Д-р Димитър МариновДата15.10.2018
Размер3.18 Mb.
#89048
д-р Димитър Маринов


преподавател по български език като чужд


Научни интереси в областта на:
Ономастика

Езикова археология

Лексикология

Лексикография

Социолингвистика

История


Кабинет: А337

е-mail: dimitar.marinov@vfu.bg


СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на д-р Димитър Маринов


Монографии


 1. Село Викторовка, Р. Молдова (история, бит и култура). Кишинев, 2007 г.

 2. Селища с българско население в Северния Буджак. В. Търново, 2013 г.

 3. Ономастиката на българските селища в северната част на Молдовския (Горния) Буджак. Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен „Доктор”. София, 2013 г.

 4. (в съавторство) Разселването на българите. Проучване на имената пилигрими в българската ойконимия. В. Търново, 2014 г.


Статии, доклади, съобщения:


 1. Славейков днес – повод за размисъл, за времето, труда и славата (научна статия). В. „Народен будител”, бр.7, 2002 г.

 2. Кортенският дух на Викторовка (научна статия). Алманах „Родолюбец”, бр. VII, София, 2006 г.

 3. Функционирането на българския език и литература в контекста на езиковата ситуация в Кантемирски район (доклад по научен проблем), Седма международна научна конференция в Комратски държавен университет. Комрат, Р. Молдова, 2007 г.

 4. За някои антропонимни модели и типове в имената на българите от Кантемирски район, Р. Молдова (доклад по научен проблем), Осма международна научна конференция в Комратски държавен университет. Комрат, Р. Молдова, 2008 г.

 5. Особености на българските фамилни имена в Леовски район на Р. Молдова (доклад по научен проблем), Девета международна научна конференция в Комратски държавен университет. Комрат, Р. Молдова, 2009г.

 6. За топонимията на българските селища в Кантемирски район, Р. Молдова, Приятели за науката. Сборник в чест на проф. д.ф.н. Тодор Балкански по случай неговата 65-годишнина. Велико Търново, 2009 г.

 7. В гостях у своих коллег (публицистична статия). В. „Curierul de Cantemir”, Nr. 21 (187), 05 iunie 2009.

 8. Българската топонимия в Бесарабски район на Р. Молдова (доклад по научен проблем), Десета международна научна конференция в Комратски държавен университет. Комрат, Р. Молдова, 2010г.

 9. За географските названия с националноисторическо значение в Петко-Славейковото стихотворение „Татковина”, Пускай хляба си по водите. Сборник по случай 20-годишнината на варненското ОУ „П. Р. Славейков”. Варна, 2010 г.

 10. Ономастика на българските селища в северната част на Молдовския Буджак (доклад по научен проблем), Десета Национална конференция с международно участие „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI в. Варна, 2010 г.

 11. Българите от Северния Буджак в езиковоархеологическо осветление (доклад по научен проблем), Сборник с материали от международната научна конференция „Езикът и културата в съвременния свят” – Университет „Проф. д-р Асен Златаров”. Бургас, В. Търново, 2012.

 12. Агроними в българската топонимия на Бесарабия, мотивирани от имена на сортове лозя (доклад по научен проблем), Международна ономастична конференция „Славянска и балканска ономастика” – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Център по българска ономастика „Николай Ковачев”. В. Търново, 13-15 септември 2012 г.

 13. Движение на населението в Северното Причерноморие (доклад по научен проблем), Международна ономастична конференция „Ролята на ономастиката при изследването на историята и съвременното състояние на българския и другите славянски и балкански езици” – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Център по българска ономастика „Николай Ковачев”. В. Търново, 26-27 юни 2014 г.

 14. Български ойконими-пилигрими в Русия и Казахстан (доклад по научен проблем), Международна научна конференция „Екология на езика” – Тюменски държавен университет (Русия). Тюмен, ноември 2014 г.

 15. Ономастични данни за историята на таврийските българи (научно съобщение), Международна научна конференция „Исторически сведения за депортацията на таврийските българи през 1945 г.” - Регионален исторически музей, гр. Добрич и Международен колеж – Албена, 2015 г.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница