Човешкото тялоДата25.07.2016
Размер102.99 Kb.
#6506
Човешкото тяло

head

[hed]

глава

face

[feis]

лице

eye

[ai]

око

eyebrow

['aibrau]

вежда

eyelid

['ailid]

клепач

eyelashes
мигли

ear

[iə]

ухо

nose

[nouz]

нос

mouth

[mauθ]

уста

lips

[lips]

устни

throat

[θrout]

гърло

tooth

[tu:θ]

зъб

tongue

[tʌŋ]

език

cheek

[tJi:k]

буза

chin

[фп]

брадичка

forehead

['fɔrid]

чело

hair

[hεə]

коса

neck

[nek]

шия

body

[bɔdi]

тяло

shoulder

['ʃouldə]

рамо

breasts
гърди

belly

['beli]

корем

chest

[tJest]

кръст

limbs
крайници

arm

[a:m]

ръка

hand

[hænd]

ръка от китката

finger

['fiŋgə]

пръст

toe

[tou]

пръст на крака

nail

[neil]

нокът

fist

[fist]

юмрук

thigh

[θai]

бедро

palm

[pa:m]

длан

ankle

['æŋkl]

глезен

knee

[ni:]

коляно

hip

[hip]

ханш

foot

[fut]

ходило

heel

['hi:l]

пета

bone

[boun]

кост

rib

[rib]

ребро

skin

[skin]

кожа

blood

[blʌd]

кръв

vein

[vein]

вена

brain

[brein]

мозък

liver

[livə]

черен дроб

lung
бял дроб

kidney

['kidni]

бъбрек

stomach

['stʌmək]

стомах

gall

[gɔ:l]

жлъчка

spleen

[spli:n]

далак

hearing

['hiariŋ]

слух

eyesight

['aisait]

зрение

sense of smell
обоняние

sense of touch
осезание

taste

[teist]

вкус


Семейство и роднини

family

['fæmili]

семейство

fiance
годеник

fianceе
годеница

bridegroom

['braidgru:m]

младоженец

bride

[braid]

булка

husband

['hʌzbənd]

съпруг

wife

[waif]

съпруга

spouse

[spauz]

съпруг,-а

couple

[kʌpl]

двойка

parents

['pærənt]

родители

child

[tfaild]

дете

children
деца

son

[sʌn]

син

daughter

['dɔ:tə]

дъщеря

brother

['brʌðə]

брат

twins
близнаци

sister

['sistə]

сестра

grandparents

['græn,pεərənts]

баба и дядо

grandfather

['grænd,fa:ðə]

дядо

grandmother

['gæn,mʌðə]

баба

grandchild

['græntʃaild]

внуче

grandson

['grænsʌn]

внук

granddaughter

['græn,dɔ:tə]

внучка

relatives
роднина

son-in-law

['sʌninlɔ:]

зет

daughter-in-law

['dɔ:tərinlɔ:]

снаха

brother-in-law

['brʌəriniə:]

девер

sister-in-law

['sistərinlɔ:]

зълва,етърва

father-in-law

['fаðərinlɔ:]

тъст,свекър

mother-in-law

['mʌðərinlɔ:]

тъща,свекърва

uncle

['ʌŋkl]

чичо,вуйчо

aunt

[a:nt]

леля,вуйна

cousin

['kʌzn]

братовчед

nephew

['nevju:]

племенник

niece

[ni:s]

племенница

godfather

['gɔd,fa:ðə]

кръстник,кум

godmother

['gɔd,тʌðə]

кръстница,кума

single

[siŋgl]

неженен,неженена

engaged
сгоден

married

['mærid]

женен,омъжена

separated
разделени

divorced
разведен,-а

widower

['widouə]

вдовец

widow

['widou]

вдовицаСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница