Човешкият капитал като основен елемент на нематериалните активи


Формиране на човешкия капитал в сферата на образованиетостраница3/5
Дата16.03.2023
Размер168.5 Kb.
#116912
ТипПрограма
1   2   3   4   5
Човешкият капитал
Формиране на човешкия капитал в сферата на образованието

Няколко са основните показатели характеризиращи човешкия капитал формиран предимно чрез образование:  • Участие в образованието

Коефициентът на участие на децата в предучилищно образование у нас е значително по- нисък спрямоо коефициентите в ЕС. Това явление затруднява адаптирането на децата. Неблагоприятен е факт е ниския коефициент на записани ученици дори в задължителните степени на образование – над 1/3. Този факт би имал неблагоприято въздействие върху бъдещото качество на човешкия потенциал.
Въпреки, че сега България разполага с високо качество на човешкия капитал, потенциалът за бъдещото му нарастване се ограничава. В сферата на висшето образование положението е по- добро. Коефициентът на участие на младежите е близък до този на страните на ЕС. Тенденцията обаче е намаляване на броя на студентите. Причините за това са редица нормативни и административни неуредици, ограничени финансови възможности и намаляващо участие на младежите в средното образование.

Друг показател по който българия изостава от икономически развитите страни, е този на дела на студентите обучаващи се в научно – техническите специалности (фиг.2).

Фиг.2 Дял на студентите обучаващи се в областа на техническите науки, математика, компютърни технологии – 2000г.(%)
Този показател у нас е около 1/3 по-нисък от този на развиващите се икономически държави. Това е съществен показател, характеризиращ потенциалните възможности на човешкия капитал в съвременните условия да развива и внедрява нови технологии.  • Разходи за образование

Разходите за образование в България са силно ограничени. В сравнение с развитеите европейски държави тези разходи са неколкократно по-малки. Показателни в това отношение са данните за съотношението разходи на един студент/ БНП на човек от населението, като процента спада от 42% на 22% за периода 1991-1998г. Недостатъчните финансови ресурси допълнително ограничават развитието на човешкия капитал.


1   2   3   4   5
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница