Д о к л а д за първо гласуване Относно : Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №902-01-40, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2009 г. На свое редовно заседаниеДата01.06.2018
Размер29.42 Kb.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Д О К Л А Д

за първо гласуване
Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 902-01-40, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2009 г.
На свое редовно заседание, проведено на 5 ноември 2009 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 902-01-40, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2009 г.

На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването д-р Божидар Нанев, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и пациентските организации.

Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министър Божидар Нанев. Той информира народните представители, че с предлаганото допълнение в чл. 262 от закона, се цели облекчаване на режима за закупуване на лекарствени продукти със средства от републиканския бюджет, извън задължителното здравно осигуряване, когато в страната има епидемични взривове, епидемии, пандемии или при наличието на предполагаемо или потвърдено разпространение на химически или биологични агенти или ядрена радиация. Въвежда се изключение за тази група лекарствени продукти, като се предлага те да не са включени в Позитивния лекарствен списък.

Доктор Нанев уточни, че предложеното допълнение се налага, тъй като в ситуации на епидемия, причинена от нов вид микроорганизми, както и при други извънредни обстоятелства е налице необходимост от профилактика или лечение с лекарствени продукти, които вече са разрешени за употреба в условията на извънредна ситуация, но възможността за спешното им закупуване е ограничена от множеството действащи нормативни режими на регулация при разходването на публични средства за лекарствени продукти.

В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха единодушно своята подкрепа за представения законопроект и отбелязаха, че поради нарастващото напрежение в обществото, породено от бързото разпространение на грипния вирус A (H1N1) и необходимостта от осигуряването на противогрипната ваксина, промените трябва да влезнат в сила във възможно най-кратки срокове.
Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 16, „Против”- 0, „Въздържал се”- 0, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 902-01-40, внесен от Министерски съвет на 5 ноември 2009 г.
На основание чл. 70, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, във връзка с единодушното гласуване на законопроекта и липсата на направени предложения за изменение или допълнение на законопроекта по време на неговото обсъждане, Комисията по здравеопазването предлага първо и второ гласуване на този законопроект да се проведат в едно и също заседание.


второ гласуване


З А К О Н

за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

(обн. ДВ. бр.31 от 2007 г., изм. и доп. бр.19, 65 и 71 от 2008 г. и бр.10, 23 и 41 от 2009 г.)Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.
§ 1. В чл. 262 се създава нова ал. 8:

„(8) Със средства от републиканския бюджет, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, могат да се заплащат лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в списъка по ал. 1, необходими за профилактика или лечение при епидемични взривове, епидемии, пандемии, както и при наличието на предполагаемо или потвърдено разпространение на химически или биологични агенти или ядрена радиация.”.Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.
Заключителна разпоредба

Комисията подкрепя текста на вносителя за това наименование.
§2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Комисията подкрепя текста на вносителя за § 2.

Председател на

комисия по здравеопазването:

д-р ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ
Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница