Чрез председателя на народното събрание до г-жа десислава терзиеваДата02.01.2018
Размер19.14 Kb.
#40546
ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО

СЪБРАНИЕ

ДО

Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТЕРЗИЕВА

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

П И Т А Н Е

От Теодора Георгиева, Александър Ненков, Данаил Кирилов, Николай Нанков

народни представители от ПГ на ПП ГЕРБ

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 92 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, внасяме питане

Относно: Актове за държавна собственост за Студентски град


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ТЕРЗИЕВА,
Въпреки положените усилия от различни държавни органи през последните години, проблемите (градоустройствен, вещноправен и т.н.), касаещи имотите на територията на м. „Студентски град“, район „Студентски“, Столична община, в една немалка част са все още неразрешени. Факт, създаващ напрежение сред граждани и организации, притежаващи документи, легитимиращи ги като собственици на отделни имоти, находящи се във визираната местност и заявили искания за отписването им от актовите книги за държавна собственост, във връзка с актовете за държавна собственост № 945 от 1971 г. и № 1748 от 1989 г. В този си вид визираните актове за държавна собственост съставляват и основна пречка за коректното и правилно изработване и приемане на кадастрална карта и съпътстващите я кадастрални регистри за м. „Студентски град“, каквато процедура още е в ход към този момент. Не трябва да забравяме, че към момента за територията на м. „Студентски град“ е в сила Решението на Четиридесетото Народно събрание (обн. ДВ, бр. 41 от 2009 г.), с което се налага мораториум върху всички сделки по разпореждане с незастроени имоти до изясняване на собствеността им.

Убедени сме, че решаването на проблема изисква координираните действия на всички компетентни държавни органи.


В тази връзка, моля да ми отговорите в писмен вид на следното питане:
Какви действия за решаване на вещноправните проблеми с имотите в м. „Студентски град“, район „Студентски“, Столична община, касаещи актовете за държавна собственост № 945 от 1971 г. и № 1748 от 1989 г. и за процедиране на кадастралната карта и кадастралните регистри на м. „Студентски град“ са предприети от Вас, съобразно компетенциите Ви, през последните 4 месеца?
На основание чл. 93, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, моля отговорът да бъде в писмен вид.

София, 04.10.2013 г. Народни представители:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница