Чрез духът ми” Духът на света – обединението на Европа… Пр. 14: 12 1Еванг стр. 19-20Дата29.06.2017
Размер119.61 Kb.
#24628
Слава на Исус Христос! + 1Еванг.

ЧРЕЗ ДУХЪТ МИ”


1. Духът на света – обединението на Европа… - Пр.14:12

1Еванг.стр.19-20
Историята на Соломон – 3Царе.3:1 - “А Соломон се сроди с египетския цар, фараона, като взе фараоновата дъщеря и доведе я да живее в Давидовия град”.

От човешка гледна точка тази женитба, макар и несъобразена с ученията на Божия закон, изглеждаше голямо благословение, защото Соломоновата съпруга езичничка стана вярваща и започна заедно с него да се покланя на истинския Бог. Нещо повече, фараонът направи голяма услуга на Израил, като завзе Гезер, уби “ханаанците, които живееха в него”, и го даде “за зестра на дъщеря си, Соломоновата жена”. Соломон построи отново този град и очевидно по този начин укрепи царството си по средиземноморския бряг. Но като се съюзи с езически народ и подпечата договора за женитба с езическа принцеса, Соломон грубо пренебрегна мъдрите съвети на Бога за запазване на чистотата на Божия народ. Надеждата, че египетската му съпруга би могла да приеме неговата вяра бе слабо извинение за греха.

Соломон представяше довода, че политическите и търговските съюзи със съседните народи биха ги довели до познаване на истинския Бог, и започна да влиза в непочтени връзки с все повече народи. В много случаи тези съюзи бяха подпечатани чрез женитба с езически принцеси.

Съюзите и търговските връзки на царя с езическите народи му донесоха славата, почитта и богатствата на този свят. В дните на Соломон богатството с всичките съпровождащи го изкушения ставаше достояние на все повече хора, но чистото злато на характера бе потъмняло и почерняло.

Завладян от непреодолимо желание да надмине другите народи по външен блясък, царят пренебрегна нуждата от постигане на красота и съвършенство на характера. В стремежа си да се прослави пред света продаде честта и верността си. Несметните богатства, спечелени от търговията с много страни, бяха допълнени с печалбите от тежки данъци. Така гордостта, честолюбието, разпуснатостта и себеугаждането породиха жестокост и суровост. Промени се духът на добросъвестност и благоразумие, с който се характеризираха отношенията му с хората през първата част от неговото царуване.

Владетелят започна да смята, че луксът, удоволствията и светската слава са доказателство за величието му. Доведоха му стотици красиви и привлекателни жени от Египет, Финикия, Едом, Моав и от много други страни. Те бяха езичнички и практикуваха жестоки и неморални ритуали. Върху южното било на Елеонския хълм - точно срещу хълма Мория, където се намираше красивият храм на Йехова, Соломон издигна величествен комплекс от сгради, които да служат за езически светилища. За да угоди на жените си, постави сред горички от мирта и маслинени дървета големи идоли - неоформени образи от дърво и камък. Там пред олтарите на езическите божества - “Хамос, мерзостта на Моава” и “Молоха, мерзостта на амонците” - се практикуваха най-отвратителните езически ритуали.Ц.Пр.30:2

Животът на Соломон му донесе неизбежно наказание. Отделянето от Бога в резултат на общуването с идолопоклонници го провали. Щом изостави верността към Бога, загуби себеконтрол. Моралната му сила се стопи. Сетивата му се притъпиха, съвестта му се опетни. Този, който в началото на царуването си бе показал толкова мъдрост и съчувствие, когато върна безпомощното бебе на майка му, падна толкова ниско, че се съгласи да издигне идол за жертвоприношение на живи деца.Соломон прие разврата за свобода. Опита се, но на каква цена, да съедини светлината с тъмнината, доброто със злото, чистотата с нечистотата, Христос с Велиал.

От един от най-великите царе, държали някога скиптър, Соломон се превърна в развратник, инструмент и роб на други хора. Характерът му, някога благороден и мъжествен, стана отпуснат и женствен. Вярата му в живия Бог бе изместена от атеистични съмнения. Неверието опетни щастието му, отслаби принципите му и обезцени живота му. Справедливостта и великодушието в началото на неговото царуване се превърнаха в деспотизъм и тирания. Нещастното, слабо човешко естество! Бог може да направи много малко за хора, които загубват чувството си на зависимост от Него.

Мисионският дух, вложен от Бога в сърцето на Соломон и в сърцата на всички истински израилтяни, бе изместен от духа на печалбарството. Възможностите за контакт с много народи бяха използвани за лично себепрославяне. “

Соломон се стремеше да се укрепи политически, като по търговските пътища строеше непревземаеми градове. Построи наново Гезер до Йопия, разположен на пътя между Египет и Сирия; Веторон на запад от Ерусалим, пазещ проходите на пътищата, които водеха към сърцето на Юдея, към Гезер и морския бряг; Магедон, разположен на керванския път от Дамаск до Египет и от Ерусалим за севера; също така и “Тадмор в пустата част над юдовата земя” - град, на пътя за идващите от изток кервани. Всички тези градове бяха добре укрепени. Търговските предимства от излаза на най-горната част на Червено море бяха доразвити чрез построяването на “кораби в Есион-гавер, който е при Елот на брега на Червеното море в едомската земя”. Опитни моряци от Тир заедно със Соломоновите слуги управляваха тези морски съдове в пътувания до Офир и донасяха оттам “голямо изобилие алмугови дървета и скъпоценни камъни”.

Доходите на царя и на мнозина от неговите поданици се увеличиха неимоверно много, но на каква цена! В резултат на алчността и късогледството на тези, на които бяха поверени Божиите слова, неизброимите, преминаващи по пътищата множества, бяха неосведомени за Йехова.

Ц.Пр.39

Сериозни са уроците от неуспеха на Израил през годините, когато управници и народ изоставиха високото призвание, за което бяха поканени. Там, където те бяха слаби и дори пропаднаха, днешният Божи Израил, небесните пратеници, които образуват истинската Христова църква, трябва да бъдат силни, защото върху тях лежи задачата да завършат повереното на хора дело и да подготвят народа за деня на наградата. Но същите влияния, победили някога Израил по време на Соломоновото царуване, все още се срещат и при нас. Силите на врага на всяка правда са здраво укрепени. Победа може да се постигне само чрез Божията мощ. Предстоящият конфликт изисква от нас да проявяваме дух на себеотрицание, да не се уповаваме на себе си, а единствено на Бога, да използваме мъдро всяка възможност за спасяването на души. Господнето благословение ще придружава членовете на Божията църква, когато те работят с обединени усилия, разкривайки на един свят, потънал в тъмнина и заблуда, красотата и светостта, проявени в Христоподобен дух на себепожертвувателност, във възвеличаване на Божественото, а не на човешкото и в любов и неуморна служба за тези, които така много се нуждаят от благословенията на евангелието.”Пс.73:2-12 – силен, горд, независим дух
1Йоан.2:15-17 Не любете света, нито каквото е на света. Ако люби някой света, в него няма любов към Отца.

16 Защото всичко що е в света, - похотта на плътта, пожеланието на очите, и тщеславието на живота, - не е от Отца, но е от света;

17 и светът преминава, и неговите похоти; а който върши Божията воля, пребъдва до века.
2. Духът на Светлината

В контраст на това – църквата Божия, децата на светлината – са се свили, уплашили, отслабнали духом!


Завета с Господа - Втор.29:10-18 Днес вие всички стоите пред Господа вашия Бог, - началниците на племената ви, старейшините ви, надзирателите ви, всичките Израилеви мъже,

11 чадата ви, жените и чужденецът, който е всред стана ти, от дървосечеца ти до водоносеца ти, -

12 за да встъпиш в завета на Господа твоя Бог и в клетвата, която Господ твоят Бог прави днес с тебе,

13 за да те утвърди днес за Свои люде, и Той да ти бъде Бог, според както ти е рекъл и както се е клел на бащите ти, на Авраама, на Исаака и на Якова.

14 И аз не правя тоя завет и тая клетва само с вас,

15 но както с ония, които днес стоят тук с нас пред Господа нашия Бог, така и с ония, които днес не са тук с нас;

16 (защото вие знаехте как живяхме в Египетската земя, и как минахме всред народите през които пропътувахме;

17 и видяхме мерзостите им, и дървените им и каменни, сребърни и златни кумири, които са между тях);

18 тъй щото да няма между вас мъж или жена, семейство или племе, чието сърце да се отклонява днес от Господа нашия Бог, за да иде да служи на боговете на ония народи; тъй щото да няма между вас корен, който да ражда отрова и пелин,

31:6 Бъдете силни и дързостни, не бойте се нито да се страхувате от тях; защото Господ твоят Бог Той е, Който върви пред тебе; не ще отстъпи от тебе нито ще те остави.
Исус Навин – Ис.Нав.1:9 Ето, заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ твоят Бог е с тебе гдето и да идеш.
Цар Езекия - 2Лет.32:6-8 И постави военачалници над людете и като ги събра пре себе си на площада, при градската порта, говори им насърчително, казвайки:

7 Бъдете силни и храбри, не бойте се, нито се уплашвайте от асирийския цар, нито от голямото множество, което е с него; защото с нас има Един по-велик отколкото има с него.

8 С него са плътски мишци; с нас е Господ нашият Бог, да ни помогне и да воюва в боевете ни. И людете се успокоиха от думите на Юдовия цар Езекия.
Делото на Бога е да ни утвърждава във вярата. Дотогава докато не успее – ние служим на идоли.
2Лет.20:33 Високите места обаче не се отмахнаха, нито още бяха людете утвърдили сърцата си към Бога на бащите си.
Римл. 8:14-18 Понеже които се управляват от Божия Дух, те са Божии синове.

Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме: Авва Отче!Така самият Дух свидетелствува заедно с нашия дух, че сме Божии чада.

И ако сме чада то сме и наследници, наследници на Бога, и сънаследници с Христа, та, ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.

Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие към нас.
Лука.22:31,32 [И рече Господ]: Симоне, Симоне, ето, Сатана ви изиска всички, за да ви пресее като жито; но Аз се молих за тебе да не отслабне твоята вяра; и ти, когато се обърнеш, утвърди братята си.

1Петр.5:10 А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [и направи непоколебими], след като пострадате малко.


2Тим.1:7-9 Защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение.

8 И тъй, не се срамувай да свидетелствуваш за нашия Господ, нито се срамувай от мене - затворник за Него, но участвувай в страданията за благовестието по силата дадена от Бога,

9 Който ни е спасил и призвал със своето призвание, не според нашите дела, а според Своето намерение и според благодатта, дадена нам в Христа Исуса преди вечните времена,
Римл.16:25 А на Този, Който може да ви утвърди според моето благовестие и проповедта за Исуса Христа, според откриването на тайната, която е била замълчана от вечни времена,
Еф.3:16 да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,
Деян.11:21-24, Господната ръка беше с тях та голямо число човеци повярваха и се обърнаха към Господа.

22 И стигна известие за тях в ушите на църквата в Ерусалим; и те изпратиха Варнава в Антиохия;

23 който като дойде и видя делото на Божията благодат, зарадва се, и увещаваше всички да пребъдват в Господа с непоколебимо сърце.

24 Понеже той беше добър човек пълен със Светия Дух и с вяра; и значително множество се прибави към Господа.
Деян.15:32 А Юда и Сила, които бяха и сами пророци, увещаваха братята с много думи, и ги утвърдиха.
1Сол.3:2,3 и изпратихме Тимотея нашият брат и Божий служител в Христовото благовестие, да ви утвърди и да ви утеши във вярата ви, та да се не колебае никой от тия скърби; защото вие знаете, че на това сме определени.
2Сол.2:16,17 А сам нашият Господ Исус Христос и нашият Бог и Отец, Който ни възлюби и по благодат ни даде вечна утеха и добра надежда, да утеши сърцата ви и да ги утвърди във всяко добро дело и слово.
Ис.35:3,4 Укрепете немощните ръце, И утвърдете ослабналите колена. Кажете на ония, които са с уплашено сърце: Укрепете се! не бойте се! Ето вашият Бог! Възмездието ще дойде с Божие въздаяние: Той ще дойде и ще ви избави.
Евр.10:19-25 И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището,

20 през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си,

21 и като имаме велик Свещеник над Божият дом,

22 нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест {Или: Поръсена от нечиста съвест.}* и с тяло измито в чиста вода;

23 нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал;

24 и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела,

25 като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.
1Йоан.4:18 В любовта няма страх, но съвършената любов изпъжда страха; защото страхът има в себе си наказание, и който се страхува, не е усъвършенствуван в любовта.
Откр.21:8 А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната участ ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.
Йоан.4:24 Бог е дух; и ония, които Му се покланят, с дух и истина трябва да се покланят.
Римл.2:28,29 Защото не е юдеин оня, външно такъв, нито е обрязване онова, което е вънкашно в плътта;

29 но юдеин е тоя, който е такъв вътрешно; а обрязване е това, което е на сърцето, в дух, а не в буквата; чиято похвала не е от човеците, а от Бога.

3. Не чрез сила, нито чрез мощ, а чрез Духът Ми! – Зах.4:6


1Кор.2:12-14 А ние получихме не духа на света, но Духа, който е от Бога, за да познаем това, което Бог е благоволил да ни подари;

13 което и възвестяваме, не с думи научени от човешка мъдрост, но с думи научени от Духа, като поясняваме духовните неща на духовните човеци.

14 Но естественият човек не побира това, което е от Божия Дух, защото за него е глупост; и не може да го разбере, понеже, то се изпитва духовно.
Ис.26:3,4 Ще опазиш в съвършен мир

Непоколебими ум,

Защото на Тебе уповава.

4 Уповавайте на Господа винаги,

Защото Господ Иеова е вечна канара:


Гал.2:5 на които, ни за час не отстъпихме да им се покорим, за да пребъде с вас истината на благовестието.
1Царе.17:26, И Давид проговори на стоящите при него мъже като каза: Какво ще се направи на онзи, който порази тоя филистимец и отмахне укора, от Израиля? защото кой е тоя необрязан филистимец та да хвърли презрение върху войските на живия Бог?

41-47 И филистимецът напредваше и се приближаваше към Давида; и щитоносецът вървеше пред него.

42 И когато филистимецът погледна наоколо и видя Давида, презря го, защото беше дете и рус и красив на лице.

43 И филистимецът каза на Давида: Куче ли съм аз, та идеш против мене с тояга? И филистимецът прокле Давида с боговете си.

44 Филистимецът още каза на Давида: Дойди при мене, и ще дам месата ти на въздушните птици и на земните зверове.

45 А Давид каза на филистимеца: Ти идеш против мене с меч и копие и сулица; а аз ида против тебе в името на Господа на Силите, Бога на Израилевите войски, върху които ти хвърли презрение.

46 Днес Господ ще те предаде в ръката ми; и като те поразя ще ти отнема главата, и днес ще предам труповете на филистимското множество на въздушните птици и на земните зверове; за да познае целият свят, че има Бог в Израиля,

47 и да познаят всички тук събрани, че Господ не избавя с меч и копие; защото боят е на Господа, и Той ще ви предаде в нашата ръка.
Пр.25:26 Праведният, който отстъпва пред нечестивия,

Е като мътен извор и развален източник.


1Сол.3:12,13 И Господ да ви направи да растете и да преизобилвате в любов един към друг и към всичките, както и ние преизобилваме към вас, за да утвърди сърцата ви непорочни в светост пред нашия Бог и Отец при пришествието на нашия Господ Исус с всичките Негови светии.

2Сол.3:3 Но верен е Господ, Който ще ви утвърди и ще ви опази от лукавия.


Ис.62:6,7 На стените ти, Ерусалиме, поставих стражи,

Които никога няма да мълчат, ни денем ни нощем.

Вие, които припомнювате на Господа, не замълчавайте,

7 И не Му давайте почивка,

Догдето не утвърди Ерусалим, и догдето не го направи похвален по земята.


Пс.78:4-8 Няма да го скрием от чадата им в идното поколение,

Но ще повествуваме хвалите на Господа,

Неговата сила и чудесните дала, които извърши,

5 Защото Той постави свидетелство в Якова,

И положи закон в Израиля,

За които заповяда в Израиля,

За които заповяда на бащите ни

Да ги възвестяват чадата си,

6 За да ги знае идното поколение,

Децата, които щяха да се родят, -

Които да настанат и да ги разказват на своите чада.

7 За да възложат надеждата си на Бога,

И да не забравят делата на Бога,

Но да пазят Неговите заповеди,

8 И да не станат като бащите си,

Упорито и непокорно поколение,Поколение, което не утвърди сърцето си.

И чийто дух не биде непоколебим за Бога.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница