в този момент на човешкото развитие, че чакрите в духовното тяло на човека постепенно почват да се развиват, постепенно влизат в действие, понеже пинеалната жлеза е вече добре развита, тя ще предаде впечатленията от духовния свят, възприети от чакрите, на физическия мозък. И тогава човек ще ги съзнае във физическия свят. Ето защо можем да кажем, че пинеалната жлеза е орган за проява на шестото чувство или ясновидството.

Понеже пинеалната жлеза е вече готова, то ще има повече условия за развитие на шестото сетиво или ясновидството в човека. От 20 век този процес на развитие на шестото чувство започва. Той е още в самото начало и ще се усилва постепенно с течение на времето през 20 век и през следващите векове, докато се достигне до общото развитие на човечеството на шестото чувство в шестата раса. Развитието на шестото чувство у мнозина ще улесни идването на духовната епоха.

Ще дам само един пример: Учителят счита Кортеза като една от най-добрите ясновидки в България. Ще изложим само един момент от нейния живот. Тя обикаля градове и села в страната и навсякъде говори на народа. Веднъж е посетила Айтос. Целият град отишъл при нея да я слуша. Един неин противник подал оплакване до съдията, че в града е дошла една шарлатанка, която лъже народа и го обира. А всъщност тя не взимаше пари от никого. Съдията я повикал. Народът задръстил площада пред съда, за да види, какво ще реши съдията. Когато Кортеза се явила пред съдията, му казала: “Позволете ми да кажа нещо, преди да ме разпитате.” Съдията позволил, той бил от старозагорско. Кортеза, която го виждала за първи път, му съобщила имената на неговите родители и деди, съобщила му такива подробности от неговия живот, които никой не знаел, освен самият той. Съобщила му и някои неща за бъдещето. Съдията я попитал, “Откъде знаеш тези неща?” Тя му казала: ”Всичко виждам в картини около тебе.” Съдията й казал: “Иди си, свободна си, говори, както знаеш.”

Учителя в частен разговор през 1935 година при Седемте Рилски езера каза: “Небето е решило да манифестира пред човечеството своето съществуване”. Тия думи показват, че ще се увеличат случаите на телепатия, предчувствие, пророчески сънища, проява на шестото сетиво и пр.

***
“В днешната слънчева система преди нас са минали много същества, по-разумни от нас. Те са достигнали до висока степен на развитие. Те са наречени ангели. Един ден те ще бъдат наши братя.”


“Ангелите са пряко заинтересовани от нашето положение. Тяхното бъдещо развитие зависи от връзката им с нас.”
“Има една положителна, Божествена наука, която съществува още преди създаването на света. Има учени, които са завършили своето развитие на земята. Те знаят много неща от тази Божествена наука.”
“Разумни същества направляват целия сегашен космос. Дейността на тези същества е така разпределена, че всяко същество знае какво да работи и по кое време да работи.”

Учителя
Вселената съществува от милиарди години. Човек не е най-горната степен на еволюцията. Преди него много същества са завършили своето развитие във физическия свят. Те разполагат с голямо знание, с велика наука, с голяма мъдрост и сила. Те ръководят явленията в природата; ръководят и еволюцията на човечеството. Те образуват т. нар. Велико Всемирно Братство. Учителя каза веднъж в частен разговор, че най-ясно е писано за това Братство в Посланието към Евреите, глава 12, стихове 22-24.

Понеже членовете на това Братство владеят великата Божествена наука, разполагат с грамадни сили, те могат да направят веднага да тръгне човечеството по правия път. Но те не искат да си служат с насилие, а искат човечеството чрез пробуждане на съзнанието, по свободен избор да избере доброто. Учителя каза по това:

“Ако е въпрос за сила, Бялото Братство разполага с такава. Белите Братя са разумни Същества. Те знаят законите на човешката мисъл и в един ден могат да приспят човечеството. Какво представляват съвременните оръдия пред силата на Белите Братя? Обаче, тия Братя не искат да си послужат с тия средства, понеже те са крута мярка. Сега действува страданието. То облагородява и изправя хората.”

Всемирното Бяло Братство съдействува по всевъзможни начини. Всички основатели на миналите култури са техни пратеници: Рама, Кришна, Буда, Зороастър, Хермес, Орфей и пр. Те вдъхновяват поети, художници, музиканти, учени. Те работят върху човешките души и внасят в тях нови творчески идеи, благородни подтици и стремежи. Във всяка култура всички нови, творчески идеи са дошли от Всемирното Бяло Братство.

Ще дам само няколко примера: През 14 век Християн Розенкройц бил посетен от член на Бялото Братство. След това той основава Розенкройцерското общество. Също така и известният мистик Якоб Бьоме, който бил обущар, бил посетен от член на Бялото Братство и след това той написал дълбоки произведения. През 17 век Франциск Бекон също така е влязъл във връзка с Бялото Братство, бил е посветен в идеите на великата Божествена наука и след това дава ново направление на науката.

В 18 век Месмер във Виена бил посетен от един член на Бялото Братство, който го посветил в някои идеи на Божествената наука. След това Месмер с тая светлина, която добил от тая среща, отива в Париж, дето почва своята дейност.

В по-ново време френският окултист Андреас се среща с Теофил, член на Бялото Братство. Същият се среща с друг френски окултист Седир и в негово присъствие възкресява една умряла жена. Това описва Седир в своята автобиография, изложена в книгата “Посвещение”.

Интересен е разговорът на Учителя с Уд, подпредседателя на Теософското общество. Когато Уд бил в Загреб, съобщили му за Учителя. Той дошъл нарочно в София, за да се срещне с Учителя. Уд му казал: “Аз ида от Индия, една страна, в която има много адепти.” Учителя му казал: “Адепти има не само в Индия, но и във всички страни: в България, Германия, Франция, Англия и пр. И ти можеш да срещнеш един такъв адепт, без да знаеш, че е такъв.” Уд казал: “Така ли? Има ли начин да го позная, за да не пропусна един такъв случай?” Учителят му казал: “Има такъв начин. Той е следният: като срещнеш един адепт, ще почувстваш в себе си живот, светлина и свобода. Щом почувстваш това, този, с когото си се срещнал, не е обикновен човек, той не е от смъртните.”

Има странстващи членове на Бялото Братство. Учителят казва по това: “Много ангели, много адепти, облечени в костюми на обикновени хора, се срещат навсякъде по земята, в големите градове като Лондон, Париж, Берлин, София и другаде. Някой казва: “Какви ли са ангелите? На вид те са обикновени хора, но дават насока на всички същества в света. За тяхното явяване в България Учителят казва:

“Между съвременното човечество има хора, които се отличават със съвършено пластични тела, защото те водят чист и свят живот. Такива хора се срещат и в България. Българите имат един такъв белобрад старец. Той обикаля цяла България, посещава този, онзи, но всеки си мълчи, никому не смее да каже за това посещение. Ако този дядо посети някой учител, свещеник, достатъчно е те да кажат някому за това посещение и всички да ги наричат захласнати. Този дядо е благороден, свят човек. Достатъчно е веднъж да те погледне, за да остави в тебе някои възвишени и чисти мисли. Този дядо лекува болни, възкресява умрели. Докато го види някой, моментално изчезва пред очите му. Забелязано е, че в който дом влиза този дядо, там се внася мир, разумност и съгласие, всичко тръгва напред.

Ще дадем един такъв пример: В село Бата, Поморийско, един наш брат заболява тежко. Завеждат го в Бургас, където лекарите му казват, че болестта е толкова тежка, че болният трябва да се прати в София. Болният бил толкова отслабнал, че не можел да дигне и едно перце. Той заедно с жена си и балдъза си тръгва за София. Към Стара Загора в тяхното купе влиза един човек, който заговаря с тях. Казва на всички имената им и техните близки. Пика ги, къде отиват. Те казват: “Водим болния за лекуване в София.” Той казва: “Няма му нищо, няма нужда да отивате в София.” Те му казали: “Лекарите в Бургас казаха, че трябва да да бъде лекуван от професори в София”. Когато влакът стигнал до гара София, болният сам свалил тежките куфари от вагона. Това направило впечатление на близките му и те помолили пътника да им каже адреса си. Той направил това. Като отишли при лекарите, те казали: “На този човек му няма нищо. Нямаше нужда да идвате в София”. След това те потърсили човека на посочения адрес, но там нямало такова лице.

***
“Като дойде духовната вълна, ще подигне не само вас на една по-висока степен, но и всички животни, растения и минерали и онези, които ще подемат, ще останат за бъдеще".

Учителят


Небето, напредналите Същества, имат план, по който ще дойде новото в света. Заложбите, способностите, дарбите, вложени в човешката душа, се събуждат не случайно, но по известни закони, по известен ред, както растението дава най-напред листа, после цветове и след това плодове. В лемурската раса човечеството разви слабо начало на умствените си способности; в атлантската или четвъртата раса самосъзнанието и умствените способности са по-развити, а в сегашната или петата раса достига до най-голямо развитие. И затова можем да кажем, че мисията на петата или бялата раса е развитието на ума.

Сега идва шестата подраса на петата раса и след това ще дойде шестата раса. Сега иде ред да се прояви любовта, висшето, Божественото, духовното естество на човека. Тъй че идеите, които ще характеризират новата култура, идат по пътя на развитието.

Понеже духовната епоха иде по законите на развитието, затова Учителя казва: “Иде духовен глад през 1965 година.”

През втората половина на ХХ век ще дойдат две духовни вълни (през 1965 и 1975 г.), които ще дадат началото на духовната епоха. Те също така идат по закона на развитието.

Много други фактори ще помогнат за идването на духовната епоха. Учителя казва по това: “До края на този век ще дойдат осем хиляди адепта, които ще се въплътят по всичките краища на земята. Те ще дадат нова насока на обществения, религиозния, семейния живот, изобщо на цялата култура. Всичко съществуващо ще се измени и ще се създаде нов правилен живот. Така те ще създадат ново човечество, което никой не е очаквал. Светът ще се оправи, когато дойдат тези осем хиляди адепти.” Те ще дадат голям тласък в развитието на човечеството.

Учителя казва още: “Целият свят е обсаден от милиони войници от невидимия свят. България също така. Това са напредналите Същества, които наливат светлина в човешките умове, за да помогнат за пробуждането на тяхното съзнание”.


***
“Страданията, които преживяваш, се дължат на Божественото”.

“Проследете историята на човешкото развитие и ще видите, че всеки, който не е живял по законите на Любовта – като индивид или народ – е изгубил всичко, което е имал”.

“Приложите ли Божествения закон в живота си, всички страдания ще избягат от вас. Няма друг път, освен Божественият”.

Учителят


Има един природен закон:

Винаги при прехода от една епоха в друга, на границата между две епохи, когато една култура загива, а друга се ражда, има големи страдания, противоречия, бъркотии от всякакъв вид.

Днешните страдания говорят именно, че се ражда една нова епоха.

Защо при прехода на една култура в друга има големи страдания?

Защото всички форми на старата култура трябва да се разрушат, да изгорят, за да има условие за раждане на новото.

А от друга страна, страданията съдействуват за пробуждане на новото съзнание.

Учителя казва:

“Пророците казват: Ако съвременните народи не се откажат от своята алчност, ако не разрешат правилно мъчнотиите и противоречията на своя живот и не изпълнят Божията воля, те ще минат през големи страдания и изпитания. Кармата на всички народи е назряла вече. Сега е времето за ликвидация, за разплащане. Казано е в Писанието: “Ще въздам на всички според делата им”. Значи, всичко непотребно, всичко нечисто, събрано от хиляди години насам, ще се запали да изгори.”

Страданията са резултат на неразумния човешки живот. Щом хората влязат в разумния живот, всички страдания, противоречия, от само себе си ще изчезнат.
***
“По-важни времена никога не са ставали по земята. Много същества от невидимия свят биха давали милиони, за да присъствуват в тези времена на земята, но не ги пущат. Много ангели хлопат и искат да дойдат, но няма места повече”.
“Всички пробудени души от четирите краища на света трябва да да се обединят и да си подадат ръка за взаимна работа за поставяне на основите на новата култура. Отгоре ще дойдат няколко милиона души, ще впрегнат всички хора на работа и заедно с тях ще въведат ред и порядък на земята”.

Учителят
Новата култура, която иде, може да се нарече още пробуждане на съзнанието.

Що е пробуждане на съзнанието? Кои души може да наречем пробудени? Които са надраснали личния си живот, които са познали Бога, живеят за Цялото, за другите. Те живеят в света на любовта.

Учителя казва: “Всяко живо същество, което е дошло на земята, трябва да знае, че най-важното нещо за него е да разбере същината на живота. Човек може да се справи с противоречията на живота само когато животът на плътта се подчини на живота на Духа, т. е. когато личността се подчини на Божественото начало в човека. Когато говорим за познаване на Бога, ще имаме предвид познаването на Любовта.

Божествената Любов и Божествената Правда, които ще се приложат в новата култура, са близки помежду си. Защо? Учителя казва: “В Божествената Правда влиза Любовта към всички същества: хора, животни, растения. Защо Божествената Правда води до любовта към всички? Защото във всяко същество живее Божественото и затова заслужава да бъде обичано.”

За новата култура, която иде, Учителят казва: “За всички хора Бог е предвидил такива велики блага, каквито нашите умове не са в състояние да схванат, каквито ние не подозираме. Когато дойде шестата раса на земята, всички велики неща ще се изнесат и тогава хората ще кажат: “Миналите страдания не може да се сравнят с настоящите блага”.


о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о--о
Каталог: download
download -> Конкурс „зелена планета 2015" Наградени ученици І раздел „Природата безценен дар, един за всички"
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница