Цветанка Маринова Московска 33, сстраница3/3
Дата25.07.2016
Размер366.45 Kb.
1   2   3

________________________________

Комисията за Финансов Надзор

1303 София, ул. Шар планина 33

инфо-център: 0900 32 300

прес-център: 02 94 04 582

централа: 02 94 04 999

факс: 02 829 43 24

e-mail: bg_fsc@fsc.bg

_______________________________

Комисията по установяване на имущество придобито от престъпна дейност (КУИППД)

http://www.cepaca.bg

1000 София, ул. " Г. С. Раковски" №112

Отдел " Връзки с обществеността"

Лице за контакт: Десислава Михайлова - PR

тел.: +359 2 923 43 21

мобилен: +359 882 699 833

e-mail: d.mihaylova.pr@cepaca.bg______________________________________--
________________________________________

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛИ

Адрес: София 1000, ул. Хан Аспарух № 33

Телефон: (02) 9805125

WEB: няма

АСОЦИАЦИЯ ДРЕВНА БАЛКАНСКА ЗЕМЯ (ИНСТИТУТ ПО ТРАКОЛОГИЯ)

Адрес: София 1000, ул. Московска № 13

Телефон: (02) 878728

WEB: няма
АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ И

Адрес: София 1000, ул. Искърски пролом № 6

Телефон: (02) 9581419

WEB: няма

АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Адрес: София 1000, бул. Витоша № 36

Телефон: (02) 9814391

WEB: няма
АСОЦИАЦИЯ НА ЮРИСТИТЕ И ПРАВНАТА ИНИЦИАТИВА

Адрес: София 1000, ул. Сан Стефано № 24

Телефон: (02) 9461472

WEB: няма

БЪЛГАРСКА МЕЖДУНАРОДНА СТОПАНСКА АСОЦИАЦИА БИБА

Адрес: София 1000, бул. Патр. Евтимий № 36 Вх. А

Телефон: (02) 9819169

WEB: няма
БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ АГЕНЦИИ

Адрес: София 1000, бул. Царигр. шосе,7 км, БИЦ Изот

Телефон: (02) 774503

WEB: няма

БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ И ГРАЖДАНСКИ ПРАВА

Адрес: София 1000, ул. Шипка № 15

Телефон: (02) 9433628

WEB: няма

ДЕТСКИ ТЕЛЕФОН НА ДОВЕРИЕТО-ЦРД (РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ)

Адрес: София 1000, пл. Свобода № 7

Телефон: (02) 668698

WEB: няма
ДОМ НА ПРАВНИЦИТЕ

Адрес: София 1000, ул. Пиротска № 7

Телефон: (02) 873351

WEB: няма

ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО

Адрес: София 1000, ул. А. Кънчев № 2

Телефон: (02) 800267

WEB: няма
ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

Адрес: София 1000, ул. Д. Несторов № 15

Телефон: (02) 595029

WEB: няма

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕВРЕИТЕ В БЪЛГАРИЯ ШАЛОМ

Адрес: София 1000, бул. Ал. Стамболийски № 50

Телефон: (02) 9817600

WEB: няма
ПРАВНА И СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИТЕ КЪМ ХЕЛЗИНГСКИ КОМИТЕТ

Адрес: София 1000, ул. Позитано № 3

Телефон: (02) 9802049

WEB: няма

ПРОЕКТ ПРАВА НА ЧОВЕКА

Адрес: София 1000, ул. Солунска № 23

Телефон: (02) 806145

WEB: няма
СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНО ОБУЧЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

Адрес: София 1000, ул. П. Парчевич № 4

Телефон: (02) 9549711

WEB: няма

СДРУЖЕНИЕ ЗА ОПАЗВАНЕ И ОПТИМАЛ.ОПОЛЗ.НА МИН.ВОДИ И РЕСУРСИ

Адрес: София 1000, ул. Цар Самуил № 30

Телефон: (02) 9813124

WEB: няма

СТУДЕНТСКИ КЛУБ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Адрес: София 1000, бул. Царигр. шосе, 4 км.

Телефон: (02) 719212

WEB: няма

СЪЮЗ ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА

Адрес: София 1000, бул. Витоша № 31/33

Телефон: (02) 9879536

WEB: няма

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ

Адрес: София 1000, ул. Бенковски № 7

Телефон: (02) 9803062

WEB: няма

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ

Адрес: София 1000, ул. Граф Игнатиев № 4

Телефон: (02) 872773

WEB: няма

СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ

Адрес: София 1000, пл.П. Р. Славейков № 2А

Телефон: (02) 880685

WEB: няма

СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Адрес: София 1000, ул. Ив. Н. Денкоглу № 12/14

Телефон: (02) 9801689

WEB: няма

СЪЮЗ НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Адрес: София 1000, ул. Хр. Белчев № 21

Телефон: (02) 819016

WEB: няма

СЪЮЗ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Адрес: София 1000, бул. Витоша № 31/33

Телефон: (02) 9879538

WEB: няма
СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Адрес: София 1000, ул. Н. Цанов № 172

Телефон: (02) 211861

WEB: няма

СЪЮЗ НА ТЪРГОВЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Адрес: София 1000, ул. Г. С. Раковски № 99

Телефон: (02) 9804390

WEB: няма
СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Адрес: София 1000, ул. Пиротска № 7

Телефон: (02) 876228

WEB: няма

СЪЮЗ НИЕ ЖЕНИТЕ ЗА ДОСТОЙНСТВО И РАВЕНСТВО

Адрес: София 1000, ул. Хан Крум № 12

Телефон: (02) 9801847

WEB: няма
ФЕДЕРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Адрес: София 1000, ул. Славянска № 8

Телефон: (02) 9804038

WEB: няма
Българска Национална Асоциация на Потребителите

София 1000

ул. “11 август” № 10

тел. 02/989 01 06

тел./факс 02/989 01 07

bnap@bnap.org
ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕТНИЧ.КОНФЛИКТИ И РЕГИОН.СИГУРНОСТ

Адрес: София 1000, ул. Пиротска № 5

Телефон: (02) 9817038

WEB: няма
ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Адрес: София 1000, пл. България № 1

Телефон: (02) 9634305

WEB: няма

__________________________________

Агенция "Митници"

София 1202 ул."Раковски" 47

Агенция "Митници"

pr@customs.bg


Централно митническо управление:

Отдел "Връзки с обществеността": 02/9859 4213, 02/9859 4210

Отдел "Канцелария": 02/ 9859 45 28; 02/ 9859 4233

__________________________________

Агенция по обществени поръчки

ул. "Леге" 4, София 1000, България

Телефон: 940 70 50

Факс: 940 70 52

e-mail: aop@aop.bg
___________________________________-

СДВР - Отдел "Пътна полиция"

Адрес: 1113 гр. София, жк. Изток, бул. Драган Цанков, № 33

тел. (02) 866 50 60

СДВР - Служба Пресцентър и връзки с обществеността (Превенция на престъпността)

Адрес: 1000 гр. София, ул. Генерал Гурко, № 23

тел. (02) 982 37 54 ДЧ


СДВР

ул. Антим I, №5

1303 гр. София

България

тел.: 02 987 77 77 факс: 02 9827 32 33

02 988 40 67___________________________________________

"Метрополитен"ЕАД

гр.София,

ул."Княз Борис І" №121

metro@metropolitan.bg

tel. +359 2 9212001

tel. +359 2 9212074

faxl. +359 2 9872244

______________________________

Екоравновесие - общинско предприятие

София 1202 ; бул.”Мария Луиза” № 88

Дежурни телефони в работно време: 931-4164 и 931-4160; факс: 8310177

Електронна поща: ecoravnovesie@mail.orbitel.bg или office@ecoravnovesie.com

Връзки с обществеността: Радостина Захариева radi@ecoravnovesie.com

_______________________________________

"ЕГИДА-СОФИЯ" ЕАД

общинска охранителна фирма

София 1463, бул. "Прага" № 23

тел.:02/ 9179 605

факс:02/ 953 35 65

e-mail:egida@egida-sofia.bg

Отдел "Маркетинг и продажби"

тел.: 02/ 9179 613, 9179 616

e-mail: marketing@egida-sofia.bg
_________________________________

"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ "ЕООД

София, бул. Княгиня Мария Луиза №84,тел.: 02/831 71 95 , факс: 02/831 90 71

Паркиране

гр.София, ул."Будапеща" № 17, ет.3,

тел.02/983 67 82

office@sumc.bg

Информация за издаване и получаване на винетен стикер: 02/980 78 53

Информация за префернциално паркиране на хора с увреждания: 02/983 67 82

Информация за евакуирано неправилно паркирано МПС: 02/983 67 47

Информация при блокиране на неправилно паркирано ППС чрез техническо средство (скоба): 02/980 46 39 или 0887 344 634

Информация относно служебен абонамент: 02/986 71 35

___________________________________________________


Омбудсман София

Адрес: ул. "11 август" 4, ет.3

София 1000

Телефон: 987 34 49, 987 13 41

Факс: 937 73 90

E-mail: ombudsman@sofia.bg

Приемно време: 10:00 - 17:00
_______________________
Национална агенция за приходите — бул. Дондуков 52, София, България; Информационен център на НАП - 0700 18 700, Електронна поща: infocenter@nra.bg

_____________________________

Алекандра филмс
Bistra Doichinova

Publicity Manager

Alexandra Group Holding Ltd.

3 Business Park Sofia Street

Mladost IV, Sofia 1766

Bulgaria

tel. (02) 817 9999

fax. (02) 817 9900

bistra@alexandragroup.com

__________________________________


FAMOUS MS

Megi Savova

0888 229669

prbgfamous@yahoo.com


________________________

ПАРТИИ
ГЕРБ

София,


Пл. България 1,

НДК Административна сграда,ет. 17.

Тел: 02 490 13 13

Факс: 02 490 09 51

e-mail: info@gerb.bg

pr@gerb.bg


__________________________
СИНЯ КОАЛИЦИЯ
СДС-ЦЕНТРАЛА

ул."Г. С. Раковски" №134

Тел. 02/9306132, 02/930613

факс 02/9810119

Пресцентър

02/9306102, 02/9306122

presscenter@sds.bg
ДСБ

София 1000, бул. Витоша 18

(входът е откъм ул. Кърниградска)

МЕДИЕН ЦЕНТЪР:

(02) 980 53 34

mediacentre@dsb.bg

____________________________
БСП

1000 София ул."Позитано" №20, п.к. 382

Централа 02 810 72 00 /факс: 981-21-85

e-mail:bsp@bsp.bg

Пресцентър: 02 981 20 10

bsppress@bsp.bg


________________________
АТАКА

ул. "Врабча" 1

02/ 980 55 70

02/ 980 55 70


_________________________
ДПС

София, България, п.к. 1301,

ул. Ал. Стамболийски 45А,

тел: (+ 359 2) 811 44 66,

факс: (+ 359 2) 811 44 60,

e-mail: info@dps.bg


За връзка с Пресцентъра на ДПС

Хайрие Шан

тел: 02 8114466; 02/ 8 11 44 67;

тел: 02 8114468; факс: 02 8114460

е-mail: presscenter@dps.bg
Велислава Кръстева

шеф на "Анализи и комуникации" в ДПС

моб. +359 884 987 090

е-mail: velislava.krasteva@gmail.com


Информационни технологии - Гюнай Мехмедов

тел: 02 8114488

e-mail.: admin@dps.bg

__________________________


ЗЕЛЕНИТЕ

П.К. 1282

София 1000

info@bulgariangreens.org

0888 420 453

0889 517 976

0889 689 890
_____________________________
ЛИДЕР

София 1303

"Софроний Врачански" 15

press@lider-bg.org

0887 777 254

0887 777 186

0888 931 500 - kazakov

__________________________________


НДСВ

СОФИЯ 1000

УЛ. "ВРАБЧА" 23

Пресцентър и връзки с обществеността

Людмила Виденова - началник отдел

тел.: 02/9218-106, 183, 184, 186

факс: 9218 - 110

e-mail: presscenter@ndsv.bg


___________________________________

РЗС


Ред, законност, сигурност

ЦЕНТРАЛА:

София, ул. "Врабча", № 12 А

Тел: (02) 9897281; (02) 9810307

Факс: (02) 981 10 89

Е-mail: centrala@rzs.bg

ПРЕСЦЕНТЪР:

София, ул. "Раковски", № 108

Тел: (02) 9863910; (02) 9881850

Безплатна линия за корупция: 0800 15 525

Е-mail: press@rzs.bg
_____________________________________
Коалиция Напред
Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО

АДРЕС НА ЦЕНТРАЛАТА НА ВМРО

София 1301, ул."Пиротска" N5

тел. 980 25 82 факс 980 25 83

e-mail: vmro@vmro.bg

Ангел Джамбазки

02/9819007, 088 8214410,

angel_djambazki@abv.bg


Стефан Личев, лидер на ЗНС

София 1000 пл. Славейков 4 А, ет. 2

тел.: 02 987 05 77 факс: 02 987 05 77

email: office@zns.bg
Петър Стоянович, председател на "Гергьовден"

http://gergiovden.eu/

Централен офис

София 1000 бул. "Витоша", 148бл. 69, ет 1

office@gergiovden.eu

02 / 952 39 11

Факс: 02 / 952 39 15
Мария Капон, лидер на ЕНП

http://www.enp.bg/

бул."Цариградско шосе" Nо 47А, ет.4 (на гърба на Полиграфическия комбинат)

Телефон: 0887 422 577

Юлия Стоянова

връзки с обществеността и медиите

press@enp.bg
______________________________________
БНД

Българска нова демокрация

Парламентарна група на Българска нова демокрация

София, Пл. Народно събрание 2

тел./факс:02 /980 91 25

e-mail: bnd@parliament.bg, bnd@bnd.bg


гр. София, кв. "Красно село", ул. "Княгиня Клементина" № 21

тел.: 02 / 856 61 65, 02 / 855 40 50, 0893 413 967

e-mail: bnd2008@abv.bg, bnd2324@gmail.com
гр. София, 1330, жк. Разсадника, бул. Вардар, бл.20, вх. Г - партер

тел.: 02 / 822 04 42

e-mail: bnd.25mir@gmail.com
___________________________________

Защита


ЗА КОНТАКТИ С ОФИСИТЕ НА СПС „ ЗАЩИТА „

Град София – 1000,

ул. „ Граф Игнатиев „ № 12 , ет. 4 .

СПС „ЗАЩИТА"

тел./ факс : 02 / 989 00 07

e-mail: zashtita@gmail.com


_________________________________
Българска социалдемокрация - Евролевица

Tел./факс: + 359 2 981 4 987

M: + 359 878 828 162

office@bgsd.org

scsa@abv.bg

smilenski@abv.bg
_________________________
Другата България

info@drugatabulgaria.bg

vanya.petkova@drugatabulgaria.bg

bojidar.tomalevski@drugatabulgaria.bgЗа България : +359 2 401 7175 и 0887 23 65 04

(02) 986 11 19

Предизборен щаб:

гр.София

ул."Граф Игнатиев" N26, ет.1


_________________________________

БЗНС

Джаз +

Маргарита Борисоваmargarita@jazz-plus.com
____________________________________

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ДИРЕКЦИЯ "ПРАВИТЕЛСТВЕНА ИНФОРМАЦИОННА СЛУЖБА"

1194 София

бул. “Дондуков” №1 - тел. централа 940 29 99

тел.: (02) 940 27 70

факс: (02) 980 20 56

е-mail: GIS@GOVERNMENT.BG


Министерство на труда и социалната политика
Весела Донева

(02) 987 33 94, 8119 432

(02) 986 13 18

PRESS@MLSP.GOVERNMENT.BG


Министерство на икономиката и енергетиката

Айсехел Руфи

(02) 940 7297, 940 7469, 940 6488

(02) 988 5532

PUBLIC@MI.GOVERNMENT.BG
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Венелин Вандов

(02) 940 5430

(02) 988 2954

PRESS@MRRB.GOVERNMENT.BG

Министерство на отбраната

Полина Михайлова

(02) 988 5885, 922 0335, 922 0337, 922 0333

(02) 987 3228, 987 5823

PRESSCNTR@MOD.BG


Министерство на вътрешните работи

Диана Янкулова-Тренева

(02) 987 7390, 982 2352, 982 2042

(02) 987 7967, 982 2452

SPVO@MVR.BG
КАТ:

Любка Маринова - КАТ, тел: 9823680


Министерство на финансите

Даниела Симеонова

(02) 9859 2030, 9859 2022, 9859 2023, 9859 2078, 9859 2021

(02) 9859 2079

PRESS@MINFIN.BG; FEEDBACK@MINFIN.BG
Министерство на външните работи

Албена Воденичарова

(02) 9711408

(02) 703041, 9733065

IPRD@MFA.GOVERNMENT.BG
Министерство на правосъдието

Ирина Гъркова

Тодор Липанов "Пресцентър"

(02) 981 9157, 923 7352

(02) 981 9157

PR@JUSTICE.GOVERNMENT.BG

Министерство на земеделието и храните

Христина Христова

(02) 98511 224, 98511 226

(02) 980 6256

PRESS@MZGAR.GOVERNMENT.BG

Министерство на образованието и науката

Емилия Стоянова

Надя Кантарева- Началник "Пресцентър"

(02) 988 8233, 9217511, 921 7744

(02) 988 2693, 988 2693

PRESS_MON@MINEDU.GOVERNMENT.BG
Министерство на транспорта

Валентина Лулева

Таня Цекова- Началник "Пресцентър"

(02) 9409 866

press@MT.GOVERNMENT.BG
Министерство на здравеопазването

Tаня Сотирова

(02) 981 2637, 930 12-59

(02) 9811830

PRESS@MH.GOVERNMENT.BG
Министерство на културата

Радка Петрова

(02) 940 08 61, 940 08 63

(02) 981 8559, 980 6191

PRESS@MC.GOVERNMENT.BG

Мария Арангелова

Пресцентър на Министерство на културата

София, бул. "Ал. Стамболийски" № 17

тел. 02/ 94 00 861; факс: 02/ 981 85 59

m.arangelova@mc.government.bg


Министерство на околната среда и водите

Ваня Иванова

(02) 940 6231, 940 6224, 981 1186

(02) 988 5913

PRESS@MOEW.GOVERNMENT.BG
Министерство на държавната администрация и административната реформа

Чавдар Ценов

(02) 940 12 05

(02) 940 11 01

PRESS@MDAAR.GOVERNMENT.BG
Министерство на извънредните ситуации

Владислав Прелезов

(02) 940 1437

(02) 940 1535

PRESS@MDPBA.GOVERNMENT.BG
Министър по европейските въпроси

Мария Цанкова, съветник връзки с обществеността

(02) 948 2110 , 948 21 06, 948 21 07

(02) 971 2906 , 973 36 98

MTSANKOVA@MFA.GOVERNMENT.BG ;

MEV@MFA.GOVERNMNET.BG


Държавна агенция за младежта и спорта

Радослав Янкулов

986 70 05

980 23 70

PRОDID@YOUTHSPORT.BG
Държавна агенция на информационните технологии и съобщенията

Емилия Филчева

949 2369

Държавна агенция по туризма

933 58 55

PRESS@BULGARIATRAVEL.ORG


Държавна агенция по горите

Спас Тодоров985 11 557;STODOROV@DAG.BG


ПРОДУЦЕНТСКИ КОМПАНИИ
Междинна станция

София 1618

ул. Киевска 31

office@mediumstation.com

02/4924621
Global Films

office@globalfilms-bg.com

9461202

kamera@dir.bg


Музикални компании
New Music Agency Ltd

live music management

events(at)newmusic.bg

sofiajazzfest(at)newmusic.bg

newmusic(at)newmusic.bg

+1 9097 5272 63


Stars Records

София 1618. ул."Българска легия" № 31, ет. 1, ап. 5

02/955 60 22, 02/955 40 33

info@starsrecords.com

stars@bgartists.com
Мениджмънт и реклама

Вихра Радева - 0888/906 984

PR

Виктор Танев - 0899/681 466Управител

Атанас Янкулов

______________________
Virginia Records

http://www.virginiarecords.com/

Ул. “Поп Богомил” № 9,

София 1202, България

(02) 983 30 24

(02) 983 35 81

_________________________


PR агенции
V+O

Iavorka Petrova > -> PR menidzhyr

+359 2 850 96 04 +359 2 958 27 46 + 359 894 72 71 75

y.petrova@vo-bg.com

www.vo-bg.com
____________________________
Икономика
Bull Trend Brokerage LTD

Petar Peshev Securities Broker Bull Trend Brokerage LTD Pone:+359 2 815 56 75 Mobile:+359 898 438 776 e-mail:peshev@bulltrend-bg.com web:www.bulltrend-bg.com

_______________________________
Българска стопанска камара

Адрес: София 1000, Алабин 16-20

Телефон: 02/ 932 09 11

Факс: 02/ 987 26 04

E-mail: office@bia-bg.com

Уеб сайт: www.bia-bg.com

Ани Алашка -

Връзки с обществеността, БСК

тел. 02/ 9876 205, 932 09 28

факс. 02/ 987 26 04

GSM 0889 81 67 63

e-mail: pr@bia-bg.com

web: www.bia-bg.com
КАМЕЛИЯ ГАШЕВСКА

Тел.: 02/932 09 28, 02/987 62 05

E-mail: pr2@bia-bg.com

___________________________


БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ

Адрес: ул. Цар Иван Асен II №26, 1124 София

Прес център

тел.: (02) 942 62 35, (02) 942 62 34

факс: (02) 942 62 00

e-mail: press@bfunion.bg

Изпълнителен директор

тел.: (02) 94 26 276

e-mail: ceo@bfunion.bg

Международен отдел

тел.: (02) 942 62 52, (02) 942 62 53, (02) 942 62 02

факс: (02) 942 62 01


__________________________________

БНБ


Връзки с обществеността

пл. “Княз Александър I” № 1, София 1000

тел. 9145-1366; факс 980 24 25

email: press_office@bnbank.orgwww.bnb.bg
Каталог: ftp
ftp -> Въпросите се поставят предварително на телефон 056/581 610 (Савина Костадинова) и 056/581 514
ftp -> Закон за чистотата на атмосферния въздух (зчав) извършват контрол за спазване нормите за допустими емисии съгласно методика
ftp -> Population: 1 million
ftp -> Областна администрация сливен
ftp -> Population: 1 million
ftp -> Сфери на дейност
ftp -> Д о к л а д за оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: развитие на рудник “елаците” до 2022 година
ftp -> Висше учебно заведение: Институционален Болонски експерт


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница