Curriculum VitaeДата25.07.2016
Размер115.33 Kb.
#6799


Curriculum Vitae


Лична информация

Име

Габриела Нанова

Адрес

ул. „Ангел Кънчев” 22, Плевен, България

E-mail

gabby_nanova@abv.bg

Телефон:

+359 883 33 79 29

Националност

Българска

Дата на раждане

25.12.1987

СтажДати

Февруари, 2011 – Сега

Позиция

Координатор производство

Дейности и отговорности

 • Process Specialist в проект за стандартизация и преструктуриране на хангарите на Луфтханза Техник на територията на Европа

 • Организация и техническо изпълнение на документирането на моментното състояние и предложения за стандартизация с останалите европейски хангари на Луфтханза техник

 • Моделиране на процеси за вътрешната система за управление на качеството IQ Move

 • Организация и участие в LEAN Transformation Project – основни дейности свързани с:

 • Поток на части – разработка на нови процеси, роли и организация

 • Комуникация – създадена структура за оперативни срещи, както и стандартен дневен ред

 • KPIs(ключови индикатори за успех) – дефиниции, цели, доклади и визуализация

 • Табла за визуален мениджмънт – разработен нов дизайн за лесно и бързо обновяване, елиминиране на писането на ръка. Въвеждане на Performance dialog(Диалог на успеха); нова единствена и централизирана електронна папка съдържаща всичката необходима информация за таблото на едно място

 • Разработка на Process Confirmation Walk (Разходка за потвърждаване на процесите) за 3 мениджърски нива – целяща да стабилизира резултатите от проекта както и изискванията за безопасност и стандартите в компанията

 • CIP (Постоянен процес за подобрение и система за управление на полезни идеи) – разработка на нов процес, внедряване и оперативно проследяване на идеите адресирани до Ръководител производство

 • Участник в други LEAN проекти – Мениджмънт на ресурси; Намаляване на издаваните материали на гише от склада; Наръчник по Управление на проекти

 • Постоянно търсене и стремеж за идентифициране на възможности за подобрение – откриване на загуби на ресурси в производството и предложения за елиминирането им

 • Разработка на различни шаблони целящи подобрението и оптимизацията на рутинни задачи и управлението на бази от различни данни

Име и адрес на фирмата

Луфтханза Техник – София, Летище София, Хангар 3

Бизнес сектор

Авио ремонтна база

Дати

Юли, 2008 – Декември, 2008

Позиция

Стажант в Конструктивен отдел (Tool Shop Sofia – Инструментален Цех)

Дейности и отговорности

 • 3D моделиране и 2D чертежи на части за шприцформи за пластмасови детайли – изцяло на Pro/Engineer;

 • Работа по реални модификации на вече въведени в производство инструменти

 • Обработка на техническа

 • Проучвания, свързани с текущи проекти;

 • Ежедневна работа с Pro/Engineer, Word и Excel

Име и адрес на фирмата

ЕПИК EA, ул. 3019, 1, 1309 София, България (Препоръка при поискване)

Бизнес сектор

Инженерна дейност, Автомобилна индустрия

Членства в организации

Дати

Март, 2008 – Сега

Описание

ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management – Европейски Студенти по Индустриално Инженерство и Мениджмънт). Вицепрезидент по финансите. Ръководител комитет „Спонсорство и връзки с компаниите” по проект TIMES 2010.

Отговорности и дейности

 • Планиране на бюджети; подготовка и изнасяне на презентации за спечелване на бюджета от Студентски Съвет към Технически Университет – София и за привличане на нови членове

 • Разработване на стратегии за убеждаване на фирми за спонсорство

 • Създаване на официални документи

 • Организиране и ръководене на екип от 15-20 души

 • Организиране на успешни международни срещи с членове на ESTIEM

 • Организиране на „Дни на авиацията” – Технически Университет – София

 • Участие в организирането на „Европейска нощ на учените” 2009; Мис Технически Университет – София 2009

 • Ръководител комитет „Спонсорство и връзки с компании” по проект TIMES (Tournament In Management and Engineering Skills – Турнир по Мениджърски и Инженерни Умения) Полу - финал, София 2010. Успешен ESTIEM проект от 15 години. Най – голямото пан-европейско състезание за решаване на казуси.

 • Делегат на Общоевропейска Координационна Среща (организира се 2 пъти годишно, най-голямата среща; 2 представители от всяка локална група) – 2 пъти

 • Участие в семинари и регионални координационни срещи в чужбина


Образование и подготовкаДати

Юли, 2012 – Сега

Име на придобита квалификация

Автоматизирани системи за обработка на информация и управление, Докторант

Основни предмети/придобити умения

УОсновният фокус на разработката ми ще бъде оптимизиране на производството чрез системата на стегнато производство (LEAN), както и приложението им в практическа работна среда

Организация, провела обучението

Технически Университет – София

Дати

Октомври, 2010 – Март, 2012

Име на придобита квалификация

EManagement (Електронно Управление), Магистър

Основни предмети/придобити умения

Управление на организации по модерен начин; Мениджмънт на проекти; Сигурност и интегритет; Връзки с обществеността; Мениджмънт на знания; Езикът на преподаване е изцяло английски

Организация, провела обучението

Технически Университет – София

Дати

Декември, 2011

Име на придобита квалификация

Носител на поименна стипендия от фондация Еврика  за инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски 2011 – фондацията традиционно раздава 10 стипендии всяка година от 22 години (копие от сертификат при поискване)

Организация, провела обучението

Фондация Еврика

Дати

Декември, 2011

Име на придобита квалификация

TIMES Локални Квалификации – Част от журито на състезанието за определяне на отбор, представящ България на полуфиналите в Севиля, Испания

Организация, провела обучението

ESTIEM Локална Група София

Дати

Септември, 2011

Име на придобита квалификация

Европейска нощ на учените 2011 – част от журито на състезанието “YES – Young and Energetic Scientists (Млади и енергични учени)

Организация, провела обучението

Клуб Млади Таланти

Дати

Юни, 2011

Име на придобита квалификация

LEAN интензивен семинар – участник в обучението в центъра за обучения на Луфтханза в Зеехайм, Германия (копие от сертификата при поискване)

Организация, провела обучението

Луфтханза LEAN Aкадемия

Дати

Март, 2010 – Юли, 2010

Име на придобита квалификация

Обмен по програма ERASMUS в Университета на Ла Коруня, Испания

Основни предмети/придобити умения

Целта на обмена е разработването на дипломен проект на тема „Дизайн, симулация и анализ на рейков хидравличен цилиндър”. Проектът е разработен и подготвен с помощта на софтуера Pro/Engineer. Самият цилиндър е изцяло персонализиран по поръчка на клиент. (копие при поискване)

Организация, провела обучението

Университет на Ла Коруня и Технически Университет – София

Дати

Септември, 2006 – Септември, 2010

Име на придобита квалификация

Industrial Engineering (Индустриално Инженерство), Бакалавър. Специализации: Електрообзавеждане на автомобила, Въведение в SAP, Метод на крайните елементи, CAD/CAM/CAX базирани XML бази данни

Основни предмети/придобити умения

Инженерно конструиране, Програмиране, Управление на ресурси, Оптимизация на потока на ресурси, Управление на човешките ресурси, Индустриални производствени системи; Измервателна техника; Качествен контрол; Мениджмънт на индустриалното производство; Производствени стратегии; Езикът на преподаване е изцяло английски

Организация, провела обучението

Технически Университет – София

Дати

Декември, 2010

Име на придобита квалификация

Говори с мен- Олщин, Полша – Тренировъчен курс за млади работещи, координатори и трейнъри, работещи в международна обстановка.Главната цел е да им помогне да се справят с младежи, които имат проблеми с езика на проекта. Това може да стане чрез различни окуражаващи действия като се избират подходящите методи. (копие от сертификатите при поискване)

Организация, провела обучението

Фондация за неформално обучение

Дати

Септември, 2010

Име на придобита квалификация

Европейска нощ на учените 2010 – спечелена първа награда на състезанието за идеи От Науката към Бизнесалипсващото звено (копие от сертификатите при поискване)

Организация, провела обучението

Клуб Млади таланти

Дати

Септември, 2010

Име на придобита квалификация

VI Национална Студентска Научно-техническа Конференция – Созопол – Традиционна конференция за студенти от различни инженерни области(копие от сертификата при поискване)

Организация, провела обучението

Студентски Съвет към Технически Университет – София

Дати

Октомври, 2009

Име на придобита квалификация

Корпоративна Комуникация (семинар от серията Vision) – част от един от най-важните проекти, по които работи ESTIEM (копие от сертификатите при поискване)

Организация, провела обучението

ESTIEM

Дати

Септември, 2001 – Май 2006

Име на придобита квалификация

Средно образование

Основни предмети

Математика, Немски език, Физика, Информатика

Организация, провела обучението

Математическа гимназия „Гео Милев” – Плевен

Лични умения и качестваМайчин език

Български

Други езици
Разбиране

Разговор

Писане

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
Английски

C2

C2

C2

C2

C2

Немски

A2

A2

A1

A1

A1

Испански

A2

A2

A2

A2

A1
Организационни Умения

Организационните умения, усвоени по време на обучението ми, са прилагани на практика, във връзка с членството ми в ESTIEM и ръководните длъжности, заемани от мен. Като вицепрезидент на организацията и ръководител комитет, съм прилагала на практика методите, изучавани в университета и съм се стремяла да развивам личния си стил на организиране и ръководене.

Цялостният LEAN подход и философията за намаляване на загубите се прилага ежедневно в работата ми по проектите в компанията. Комуникация на всички нива в йерархията. Креативност и мислене извън рамките са нужни както за откриването на проблемите така и за предложенията за решенията им.Компютърни умения

ProEngineer Autodesk Inventor AutoCAD MS Office Adobe Photoshop Adobe Flash

Шофьорска книжка

категория B

Каталог: 2012 -> inclose -> yes -> docs
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Alexander Malinov
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
docs -> А в т о б и о г р а ф и я лични данни
inclose -> Клавдий Тютюлков софийски унивреситет, физически факултет
inclose -> Вечер на талантите на учените 28 септември (петък) българска академия на науките
inclose -> Програма за научни изследвания и технологично развитие, подпрограма "Хора". Нощта ще се проведе на


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница