Cmd cmd exe Файл на процесаДата25.07.2016
Размер95.81 Kb.
#6647
СТАРТИРАНИ ПРОЦЕСИ В WINDOWS

 

 СИСТЕМНИ ПРОЦЕСИ

Това са процеси, които се стартират от операционната система. Отнасят се предимно за NT 4, 2000 и XP. Списъкът не е пълен, но това са най-честите процеси.

 

cmd - cmd.exe

Файл на процеса: cmd или cmd.exe

Име на процеса: Windows Command Prompt

Описание: Microsoft Windows command prompt. Cmd.exe е 32-битов command prompt, който се използва в Windows NT, 2000 и XP.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

csrss - csrss.exeФайл на процеса: csrss или csrss.exe

Име на процеса: Client/Server Runtime Server Subsystem

Описание: Подсистемата Windows client server run-time управлява уиндоуските и графичните функции на всички подсистеми.

Компания: Microsoft Corp

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

ctfmon - ctfmon.exeФайл на процеса: ctfmon или ctfmon.exe

Име на процеса: Alternative User Input Services

Описание: Управлява Alternative User Input Text Processor (TIP) и Microsoft Office Language Bar. Осигурява подкрепа при въвеждането на текст при гласово разпознаване, ръкописно разпознаване, въвеждане с клавиатура, превод и други алтернативни методи за въвеждане на данни от потребителите.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

iexplore - iexplore.exeФайл на процеса: iexplore или iexplore.exe

Име на процеса: Internet Explorer

Описание: Microsoft Internet Explorer уеб браузър, който се използва за ровенев World Wide Web чрез HTTP.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

inetinfo - inetinfo.exe

Файл на процеса: inetinfoили inetinfo.exe

Име на процеса: IIS Admin Service Helper

Описание: InetInfo е част от Microsoft Internet Information Services (IIS) и се използва за поправяне на бъгове. Налична е предимно при Windows NT 4 или 2000 Server, където InetInfo осигурява Internet proxy и web server услуги.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

internat - internat.exeФайл на процеса: internat или internat.exe

Име на процеса: Input Locales

Описание: Програма, която осигурява многоезикова подкрепа за клавиатурата при програмите на Microsoft Windows.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

lsass - lsass.exeФайл на процеса: lsass или lsass.exe

Име на процеса: Local Security Authority Service

Описание: Windows Local Security Authority Server Process управлява уиндоуските механизми за сигурност. Тя проверява валидността на профила за логване на потребителите. Технически софтуерът генерира процесът, който е отговорен за потвърждаване автентичността на потребителите за Winlogon.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

mdm - mdm.exeФайл на процеса: mdm или mdm.exe

Име на процеса: Machine Debug Manager

Описание: Machine Debug Manager се използва за поправяне на програмни бъгове от технически напреднали потребители и разработчици и се инсталира от Microsoft Script Editor, който е включен в Microsoft Office.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

msconfig - msconfig.exeФайл на процеса: msconfig или msconfig.exe

Име на процеса: Windows System Configuration Utility.

Описание: Файл, който подпомага управлението startup приложенията и с който могат да се конфигурират файлове като autoexec.bat и win.ini. Този файл също така променя показанията на printer properties.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

mstask - mstask.exe

Файл на процеса: mstask или mstask.exe

Име на процеса: Windows Task Scheduler

Описание: Windows Task Scheduler управлява стартирането на дадени процеси в точно определено време, като например backups или updates.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

regsvc - regsvc.exeФайл на процеса: regsvc or regsvc.exe

Име на процеса: Remote Registry Service

Описание: Позволява достъп до регистрите на Windows от отдалечени компютри. Стартира се при Windows 2000 Server и Advanced Server. Когато инсталирате софтуер на Microsoft, като SQL на Windows 2000 Server, и вашата setup програма трябва да напише ключове в регистрите, тя си взаимодейства с Remote registry Service (REGSVC.EXE) и Remote registry Service извършва действителното писане на ключовете. Тази услуга, която действа във фонов режим е необходима и когато искате да променяте регистрите от отдалечен компютър чрец използването на Windows 2000 Remote Administration.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

regsvr32 - regsvr32.exeФайл на процеса: regsvr32 или regsvr32.exe

Име на процеса: Regsvr32

Описание: Програма, която се използва за регистрирането на dynamic-link libraries (DLLs) и ActiveX controls в регистрите.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

rundll32 - rundll32.exeФайл на процеса: rundll32 или rundll32.exe

Име на процеса: Rundll32

Описание: Microsoft "Run a DLL as an App". RUNDLL32 е програмата, която зарежда DLL-те в паметта, така че те могат да бъдат използвани от определени приложения или от Windows.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

services - services.exeФайл на процеса: services или services.exe

Име на процеса: Windows Service Controller

Описание: Програма, която се използва само в Windows NT 4, 2000 и XP за стартиране, спиране и взаимодействие със системните услуги.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

smss - smss.exeФайл на процеса: smss или smss.exe

Име на процеса: Session Manager Subsystem

Описание: Програма, която се използва за стартиране, управление и изтриване на потребителски или клиентски сесии под Terminal Server.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

spoolsv - spoolsv.exeФайл на процеса: spoolsv или spoolsv.exe

Име на процеса: Printer Spooler Service

Описание: Windows Printer Spooler съхранява зададените за принтиране задачи и ги придвижва към принтера, когато той е готов.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

svchost - svchost.exeФайл на процеса: svchost или svchost.exe

Име на процеса: Service Host Process

Описание: Програма, която работи като host process за услуги, които се стартират от DDL-и.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

system process - system processФайл на процеса: system process или system process

Име на процеса: Windows Memory Handler System Process

Описание: Windows Memory Handler System Process нулира всички свободни страници RAM и е единственият процес с приоритет 0.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

taskmgr - taskmgr.exeФайл на процеса: taskmgr или taskmgr.exe

Име на процеса: The Windows Task Manager.

Описание: Програма, която показва всички процеси, които са стартирани на системата. Активира се при натискането на бутоните Ctrl+Alt+Del при Windows NT 4, 2000 и XP.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

winlogon - winlogon.exeФайл на процеса: winlogon или winlogon.exe

Име на процеса: Windows Logon Process

Описание: Управлява включването и (log on) и изключването на потребители. Тази услуга изисква въвеждането на парола при богване ви позволява да се изключите катопотребител (log off) или да изключите системата.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

winmgmt - winmgmt.exeФайл на процеса: winmgmt или winmgmt.exe

Име на процеса: Windows Management Service

Описание: Windows Management Instrumentation ви позволява ви да пишете скриптове за управление на устройства, потребителски профили, услуги, мрежи, и други аспекти от дейността на Windows 98/ME/NT/2000.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Да

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

 ПРОГРАМНИ ПРОЦЕСИ

Това са процеси, които се стартират от различните приложения. Този списък е още по- непълен, защото както се досещате разнообразието от програми е огромно. Споменал съм само някои много чести. Хубавото е, че имената, с които се представят програмните процеси са почти идентични с имената на самите програми, което ги прави лесни за разпознаване, когато има съмнение за вирусни процеси.

 

acrord32 - acrord32.exe

Файл на процеса: acrord32 или acrord32.exe

Име на процеса: Acrobat Reader

Описание: Acrobat Reader, който се използва за преглеждане на PDF документи.

Компания: Adobe Systems

Системен процес: Не

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

acrotray - acrotray.exeФайл на процеса: acrotray или acrotray.exe

Име на процеса: Acrobat Assistant

Описание: Acrobat Distiller, който се използва за правене на PDF документи.

Компания: Adobe Systems

Системен процес: Не

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

atiptaxx - atiptaxx.exeФайл на процеса: atiptaxx или atiptaxx.exe

Име на процеса: ATI Utility

Описание: Системни настройки за видео карти ATI.

Компания: ATI Technologies Inc.

Системен процес: Не

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

nvsvc32 - nvsvc32.exeФайл на процеса: nvsvc32 или nvsvc32.exe

Име на процеса: NVIDIA Driver Helper Service

Description: Програма, която се зарежда в системата от драйверите на графични карти NVIDIA.

Компания: NVIDIA Corporation

Системен процес: Не

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

qttask - qttask.exeФайл на процеса: qttask или qttask.exe

Име на процеса: Quick Time Tray Icon

Описание: Системно приложение в tray-а за софтуера на Apple QuickTime, която позволява на потребителя да има достъп до програмата от tray-я.

Компания: Apple Computer, Inc.

Системен процес: Не

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

regedit - regedit.exeФайл на процеса: regedit или regedit.exe

Име на процеса: Registry Editor

Описание: Програма, която се използва за промяна на настройките в системните регистри. Тя съдържа информация за начина, по който работи компютъра и какви приложения са инсталирани.

Компания: Microsoft Corp.

Системен процес: Не

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

setup - setup.exeФайл на процеса: setup или setup.exe

Име на процеса: Setup

Описание: Програма за инсталиране на софтуер.

Компания: N/A

Системен процес: Не

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

vsmon - vsmon.exe

Файл на процеса: vsmon или vsmon.exe

Име на процеса: True Vector Internet Monitor

Описание: Програма, която е част от ZoneAlarm firewall. Следи интернет трафика и генерира тревоги съобразно правилата за сигурност, с които потребителите са конфигурирали Zone Alarm.

Компания: Zone Labs Inc.

Системен процес: Не

Риск за сигурността (вирус/троянски кон/червей/рекламен или шпионски софтуер): Не

 

Източник: LIUtilities.Copy/Paste и превод: Mengeleev

На сайта има и списък на процеси, за които има съмнение,
че може да са вируси.


 

Допълнение : на сайта http://www.processlibrary.com/ можете да търсите информация за всеки един процес който сте забелязали на вашия компютър.(информацията предоставена от dellover )


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница