Д е к л а р а ц и я за обстоятелствата по чл. 142 т тзДата30.03.2017
Размер7.71 Kb.
Д Е К Л А Р А Ц И Я
ЗА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 142 т ТЗ

Долуподписаният ........................, ЕГН ......................, адрес: гр. ......................, л.к. № ......................, дата на издаване ......................г.., от МВР – ......................


ДЕКЛАРИРАМ,
че без съгласието на “......................” ООД /изписва се на латиница ...................... LTD/ няма да:  1. извършвам от свое или от чуждо име търговски сделки, спадащи в предмета на дейност на представляваното от мен дружество;

  2. участвам в събирателни и командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството;

  3. да заемам длъжност в ръководни органи на други дружества, които извършват дейност, сходна с дейността на дружеството.

Известно ми е, че за деклариране на неверни факти и обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.


......................г. ДЕКЛАРАТОР: …………………………

гр. ...................... / ...................... /


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница