Цифрова обработка на сигнали обобщена блокова схема на система за цифрова обработка на сигналиДата13.01.2018
Размер36.09 Kb.
#44898
ЦИФРОВА ОБРАБОТКА НА СИГНАЛИ

Обобщена блокова схема на система за цифрова обработка на сигнали

където 1 – Източник на сигнал (ТВ тунер, видеокамера, микрофон и др.);

2 –АЦП;

3 – Система за цифрова обработка на сигнали;4 – ЦАП;

5 – Приемник на обработения сигнал (ТВ приемник, високоговорител и др.);

x(t) – входен сигнал – аналогов (изображение, звук, медицински сигнали);

y(t) – изходен сигнал – аналогов;

x(n) – входен сигнал – цифров;

y(n) – изходен сигнал – цифров.


Аналогово – цифрово преобразуване (от лекциите и упражненията по Сигнали и системи)

1. Дискретизация по време


x(t) x(nT) /или само x(n)/
Теорема за дискретизацията
или ,
където t или Т – интервал на дискретизация;

fв – най-високата честота в спектъра на сигнала, който се дискретизира.


или ,
където fд – честота на дискретизация;
2. Квантуване по ниво

3. Кодиране


За да е по-точно преобразуването и възпроизвеждането на сигнала е необходимо честотата на дискретизация и броят на нивата (разредността на кода) да са колкото се може по-големи, съответно интервалът на дискретизация и стъпката на квантуване – по-малки!!!
Основни задачи на цифровата обработка на сигнали (ЦОС)

Задачите са еднакви, но методите за обработка и алгоритмите, които се използват, зависят от вида на сигнала.

1. Компресия на сигналите с цел съкращаване на информационния излишък.

2. Повишаване на качеството на сигналите и тяхното възстановяване.

3. Анализ на сигналите.

4. Разпознаване на сигнали – в резултат на анализа се получават различни характеристики на сигнала и въз основа на това при разпознаването се взима решение за причисляването на даден сигнал към определен клас.

5. Синтез (генериране) на сигнали.
Области на приложение на ЦОС


  • системи за звукозапис и видеозапис;

  • системи за обработка на звук и изображения;

  • системи за предаване / приемане на звук и изображения;

  • в медицината – с цел диагностика;

  • издателски системи;

  • в криминалистиката;

  • други.Видове дискретни преобразувания (подробно са дадени в лаб. упр. № 14 в ръководството по Сигнали и системи)
1. Дискретно преобразуване на Фурие (DFT)
- право преобразуване

- обратно преобразуване

2. Бързо преобразуване на Фурие (FFT)


3. Дискретно преобразуване на Лаплас


- право преобразуване
4. Z – преобразуване
- право преобразуване

5. Дискретно косинус преобразуване (DCT)


- едномерно DCT
Право DCTОбратно DCT

- двумерно DCT


Право DCT
Обратно DCT


6. Дискретно преобразуване на Хартли


Право преобразуване


Обратно преобразуване

7. Дискретно преобразуване на Адамар (Уолш – Адамар)


Право преобразуване


Обратно преобразуване
kr и ir са двоичните разряди при представянето на числата k и i чрез b разряда. Всеки разряд е 0 или 1 → произведението kr ir е 0 или 1 → сумата е цяло число – четно или нечетно.

Предимство пред останалите преобразувания – няма умножение и следователно има по-голямо бързодействие от DCT и преобразуването на Хартли.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2010
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> 7 клас отговори на теста
2010 -> Закон за ветеринарномедицинската дейност /извадка/ в сила от 02. 05. 2006 г
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас дванадесето състезание по математика
2010 -> Закон за здравето /извадка/ в сила от 01. 01. 2005 г
2010 -> Закон за радиото и телевизията /извадка/ Отразена деноминацията от 07. 1999 г
2010 -> Закон за храните /извадка
2010 -> Регионален инспекторат по образованието – бургас съюз на математиците в българия – секция бургас десето състезание по математика
2010 -> Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите /извадка/ в сила от 03. 10. 1999 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница