Д о к л а д от 29. 05. 2017г. Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г. Уважаеми дами и господа общински съветници, Със свое решениеДата22.05.2018
Размер28.9 Kb.
#69333

ДО


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГЪЛЪБОВОД О К Л А Д

от 29.05.2017г.Относно: Проведено изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Районен съд гр. Гълъбово, мандат 2017-2021г.

Уважаеми дами и господа общински съветници,
Със свое решение №235/27.12.2016г., във връзка с чл.68 от ЗСВ и писмо №6081/16.142.2016г. на Окръжен съд Стара Загора, ОбС – Гълъбово избра Временна комисия за определяне на кандидати за съдебни заседатели, която да извърши проверка на подадените документи, да проведе изслушване и цялостната процедура по подбора на кандидатите. До 20.03.2017г. 30 кандидати подадоха документи. След извършената допълнителна проверка на някои от кандидатите по смисъла на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в свое заседание, проведено на 05.05.2017г., Временната комисия насрочи изслушване на кандидатите на 29.05.2017г.

Към момента на насроченото изслушване не са постъпили становища от юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност. На изслушването се явиха всички кандидати, подали документи за съдебни заседатели. От общо тридесет кандидати, пет от тях са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности: Жана Вълчева Стоянова, Теодора Желева Желева, инж.Марко Илиев Марков, Зорница Гочева Кърджилова, Тинка Иванова Янкова. Членовете на комисията им задаваха въпроси относно желанието им да изпълняват длъжността „съдебен заседател“. Всички без изключение потвърдиха, че искат да се занимават с тази общественополезна дейност като я приемат за свой граждански дълг. От изслушаните кандидати Гергана Вълева Стоева и Деница Петрова Митева изразиха желание да бъдат определени като резервни членове.


Като взе предвид изложените съображения и на основание чл.68а, ал.3 от ЗСВ, във връзка с писмо №6081/16.12.2016г. на Окръжен съд Стара Загора относно протокол от Общо събрание на съдиите в Окръжния съд, настоящата комисия реши:

1. Предлага следните 28 кандидати за съдебни заседатели за дейността на Районен съд Гълъбово, мандат 2017-2021г., както следва:

1. Антоанета Златева Узунова

2. Габриела Иванова Илиева

3. Дарина Колева Калъчева

4. Деан Костадинов Делчев

5. Динка Стоянова Павлова

6. Добринка Димитрова Видева

7. Драгия Михов Драгов

8. Емилия Николаева Господинова

9. Жана Вълчева Стоянова

10. Златин Василев Ройдев

11. Зорница Гочева Кърджилова

12. Ивелина Живкова Гочева

13. Ина Петкова Филипова

14. Катя Красимирова Ангелова

15. Костадинка Митева Вълкова-Минова

16. Кристина Георгиева Колева

17. Марина Миткова Янкова

18. инж.Марко Илиев Марков

19. Милена Димитрова Желязкова

20. Станислава Георгиева Таскова

21. Станка Делева Андреева

22. Съби Стоянов Хърсев

23. Теодора Желева Желева

24. Тинка Иванова Янкова

25. Тони Ивова Вушева

26. Тянка Добрева Иванова

27. Христо Атанасов Николов

28. Яница Живкова Гочева
За резерви:

1. Гергана Вълева Стоева

2. Деница Петрова Митева
2. Възлага на Председателя на временната комисия да предприеме действия по публикуването на настоящия доклад на интернет страницата на Общински съвет – Гълъбово и да внесе предложение до Общински съвет – Гълъбово за определяне на кандидатите за съдебни заседатели за дейността на Районен съд Гълъбово, мандат 2017-2021г.

Временна комисия за определяне на кандидати за съдебни заседатели:


Председател: Светла Боянчева:

Членове: Данаила Колева

Дарин Михалев

Драгомир РадевИван РайчевКаталог: sites -> default -> files -> docs
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> План за действие
docs -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
docs -> Информация за рализираните мероприятия свързани с културния календар на община гълъбово за 2017г
docs -> Програма за управление на дейностите по отпадъците
docs -> З а п о в е д №913 12. 09. 2016 г гр. Гълъбово
docs -> Информация за състоянието на спорта и туризма в община гълъбово за 2017 г. Уважаеми дами и господа общински съветници


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница