Cinema City изгражда единствения imax® театър в България най-конкурентното предимство на веригатаДата15.03.2017
Размер91.39 Kb.

София
Cinema City Mall of Sofia отваря врати през 2006 г., в иделния център на София, в популярния търговски център Mall of Sofia. Мултиплексът разполага с 13 зали, оборудвани с възможно най-добрата прожекционна технология.

Cinema City използва най-висок клас прожекционни технологии от белгийския производител Barco, от KINOTON и Кристи, гарантиращи ярка и кристално чиста картина. В комбинация с най-иновативната система Dolbyaudio с кристално чист и добре балансиран звук, Cinema City предлага най-доброто кино преживяване.


Cinema City изгражда единствения IMAX® театър в България – най-конкурентното предимство на веригата.


IMAX® е световно известена марка и предлага най-качественото, най-поглъщащото кино преживяване. Преживяването IMAX® комбинира кристално-чиста картина, мощен дигитален звук, театрална геометрия на салона, в която всяко място има перфектна гледка и дава усещане за „влизане” в кадъра. Дигиталните ефекти при IMAX® имат подсилено въздействие – с по-голяма дълбочина и „изскачане”. Най-големите режисьори споделят, че възможностите на IMAX технологията им позволява най-добре да развихрят въображението си.


Адрес: София, бул."Александър Стамболийски" 101, Mall of Sofia

Телефон: Тел. (02) 929 11 11
Факс: (02) 929 44 44

Eл. Поща: info.sofia@cinemacity.bg

Транспорт:

До сградата има спирки на следните линии


на градския транспорт:

Автобус: 74

Трамвай: 3, 8, 10

Тролей: 1, 5

Маршрутки: 4, 6, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 35
Метро-станция „Опълченска”
Паркинг:

Посетителите на Мол София ползват 4 часа паркинг на цена 1 лв. За да ползвате 2 часа като посетител на Cinema City, предайте паркинг талона си на касиера за заверка при закупуване на билета. Престоят на автомобила Ви над 4 часа в Мол София ще се таксува по 2 лв. на час.


Моля да имате предвид, че дори да сте гледал филм в Cinema City, ако талона Ви не е заверен на касите на киното, няма да можете да се възползвате от 2 часа безплатен паркинг.


Cinema City Paradiese Center отваря врати през 2013 г в най-големия lifestyle мол в София – Paradise Center. Мултиплексът разполага с 14 зали, оборудвани с възможно най-добрата прожекционна технология.

Cinema City използва най-висок клас прожекционни технологии от белгийския производител Barco, от KINOTON и Кристи, гарантиращи ярка и кристално чиста картина. В комбинация с най-иновативната система Dolbyaudio с кристално чист и добре балансиран звук, Cinema City предлага най-доброто кино преживяване.


Адрес: София, ул."Черни връх" 100, Paradise Center

Телефон: Тел. …………..Факс: (02) …………..

Eл. Поща: paradise@cinemacity.bg

Транспорт:

До сградата има спирки на следните линии


на градския транспорт:

Автобус: 88, 98, 83, 120

Трамвай: 10Sofia

Cinema City Mall of Sofia opened in the year 2006 and is located in the ideal city center of Sofia, in the popular shopping center Mall of Sofia. It consists of 13 motion-picture theaters equipped with the best possible projection technology.

Cinema City uses the highest quality projection equipment from the Belgian manufacturer Barco and from Kinoton and Christie, guaranteeing a sharp and crisp picture. Combined with the superb Dolbyaudio system, with its crystal clear and well-balanced sound, it contributes to the perfect cinematic experience. 

Cinema City boasts of the only IMAX® theatre in Bulgaria – its most distinctive feature. 


The IMAX® brand is world famous and stands for the highest-quality, most immersive motion picture entertainment.  IMAX® experience combines crystal-clear images, powerful digital sound, theatre geometry of the cinema where every seat guarantees a perfect view and a sense of "entry" in the flash. Digital IMAX® effects have enhanced effects - with more depth and "pop." The greatest filmmakers share that the possibilities of IMAX technology allows them best to unleash their imagination.Address: 101 Alexander Stamboliyski blvd., Mall of Sofia

Phone: Tel. (02) 929 11 11 Fax: (02) 929 44 44

eE-mail: info.sofia@cinemacity.bgTransportation: 
Next to the building there are stops of the following public transport lines:
Bus: 74

Tram: 3, 8, 10

Trolleybus: 1, 5 

Chattel bus: 4, 6, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 35

Metro Station “Opаlchenska” 
Parking: 

The visitors of Mall of Sofia enjoy 4 hours parking for 1 BGN. To use 2 hours for free as a visitor to Cinema City, you need to give your parking voucher to the cinema cashier in order to have it stamped, when purchasing the movie tickets. If your car stays for more than 4 hours at Mall of Sofia, it will be charged 2 BGN per hour.


Please, consider the fact that even if you have watched movies at Cinema City, if your coupon is not stamped at the cash desks of the cinema, you cannot use two hours free parking.


Cinema City Paradise Center opened in the year 2013 in the biggest lifestyle mall – Paradise Center. It consists of 14 motion-picture theaters equipped with the best possible projection technology.

Cinema City uses the highest quality projection equipment from the Belgian manufacturer Barco and from Kinoton and Christie, guaranteeing a sharp and crisp picture. Combined with the superb Dolbyaudio system, with its crystal clear and well-balanced sound, it contributes to the perfect cinematic experience. 


Address: Sofia, ul."Cherni Vruh" 100, Paradise Center

Телефон: Тел. …………..Факс: (02) …………..

Eл. Поща: paradise@cinemacity.bg

Transportation:

Next to the building there are stops of the following public transport lines:


Bus: 88, 98, 83, 120

Tram: 10


Cinema City Пловдив

Cinema City Mall Plovdiv отваря врати през март, 2009 г. Оборудвано е с последно поколение кинотехника. Интериорните решения са с впечатляващ дизайн и функционалност. Киното разполага с 11 модерни зали, 8 от които са 3D, с общ капацитет 1663 места. Cinema City предлaга висок стандарт на киноразвлечение, с който компанията е вече позната у нас – големи екрани, топ клас прожекционни апарати, включително 8 зали, оборудвани за 3D прожекции, 5-канален дигитален съраунд звук и комфортен интериор, за да отговори на очакванията и на най-взискателните киномани. Зрителите могат да се потопят напълно в магията на голямото кино.Адрес:

Cinema City се намира в Мол Пловдив, срещу
Братската могила.

Телефон: Тел. (032) 27 30 07
Факс: (032) 27 30 09

Ел поща: info.plovdiv@cinemacity.bg

До сградата има спирки на следните линии


на градския транспорт:

Автобус: 6, 10, 15, 17, 22, 24, 37, 66, 113, 222

Посетителите на Мол Пловдив ползват
безплатен паркинг.


Cinema City Plovdiv
Cinema City Mall Plovdiv opened in March 2009. It is equipped with the latest and greatest cinema technology. Its interior has an impressive design and functionality. The cinema has 11 modern halls, 8 of which are 3D, with a total seating capacity of 1,663 seats. Cinema City offers a high standard of cinema entertainment, which the company is already known in this country with - big screens, top-class projectors, including 8 halls equipped for 3D projection, 5-channel digital surround sound and comfortable interior to meet the expectations even of the most demanding customers. The audience is able to fully immerse itself in the magic of the great movies.

Address:Cinema City is located in Mall Plovdiv, opposite the Bratska mogila.
Phone: (032) 27 30 07
Fax: (032) 27 30 09

eЕ-mail: info.plovdiv@cinemacity.bg


Next to the building there are stops of the following public transport lines:


Buss: 6, 10, 15, 17, 22, 24, 37, 66, 113, 222

Visitors of Mall Plovdiv are provided with free parking.
Cinema City Русе

Cinema City Mall Rousse отваря врати през декември 2010 г. Оборудвано е с последно поколение кинотехника. Интериорните решения са с впечатляващ дизайн и функционалност. Киното разполага с 10 модерни зали, 4 от които са 3D, с общ капацитет 1871 места. Cinema City предлaга високия стандарт на киноразвлечение, с който компанията е вече позната у нас – големи екрани, топ клас прожекционни апарати, включително 4 зали, оборудвани за 3D прожекции, 5-канален дигитален съраунд звук и комфортен интериор, за да отговори на очакванията и на най-взискателните киномани. Зрителите ще могат да се потопят напълно в магията на голямото кино.Адрес:

Cinema City Русе се намира в
МОЛ Русе, на бул. "Липник" 121 Д.

Телефон: (082) 298 360

Ел. поща: ruse@cinemacity.bg

До сградата има спирки на следните линии


на градския транспорт:

Автобуси: 2, 5, 7, 12, 15, 18


Тролейбуси: 2, 13, 20 и 21

Cinema City Rousse
Cinema City Mall Rousse opened in December 2010. It is equipped with the latest and greatest cinema technology. Its interior has an impressive design and functionality. The cinema has 10 modern halls, 4 of which are 3D, with a total seating capacity of 1,871 seats. Cinema City offers a high standard of cinema entertainment, which the company is already known in this country with - big screens, top-class projectors, including 4 halls equipped for 3D projection, 5-channel digital surround sound and comfortable interior to meet the expectations even of the most demanding customers. The audience is able to fully immerse itself in the magic of the great movies.

Address:
Cinema City Rousse is located in Mall Rousse,


121D, Lipnik Blvd.
Phone: (082) 298 360

eE-mail: ruse@cinemacity.bg


Next to the building there are stops of the following public transport lines:


Bus: 2, 5, 7, 12, 15, 18
Trolley-bus: 2, 13, 20 and 21Cinema City Стара Загора

Cinema City Galleria Стара Загора отваря врати през ноември 2010 г. Оборудвано е с последно поколение кинотехника. Инте­риорните решения са с впечатляващ дизайн и функционалност. Киното разполaга с 7 модерни зали, 4 от които са 3D, с общ капацитет 1,300 места. Cinema City ще предложи високия стандарт на кинораз­влечение, с който компанията е вече позната у нас – големи екрани, топ клас прожекционни апарати, включително 4 зали, оборудвани за 3D прожекции, 5-канален дигитален съраунд звук и комфортен интериор. Киното ще отговори на очакванията и на най-взис­кателните киномани. Зрителите ще могат да се потопят напълно в магията на голямото кино.Адрес:

Cinema City Стара Загора се намира в
МОЛ Галерия Стара Загора,
ул. Хан Аспарух 30.

Телефон: (042) 298 220

Ел. поща: info.starazagora@cinemacity.bg

До сградата има спирки на следните линии


на градския транспорт:

Автобус: 3

Тролейбус: 36

Посетителите на Галерия Стара Загора ползват безплатен паркинг.Cinema City Stara Zagora

Cinema City Galleria Stara Zagora opened in November 2010. It is equipped with the latest and greatest cinema technology. Its interior has an impressive design and functionality. The cinema has 7 modern halls, 4 of which are 3D, with a total seating capacity of 1,300 seats. Cinema City offers a high standard of cinema entertainment, which the company is already known in this country with - big screens, top-class projectors, including 4 halls equipped for 3D projection, 5-channel digital surround sound and comfortable interior to meet the expectations even of the most demanding customers. The audience is able to fully immerse itself in the magic of the great movies.


Address:

Cinema City Stara Zagora is located in
Mall Galleria Stara Zagora,
30, Khan Asparuh Str.

Phone: (042) 298 220

eЕ-mail: info.starazagora@cinemacity.bg

Next to the building there are stops of the following public transport lines:

Bus: 3


Trolley-bus: 36
Visitors to the Galleria Stara Zagora are provided with free parking.

Cinema City Бургас

Cinema City Galleria Burgas ще бъде най-новото кино на веригата в България. Оборудвано е с последно поколение кинотехника. Инте­риорните решения са с впечатляващ дизайн и функционалност. Киното разполага с 10 модерни зали, 5 от които са 3D, с общ капацитет от 1694 места. Cinema City ще предложи високия стандарт на кино­развлечение, с който компанията е вече позната у нас – големи екрани, топ клас прожекционни апарати, включително 5 зали, оборудвани за 3D прожекции, 5-канален дигитален съраунд звук и комфортен интериор, за да отговори на очакванията и на най-взискателните киномани. Зрителите ще могат да се потопят напълно в магията на голямото кино.Адрес: Бургас, бул. Янко Комитов 6

Cinema City Бургас се намира в Mall Galleria Burgas, на бул. Янко Комитов 6.

Телефон: (056) 90 17 20

Ел. поща: info.burgas@cinemacity.bg

До сградата има спирки на следните линии


на градския транспорт:

Автобус: 2, 7A, 12, 25A

Тролейбус: 2, 13, 20 и 21

Посетителите на Галерия Бургас ползват безплатен паркинг.Cinema City Burgas

Cinema City Galleria Burgas will be the newest addition to the cinema chain in Bulgaria. It is equipped with the latest and greatest cinema technology. Its interior has an impressive design and functionality. The cinema has 10 modern halls, 5 of which are 3D, with a total seating capacity of 1,694 seats. Cinema City offers a high standard of cinema entertainment, which the company is already known in this country with - big screens, top-class projectors, including 4 halls equipped for 3D projection, 5-channel digital surround sound and comfortable interior to meet the expectations even of the most demanding customers. The audience is able to fully immerse itself in the magic of the great movies.

Address: Burgas, bul. Yanko Komitov 6
Cinema City Burgas is located in Mall Galleria Burgas, 6, Yanko Komitov Blvd.
Phone: (056) 90 17 20

eЕ-mail: info.burgas@cinemacity.bg

Next to the building there are stops of the following public transport lines:

Bus: 2, 7A, 12, 25A

Trolley-bus: 2, 13, 20 and 21

Visitors to the Galleria Burgas are provided with free parking.IMAX София
В момента Cinema City International менажира 9 IMAX салона в Централна и Източна Европа. IMAX София е един от първите дигитализирани IMAX театри в Европа (ноември 2011 г.).

Преживяването IMAX® комбинира кристално-чиста картина, мощен дигитален звук, театрална геометрия на салона, в която всяко място има перфектна гледка и дава усещане за „влизане” в кадъра. Дигиталните ефекти при IMAX® имат подсилено въздействие – с по-голяма дълбочина и „изскачане”. Най-големите режисьори споделят, че възможностите на IMAX технологията им позволява най-добре да развихрят въображението си. Джеймс Камерън работи 1 година по „постпродукцията” на Аватар за IMAX версията.

Очакваме Ви!

Екранът

Екранът IMAX е висок колкото 8-етажна сградa или 7 слона един върху друг. Височината му е 14 метра, а дължината 23 метра. Изработен е от специален дифузен бял винил, перфориран с хиляди малки дупчици, за да позволяват на звука да преминава свободно, така наречената "акустична прозрачност".


Екранът е плосък, но има лека дъга, която е извън периферното зрение. Това, съчетано с 23 градуса ъгъл на разположението на седалките, предоставя пълна и необезпокоявана видимост от всяка седалка в кино салона. Дори ако двуметров човек е седнал пред вас, вие ще виждате безпроблемно.

3D ефектът на IMAX 3D технологията е признат за най-доброто 3D в света. IMAX е разработил специална 3D камера, която обединява заснемането от две камери в една картина.

В резултат на такова заснимане са нужни и два прожектора - един за дясното око, а другият за лявото око. 3D филмите се прожектират върху екрана чрез две поляризирани лещи, които фокусират отделните изображения за ляво и дясно око върху екрана. Публиката получава поляризирани очила, които имат същата поляризираща възможност. Ляво и дясно око получава само изображението, предназначено за него, а мозъкът ни създава илюзията за тримерна реалност.
Адрес:
IMAX Sofia
Бул. „Александър Стамболийски“ № 101
Мол София
София 1303
info.sofia@cinemacity.bg

Офис на управителя:
Тел. (02) 929 11 11 (02) 929 11 11
ФФакс: (02) 929 44 44

Ел. поща:IMAX София
At the moment Cinema City International manages 9 IMAX theatres in Eastern and Central Europe. IMAX Sofia is among the first digitalised IMAX theatres in Europe (November 2011).

IMAX® experience combines crystal-clear images, powerful digital sound, theatre geometry of the cinema where every seat guarantees a perfect view and a sense of "entry" in the flash. The digital IMAX® effects have enhanced effects - with more depth and "pop." The greatest filmmakers share that the possibilities of IMAX technology allows them best to unleash their imagination. James Cameron dedicated one year of his life to the IMAX version of the Avatar postproduction.

We are looking forward to your visit!

The Screen


The hight of the screen in the IMAX theatre is the equivalent of 7 elephants. It is 14 meters high and 23 meters long. It is constructed of a special diffused white vinyl perforated with thousands of tiny holes which allow sound to pass through freely, giving the screen "acoustical transparency”.

The screen is flat but has a slight compound curvature that extends beyond the field of the edge of peripheral vision. This, combined with the 23 degree pitch angle of the seating area, provides a full unobstructed view from every seat. Even if 2 m high person is sitting in front of you, you will see over his head.


3D effect IMAX 3D technology is acknowledged to be the best 3D in the world. IMAX has developed a special 3D camera which incorporates two camera movements into one frame.


As a result there are two projectors involved - one for the right eye and the other one for the left eye. The 3D film is projected onto the screen via two polarised lenses that focus the separate left-and-right - eye images onto the screen. The audience wears polarised glasses which have the same polar alignment in each lens as the projector. The left and the right eye receive only the image intended for it and our brain creates the illusion of the three-dimensional reality.


Address:
IMAX Sofia
101, Aleksandar Stamboliyski Blvd.
Mall of Sofia
Sofia 1303
info.sofia@cinemacity.bg

Manager’s Office:
Phone: (02) 929 11 11

(02) 929 11 11Fax

Fax: (02) 929 44 44eE-mail:
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница