Д-р Сара Бруър Съдържание уводстраница9/18
Дата13.09.2016
Размер2.96 Mb.
#9598
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18

ПРЕДАВАНЕ НА СПИН

Вирусът на СПИН е изолиран от кръвта, слюнката, майчиното мляко, вагинадната секреция и семенната течност. Той се разпространява по следния начин:

с инфектирана кръв при:

• използуване на чужди игли и прибори за бръснене;

• кръвопреливане в страни, където кръвта не се из­следва за СПИН и не се използват стерилни ла­бораторни уреди;

• зъболечение там, където приборите не се стери­лизират по всички правила;

от инфектирана майка към детето й при раждането или кърменето му;

по полов път при общуване с инфектиран партньор (мъж или жена), без да се използват защитни сред­ства.ПРЕДАВАНЕ НА СПИН ПО ПОЛОВ ПЪТ

Световната здравна организация е установила, че 80-90% от серопозитивните са се заразили с вируса на СПИН при хетеросексуално общуване. Изглежда, че вирусът се предава по-лесно от мъжа на жената. отколкото обратно. Статистиката показва, че 32% от партньорките на заразен мъж прихващат вируса, докато жената може да го предаде едва на 25% от партньорите си.

Поглъщащите семенната течност при фелацио са сил­но застрашени от инфекция с вируса на СПИН, докато рис­кът това да стане само чрез слюнката вероятно е малък, но все пак съществува.

Всякакво кръвотечение в устната кухина или вагината (кървящи венци, менструация )по време на полово сношение крие много висок риск от предаване както на СПИН. така и на хепатит В.

Някои специалисти препоръчват оралният секс да се избягва напълно, освен ако не е абсолютно сигурно, че пар­тньорът не е вирусоносител. Ако все пак не се вслушате в този съвет, използвайте презерватив или сродно покритие на женските гениталии, каквото се продава в аптеките.

Презервативът е надеждна защита и при традиционно полово общуване, а за анален секс са необходими особено здрави кондоми.Част втора БОЛЕСТНИ СЪСТОЯНИЯ И ЗАБОЛЯВАНИЯ

11

КОРОНАРНА БОЛЕСТ

Коронарната болест е един от най-масовите убийци в Западния свят, на чиято сметка са записани една трета, ако не и една втора от всички смъртни случаи при мъжете. Тя е резултат от втвърдяването и облаганото с налепи на стените на коронарните артерии. Това намалява кръвния поток и ограничава достъпа на кислород до тъканите на сърцето. Що се отнася до сърдечния мускул, който се сък­ращава над 100 000 пъти на ден, липсата на кислород не след дълго води до мускулни спазми. Те причиняват стя­гаща болка, известна като ангина пекторис. Ако недости­гът на кислорода .прекалено голям, мускулните клетка умират и се стига до инфаркт.ВНЕЗАПНА БОЛКА В ГРЪДНИЯ КОШ

Внезапната болка в гръдния кош изисква сериозно от­ношение и незабавна лекарска намеса. Ако се дължи на инфаркт, първите два часа са от решаващо значение. Лечението може да възстанови достъпа на кръв към за­сегнатия мускул чрез отваряне на запушената артерия и тъканта може да бъде спасена. Класическите характеристики на инфаркта са:

• внезапна, силна болка в центъра на гръдния кош, която ви стяга, сякаш сте затиснати в менгеме;

• болка, която обикновено започва в момент на почивка (например когато сядате )и се засилва при вся­ко движение, но може да се появи и по всяко друго време;

• болка, която тръгва към челюстта или надолу по ръката, обикновено в лявата половина;

р задушаване, пребледняване и потене, както и усе­щане за фаталност. Можете да почувствате също непреодолима нужда да изпразните червата си.

Когато класическите симптоми са налице, диагнозата е почти ясна. Но понякога при по-възрастните хора ин­фарктът може да причини само внезапна отпадналост, не­редовен пулс или намалено подаване на кръв към сърцето, придружени със задушаване и подуване на глезените.

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА КОРОНАРНА БОЛЕСТ

Коронарната болест зависи от много рискови фактори. Най-важните от тях са:

• принадлежността към мъжкия пол

• наличието и на други случаи на сърдечни заболява­ния в семейството

• тютюнопушенето

• непостоянното кръвно налягане • изобилстващата на наситени мазнини храна • пълнотата

• високото съдържание на НСЛ-холестерол в кръвта

• заседналият живот с много малко спортни занима­ния

• зле контролираният диабет.

Неотдавнашно проучване във Великобритания показва, че седем от всеки осем мъже имат рискови фактори за ко­ронарна болест. Половината от зрялото мъжко население е с наднормено тегло, от които 12% се определят като пълни. Един на всеки шест има високо кръвно налягане, един от всеки пет не е изпълнявал спортни упражнения през предшестващите четири седмици и седем от всеки десет са със застрашително увеличени нива на кръвния холестерол.

Проучването също сочи, че при мъжете между 55 и 74 години броят на прекаралите инфаркт или удар е двойно по-голям, отколкото при жените на същата възраст.

Само 12% от изследваните мъже не са били под въз­действието на четирите основни рискови фактора: тютюнопушенето, високото кръвно налягане, увеличения холестерол и отсъствието на спортни занимания.

Други проучвания показват, че във Великобритания всяка година един на всеки 10 000 привидно здрави мъже внезапно умира. В 95% от случаите причината е неочакван инфаркт или сривове на сърдечния ритъм, причинени от коронарна болест.

ХОЛЕСТЕРОЛЪТ И КОРОНАРНАТА БОЛЕСТ

Холестеролът е вид мазнина, съществуваща само в жи­вотинския свят. Тя е от първостепенно значение за добро­то състояние на клетъчните мембрани, за нервната проводимост, за водоустойчивостта на кожата и бързото зарастване на раните. Холестеролът също така е важен гра­дивен елемент при производството на жлъчните киселини

и стероидните хормони от рода на тестостерона.

По-голямата част от кръвния ни холестерол се синте­зира в черния дроб от наситените хранителни мазнини. Готовият холестерол в храната има съвсем малък принос към общото ниво на холестерола в кръвта.

Холестеролът се разнася из тялото с кръвния поток, където се слива с протеинов носител (липопротеин). Съществуват две форми на холестерола — с високо съдър­жание на липопротеини (ВСЛ-холестерол) и с ниско съ­държание на липопротеини (НСЛ-холестерол).

Прекалено големите количества на НСЛ-холестерола са опасни. Тъй като молекулите му са доста малки, те црр-никват в артериалните стени, втвърдяват ги и слагат нача­лото на. процес, известен като атеросклероза. Той е съпро­воден с образуването на подутини, наречени плаки, които водят до формиране на кръвни съсиреци. Ако размерите им нараснат, те блокират малките артерии или пък се раз­биват и се движат из кръвния поток. И двете явления са много сериозни и могат да доведат до ангина пекторис. инфаркт, удар или дори летален изход.

За разлика от НСЛ-холестерола, ВСЛ-холестеролът е полезен. Молекулите му са прекалено големи, за да пре­минат през артериалните стени, и той остава в кръвта, за да разнася мазнините и да неутрализира вредното дейст­вие на НСЛ-холестерола.

Ако са ви казвали, че имате висок кръвен холестерол, трябва да разберете какво е съотношението на ВСЛ- и НСЛ-холестерола. Ако по-голяма част от увеличения хо­лестерол е под формата на ВСЛ-холестерол, няма защо да се страхувате от сърдечни заболявания.

Ако се е покачило нивото на НСЛ-холестерола, опас­ността от коронарна болест е по-голяма и вие трябва да намалите съдържанието на наситени мазнини в храната си. Най-добре е всички мъже да проверят нивото на кръв­ния си холестерол, преди да са навършили 30 години, аслед това да го правят редовно на всеки две години.

Това е от особено значение за мъжете, които пушат, имат наднормено тегло или високо кръвно налягане, стра­дат от диабет или имат в семейството си случаи на болки в гръдния кош, инфаркт или хиперлипедимия (високи нива на мазнините в кръвта).Класификация на общото съдържание на кръвен холестерол

Препоръчително Пределно допустимо Завишено Високо, съответно<5,2 ммол/л; 5,2 -6,4 ммол/л; 6,5-7,8 ммол/л; >7,8 ммол/л

Ако общото съдържание на кръвен холестерол е зави­шено или високо, то трябва да се анализира, за да се уста­нови какъв дял се пада на благотворния ВСЛ-холестерол, и какъв — на опасния НСЛ-холестерол.Нормално съотношение на различните кръвни липиди

Общо съдържание на холестерол <5,2 ммол/л

НСЛ-холестерол < 3,5 ммол/л

ВСЛ-холестерол >1 ммол/л

Триглицериди <2,3 ммол/л

Тези критерии в по-прецизиран вид се прилагат за мъ­же под 30 години и за всички пациенти с коронарна болест.


ЛЕЧЕНИЕ НА ВИСОКИТЕ НИВА НА КРЪВЕН ХОЛЕСТЕРОЛ

Коронарно-артериалната болест може да бъде овла­дяна без да се прибягва до медикаменти или хирургична намеса. Дори само промяната на хранителните навици и начина на живот може да намали нивата на холестерола, да възвърне еластичността на артериите и да изчисти атеросклерозните плаки, които са причина за появата на съсиреци в кръвта.

Това наскоро бе доказано при експеримент, проведен с 41 пациенти в Калифорния. Част от пациентите се съби­рали два пъти седмично, за да правят физически упражнения, да се подлагат на психотерапия срещу стрес, да се занимават с йога или да медитират. Те били посъветвани да спазват вегетарианска диета и да получават не по-вече от 10% от необходимите им колории под формата на хранителни мазнини. Консумирали полиненаситени маз­нини и по този начин храната им практически не съдържала холестерол.

След четири години при 72% от пациентите болестта била овладяна, като процентът на удебеляване на коро­нарната артерия паднал от 43,6 на 39,7 .

Положителни резултати са постигнали и мъжете, спаз­ващи т.нар. Средиземноморска диета. При тях рискът от инфаркт е намалял със 75%.

Благотворни съставки на Средиземноморската диета Смята се, че Средиземноморската диета намалява рис­ка от коронарна болест поради това, че включва маслино­во масло, витамани-антиоксиданти, чесън, мазна риба и червено вино, а също така е богата на целулоза.

МАСЛИНОВО МАСЛО (ЗЕХТИН)

Маслиновото масло (както и синапеното) съдържа ви­тамин Е и е богато на мононенаситена мазнина, наречена олеинова киселина. Чрез преработването й в организма се намалява нивото на вредния НСЛ-холестерол, без да се засяга полезният ВСЛ-холестерол. В резултат на това тези, които редовно използват зехтин или синапено масло (като например родените в средиземноморския регион или тех­ните потомци), рядко страдат от коронарна болест.

АНТИОКСИДАНТИ

НСЛ-холестеролът, окислен под въздействието на сво­бодните радикали, по-лесно може да проникне в артери­алните стени и да ги втвърди. Като не позволяват на хо-лестерола да се окисли, антиоксидантите могат да ни пред­пазят от коронарна болест.

Проучвания, направени сред 6000 мъже на средна възраст, показват, че рискът от появяване на болка в гръд­ния кош, причинена от ангина пекторис, е три пъти по-ма­лък при тези, които имат високо съдържание на витамини Е, С и бетакаротини в кръвта. Мъжете, които са застраше­ни от коронарна болест и допълнително са взимали вита­мин Е, са подобрили състоянието си с 12%. Ако приемът на витамин Е е продължил повече от 2 години, рискът от коронарна болест прогресивно е намалял с 25%.

Десетгодишно изследване в Калифорния показва, че ако се приемат достатъчно големи количества витамин С (включително и под формата на таблетки), рискът от сър­дечни заболявания при мъжете намалява с 40%, а смърт­ните случаи от коронарна болест са с 35% по-малко, (вж. Глава 21).

ЧЕСЪН


В Германия се продават срещу рецепта таблетки, съ­държащи 4 г екстракт от пресни чесънови скилидки, за ле­чение на високия кръвен холестерол и високо кръвно налягане. При пациенти, поемащи 800 мг чесън на прах дневно, холестеролът в кръвния серум е спаднал средно с 12% след 4-месечна терапия, а триглицеридите (друга фор­ма на мастни киселини в кръвта) са намалели с около 16%.

Изследванията показват, че активната съставка алицин в чесъна не позволява на клетките да поемат холесте­рол и намалява производството му в черния дроб. Серните компоненти, получаващи се при разпадането на алицина, също имат благотворно въздействие. Те се свързват в дълги вериги мастни киселини, които изпълняват ролята на антиоксиданти. Този механизъм има особено значение при профилактиката на коронарната болест.

Чесъновата терапия намалява с 8% систоличното кръвно налягане и с 12% диастоличното в рамките на три месеца (вж. Глава 12 ). Това вероятно се дължи на разши­ряването на кръвоносните съдове и на благотворния ефект на чесъна върху механизма на преминаването на йоните на натрия и калия през клетъчната мембрана.

ТЛЪСТА РИБА

Тлъстите риби като сьомга, пъстърва, херинга и сар­дина, съдържат мастна киселина, която преработена в орга­низма, разрежда кръвта, пречейки на тромбоцитните клетки да се слепват. Редовното поемане на тлъста риба понижа­ва риска от коронарна болест.

В случай на инфаркт мастната киселина от тлъста ри­ба намалява опасността за живота. При прекаралите един инфаркт рибата би могла да предотврати получаването на втори.

Холандски лекари са установили, че ако рибата участ­ва един или два пъти в седмичното меню, рискът от смър­тоносен сърдечен удар е два пъти по-малък.

ЧЕРВЕНО ВИНО

Червеното вино съдържа антиоксиданти, които нама­ляват риска от атеросклероза и правят кръвта по-малко гъста. Много полезно е да пиете червено вино по време на хранене, защото то неутрализира въздействието на наси­тените хранителни мазнини.

ХРАНИТЕЛНИ МАЗНИНИ

Препоръчва се мъжете да намалят съдържанието на мазнини в храната, така че те да съставляват по-малко от 30% от дневните калории. На наситените мазнини трябва

да се падат по малко от 10%.

Ако страдате от симптоми на коронарна болест, най-добре е да ограничите приема на мазнини на 20% от днев­ните калории, като сведете до минимум наситените (животинските )мазнини. Така можете значително да по­добрите здравето си. Ако диетата с ниско съдържание на мазнини ви се струва безвкусна, има много готварски книги, в които ще откриете чудесни рецепти на пикантни ястия, съдържащи вкусни подправки и билки.

НАСИТЕНИ МАЗНИНИ

Храната ни съдържа три вида мазнини — наситени, мононенаситени и полиненаситени. Наситените мазнини идват главно от месото и млечните продукти и се прера­ботват от черния дроб във вредния за здравето ни НСЛ-холестерол. Ето защо е необходимо да ограничим тяхната консумация.

Преработените от организма наситени мазнини уве­личават гъстотата на кръвта и причиняват свиване на кръ­воносните съдове. Това забавя кръвообращението и води до образуване на кръвни съсиреци (тромбоза).

Ето няколко лесни начина да ограничите мазнините в храната си:

• Вместо краве масло и сметана използвайте моно­ненаситени продукти, произведени от зехтин или си­напено олио.

• Преминете на обезмаслени видове майонеза, сосо­ве за салати , сирене, кисело и прясно мляко и др.

• Яжте по-малко червено месо — най-добре един или два пъти седмично, а не както обикновено един-два пъти дневно.

• Отстранявайте сланината от месото и купувайте предимно филета.
• Редовно си правете вегетариански дни — но тогава не прекалявайте със сиренето или яйцата.

• Яжте повече риба, за предпочитане тлъста.

• Избягвайте храни, богати на наситени мазнини, ка­то кокосовите орехи, супите със сметана, шоколада, пастетите, стридите, скаридите.

• Ограничете консумацията на торти, чипс, бисквити и снаксове.

• Предпочитайте печеното пред пърженото.

Печените картофи са по-полезни от сготвените на фур­на или пържените.Физически упражнения

Редовните физически упражнения намаляват нивото на вредния НСЛ-холестерол и увеличават съдържанието на полезния ВСЛ-холестерола (вж Глава 18.)Тютюнопушене

Тютюнопушенето утежнява коронарната болест. При него се отделят опасни за здравето свободни радикали, ко­ито увреждат артериите и създават предпоставки за атеросклероза. Освен това се увеличава гъстотата на кръвта и се придизвикват артериални спазми, в следствие на ко­ито значително намалява потокът на богата на кислород кръв.

Ако високото ниво на кръвния холестерол не се пов­лияе от промените в храненето и начина на живот, лекарят ще ви предпише лекарства, понижаващи съдържанието на липиди.

Здравословно хранене

То е от съществено значение за намаляване на риска от коронарна болест.ДЕСЕТ ПРАВИЛА ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ

• Избягвайте полуготовите и консервираните храни

— те съдържат много консерванти и сол. Яжте пъл­ноценни храни, богати на минерали, витамини и целулоза.

• Увеличете консумацията на пълнозърнести варива, кафяв ориз, пълноценни макаронени изделия и пълнозърнест хляб до 50-70% от дневните ви калории. При повечето мъже този процент е по-малък от 40.

• Яжте повече пресни плодове, салати и зеленчуци, най-добре около половин килограм дневно (без да смятате картофите). Това прави около 5-6 приема

— например чаша неподсладен портокалов сок на закуска, голяма салата на обяд, два плода след обяд и два зеленчука на вечеря. Плодовете и зеленчуците са богати на антиокислителните витамини С, Е и бетакаротин, които предпазват от коронарна болест и ракови заболявания.

• Намалете количеството на мазнините, особено на наситените, в храната си. Те трябва да бъдат не по­вече от 30% от дневните калории. За мъжете това прави около 75 г на ден. Повечето мъже обаче са свикнали да изяждат над 100г на ден. Използвайте повече зехтин за готвене и салати.

• Намалете количеството на червеното месо в храна­та си. Яжте по една-две порции на седмица. Вместо това наблегнете на вегетарианските ястия, съдър­жащи богатите на протеини бамя и фасул.

• Яжте повече риба. Рибата, и по-специално тлъстата,

влияе положително върху кръвния холестерол, тъй като е богат източник на минерали и протеини.

• Увеличете консумацията на ядки и семена. Светов­ната здравна организация препоръчва да изяждаме по 30 г ядки и семена на ден. Те са богат източник на мастни киселини, които влияят положително върху нивото на кръвния холестерол.

• Намалете количеството на захарта и захарните из­делия в менюто си. Те се абсорбират много бързо и покачват рязко нивото на кръвната захар. Това уве­личава риска от диабет и атеросклероза.

• Незабавно намалете количеството сол, което при­емате. Това ще намали риска от високо кръвно на­лягане (вж. Глава 12) и коронарна болест. За да по­добрите вкусовите качества на храната, използвай­те билки, подправки и черен пипер. Скоро ще свик­нете с новия вкус на храната.

• Помислете си за допълнителен прием под формата на таблетки на витамини и минерали , като вита­мин С, В и бетакаротин (вж. Глава 19 )и цинк (вж. Глава 20).12

ВИСОКО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

Високото кръвно налягане (хипертонията) засяга око­ло 20% от възрастното мъжко население. Тази болест е из­вестна като тихият; убиец, тъй като се развива без симпто­ми и завършва с внезапен инфаркт или удар. Дори и кръв­ното ви налягане да е застрашително високо, вие може да се чувствате относително добре.

Кръвното налягане се измерва съобразно с покачва­нето на живачния стълб и се отчита в милиметри живак. То е най-високо, когато сърцето изтласква кръв по кръвоносната система, и най-ниско, когато сърцето е в покой между два удара. Стойностите на кръвното наляга­не са: висока (систолическо) и ниска — (диастолическо). Нормално младеж на 20 години би трябвало да има кръв­но налягане 120/70 , а здравият 50-годишен мъж — 150/85.

По нормите на Световната здравна организация хи­пертонията е кръвно налягане със стойности, по-високи съответно от 160 и 95. Систолическо кръвно налягане между 140 и 160 и диастолическо от 90 до 95 се смята за умерено или граничещо с хипертонията. Ето защо 50-годишен мъж с неконтролирано кръвно налягане може да прояви хипер­тония при стойности 180/100 и повече.

Най-доброто сравнение за обясняване на високото кръвно налягане е с вода, която минава през маркуч: наля­гането й може да се повиши при увеличаване на притока

от крана или чрез притискане на маркуча и намаляване на диаметъра му. По същия начин кръвното налягане може да се покачи при по-интензивна работа на сърцето или при намаляване диаметъра на кръвоносните съдове.

Стойностите на кръвното налягане варират силно през деня. Най-ниските стойности се отчитат по време на сън, а най-високите — около пладне или след като човек е бил буден близо 4 часа. Физическото натоварване при изкачва­не на стълби или каране на велосипед временно увеличава кръвното налягане, но това е съвсем естествена физиоло-гическа реакция. Две дейности на мъжа обаче могат ше­метно да повишат кръвното налягане: вдигане на тежести и полов акт. Но тъй като и тези състояния са временни, те не вредят на организма. Емоции от рода на гняв също мо­гат да повишат кръвното налягане. Това се дължи на факта, че адреналинът и други хормони на стреса стимулират сви­ването на кръвоносните съдове и карат сърцето да бие по-бързо.

НА КАКВО СЕ ДЪЛЖИ ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

Високото кръвно налягане е резултат от взаимодейст­вието между наследствени фактори, придобити такива и начина на живот. Вероятно то се дължи на някои анома­лии в гените, които сами или в комбинация с други факто­ри причиняват това състояние в по-зрялата човешка възраст.

Някои неблагоприятни влияния върху човешкия заро­диш могат да станат предпоставка за хипертония, удар или инфаркт. Лошото хранене на бъдещата майка може да се отрази върху развитието на артериите. Статистиката сочи, че при новородени с тегло под нормалното вероятността от високо кръвно налягане в зрялата възраст е по-голяма. Размерите на плацентата при раждането също имат

значение. Средното систолическо кръвно налягане се по­качва с 15 мм, докато теглото на плацентата расте от по­ловин килограм до около 580 г. Следователно най-високо кръвно налягане се очаква да имат мъже, родени дребни бебета, но с големи плаценти.

Към това се добавя и фактът, че според проучванията има връзка между отпечатъците от пръстите и риска от развиване на високо кръвно налягане. Още през първите няколко седмици след зачеването се залага бъдещият ре­леф на човешките пръсти. Начинът на живот на майката през това време влияе върху шарката, която на свой ред е свързана с колебанията в кръвообращението. Шарките мо­гат да имат формата на дъги, примки или колелца. Колкото повече са колелцата, толкова по-голям е рискът от хипертония. Изследванията сочат, че дори и при наличи­ето на едно затворено колелце кръвното налягане е с 6% по-високо спрямо хора, които нямат такава шарка на пръс­та си. Колкото повече са тези конфигурации, толкова по-високо става кръвното налягане. Максималният им брой е 10, а средният — от 2 до 3.

Фиг. 13. Релеф на човешките пръсти

Освен предпоставките, заложени от генетичния код и развитието на зародиша, върху хипертонията влияят и на­чинът на живот и околната среда.Днес се приема, че покачването на кръвното наляга­не с напредването на възрастта е свързано с прекомерната

консумация на сол. Химическото наименование на солта е натриев хлорид. Натрупването на натрий в организма води до високо кръвно налягане.

Пълнотата при някои хора също се определя като при­чина за хипертония. Вероятното обяснение е, че сърцето работи с по-голямо натоварване, за да изтласка кръвта до всички участъци на по-масивното тяло. Пълните хора съ­що така предпочитат храна, изобилстваща на наситени мазнини, и страдат от висок кръвен холестерол, голяма част от артериите им са втвърдени и удебелени (вж. глави 11 и 17).

Друг важен фактор е алкохолът. Мъжете, които редов­но изпиват над три единици алкохол на ден (вж. стр. 263), са предразположени към по-високо кръвно налягане. Много мъже обаче пият и повече от това, но имат нормално кръвно налягане — очевидно всичко зависи от гена.

Другият важен външен фактор, обуславящ високото кръвно налягане, е стресът. Изглежда, че под стрес част от нервната система на някои хора се превъзбужда. Стресът увеличава нивото на адреналина в кръвта и възбужда симпатиковата нервна система. Това предизвиква артериални спазми и хипертония.

По всяко време човек е под влияние на повече от един външен фактор. Прекомерното количество сол в храната се съчетава със стреса в живота и вероятността за пови­шаване на кръвното налягане става по-голяма, отколкото ако организмът е изложен само на едно от двете неблаго­приятни влияния.

На хипертонията трябва да се обръща сериозно внимание. Тя е сигурен знак за редица заболявания, които трайно увреждат здравето и съкращават живота. Двете най-чести развръзки при високото кръвно налягане са инфаркт и удар.

Тъй като хипертонията затруднява сърцето да изтлас­ква кръвта, неизбежно се стига до удебеляване на сърдечния мускул и разширяване на камерите. В края на краища­та сърцето се превръща в отпуснат торбест мускул, който няма сили да помпа. То не може да изпълнява функциите си както трябва и в тялото се задържа течност. Задебеле-ното (хипертрофирано) сърце не може да се изпълни с кръв, и това води до болезненото състояние на ангина пекторис.

Високото кръвно налягане уврежда вътрешните стени на артериите по цялото тяло. Натрупват се мастни плаки и тромбози (съсиреци), които в крайна сметка могат да блокират притока на кръв. Тъканите, лишени от кръв и кислород, скоро умират и така се получава инфаркт или удар. Смята се, че при мъжете над 40 години всяко покач­ване на систолическото кръвно налягане с 10 единици уве­личава риска от сърдечно заболяване с цели 20%.

Високото кръвно налягане може да доведе и до спукване на тънки кръвоносни съдове н мозъка. Вследствие на това се получава друг вид удар (инсулт), който причинява Кръвоизлив.

Малките кръвоносни съдове в тялото са по-уязвими от високото кръвно налягане, отколкото широките кръвни артерии. Ако повишеното налягане засегне такива кръво­носни съдове в задната част на очната ябълка, се получава кръвоизлив в ретината и се нарушава зрението. Окото е като прозорец към мозъка — най-малката повреда в кръ­воносен съд, забелязана в него, отразява много по-големи промени в мозъка, които могат да причинят инсулт.

Случи ли се тези малки кръвоносни съдове да са в бъбрека, настъпват смущения в отделянето на урина и в тялото започва да се задържа течност. Това заболяване на бъбреците вече се среща много рядко, тъй като има доста­тъчно лекарства за овладяване на хипертонията.КАК ДА ПРЕДОТВРАТИМ ИЛИ НАМАЛИМ ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

Ние сме безпомощни да променим както генетичния си код, така и развитието си в зародишна фаза. Остава ни само да изменим начина си на живот, за да сведем до ми­нимум риска от високо кръвно налягане в по-напреднала възраст. А ако вече го имаме — независимо дали е тревож­но или умерено високо, длъжни сме да избягваме онези фактори от живота си, които биха го влошили още повече.

За да предотвратим или овладеем високото кръвно налягане, е необходимо да намалим консумацията на сол — да не добавяме сол в ястията нито на масата, нито по време на приготвянето им и съзнателно да избягваме солени, консервирани, преработени, пушени или марино­вани риби и меса, готови супи, колбаси.

Тази профилактика може да намали систолическото налягане поне с 5 единици. Ако всеки се вслуша в този съвет, смята се, че честотата на ударите сред населението ще на­малее с 26%, а на коронарна болест — с 15%. Солта може да се замени с подправки и вкусовите ни рецептори бързо ще се приспособят към това. Помага и поемането на храни, богати на калий. Калиевите йони се свързват с натриевите йони в кръвта. Бъбреците заменят калия с натрий при про­изводството на урина, така че колкото повече калий поема човек, толкова повече натрий ще изхвърля. За жалост оба­че и калият може да бъде вреден, така че е най-добре да го получаваме главно чрез храната. Особено богати на калий са бананите, сушените кайсии, плодовите сокове и млека, всички зеленчуци, гъбите, картофите и спанакът, пълнозър-нестите каши и — колкото да е странно — кафето.

Ето оше няколко препоръки против високото кръвно налягане:

• Намалете алкохола, ако прекалявате с него; ограничете се с 21 единици седмично, а ако можете, слез­те и на 14 (как се определя единицата алкохол виж­те в Глава 17).

• Свалете излишните килограми чрез спазване на диета и по-активно спортуване. Физическите упраж­нения с продължителност поне 20 минути три пъти седмично могат от само себе си да намалят кръвното налягане. Добре е спортуването да предизвик­ва увеличаване на пулса до 110-120 удара в минута и леко изпотяване.

• Пушачите трябва да откажат цигарите. Високото кръвно налягане, съчетано с пушенето, уврежда кръ­воносните съдове по-бързо, отколкото всяко от тях поотделно. Коронарната болест става почти неиз­бежна.

• Ако нивото на кръвния ви холестерол е застраши­телно високо, трябва рязко да намалите приема на наситени (животински) мазнини. Прекомерната им консумация води до втвърдяване и удебеляване на артериите и често причинява коронарна болест.

Ако промените начина си на живот и въпреки. това кръвното ви налягане за задържа твърде високо, имате нужда от медикаментозно лечение. То е важно за контролиране на състоянието и намаляване на риска от инфаркт, удар, сър­дечни и бъбречни смущения и други проблеми, свързани с кръвоносните съдове.

Целта на лечението е да се намали диастолическото кръвно налягане под 90 мм и/или да се смъкне систолическото — под 160 мм.

Най-широко разпространените лекарства срещу висо­ко кръвно налягане са диуретиците и бетаблокерите.РАКОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Ракът става причина за смъртта на все повече мъже на възраст от 15 до 64 години. Един на всеки трима рано или късно се разболява от рак, а един на всеки четирима умира от тази болест. Най-често ракът засяга:

• белите дробове

• кожата ( немеланомни тумори)

• правото черво и ректума

• простатата

• пикочния мехур

• стомаха

• лимфната система ( неходжкинов лимфом)

• панкреаса

• хранопровода

• белите кръвни телца (левкемия).

Най-разпространен при мъжете е ракът на белите дробове, който напоследък се измества на второ място от рака на стомаха. За жалост честотата на всички видове злокачествени заболявания нараства. Едно проучване в Швеция показва, че през последните 30 години броят на

раковите заболявания при мъжете над 50 години се е уве­личил с 55%, а при мъжете под 30 години — с 40%. Изглежда, все по-голямата честота на тези заболявания се дължи на нарасналото вредно влияние на канцерогените и йонизиращата радиация. Вече са известни факторите, ко­ито обуславят някои видове рак:

Тютюнопушенето е свързано с 90% от случаите на рак на белите дробове и с една трета от случаите на смърт от други видове рак.

Професията е в основата на един от всеки десет слу­чая на белодробен рак: кранистите и товарачите са 14 пъти по-застрашени, а леярите, ковачите и печа-тарите — три пъти.

Алкохолът може да стане причина за рак на езика, гърлото, хранопровода и черния дроб.

Постоянната работа с някои химикали се свързва с рака на скротума (вж . Глава 2).

Нерационалното хранене (бедно на витамини-антиоксиданти и целулоза и богато на наситени мазнини) може би е причина за над една трета от злокачест­вените заболявания.

• Някои видове рак имат и наследствена обусловеност, например ракът на простатната жлеза и на те­стисите.

Добрата новина е, че диагностицирането и лечението на рака е една от най-бързо развиващите се области в ме­дицината и много от видовете рак вече са излечими, ако се открият в началната фаза. Надеждата е, че новите методи на генетична терапия ще могат да неутрализират ракови­те клетки или да ги направят по-забележими за имунната система, която да ги открива и унищожава.

предупредителни сигнали

за ранното диагностициране на рака

Има няколко тревожни признака, за появата на които трябва да следите, тъй като по тях може да се съди за въз­можна опасност от поява на тумор. Въпреки че в повечето случаи ще се окаже, че тези сигнали се дължат на нещо не толкова зловещо, по-добре е да им обърнете внимание, да отидете да се прегледате и да сте наясно, вместо да се правите, че нищо ви няма, и да отлагате важната диагноза. Сигналите за тревога са:

• загуба на тегло без видима причина

• загуба на апетит, придружена от отпадналост и апа­тия

• поява на раничка, която не минава за три седмици

брадавица или друго петно по кожата, което се увеличава, покрива се с коричка, кърви, сърби или потъмнява

• упорита кашлица

• храчене на кръв

• промяна в поведението на червата

• промяна в поведението на пикочния мехур

кръв в урината

• повръщане на кръв или кафяви съсиреци

трудно преглъщане

• чувство на засищане въпреки малкото храна

• пресипналост в продължение на повече от три сед­мици

необичайно кървене или секреция от всички отвори на тялото

• необичайно втвърдяване или поява на бучка където и да е по тялото

• промяна във формата или размера на тестисите упорито чувство, че погълнатата храна не се смила незатихваща болка в стомаха

• черни изпражнения

• силно и често главоболие

• честа дълбока болка където и да е по тялото.

профилактика на рака

Много видове рак могат да се предотвратят чрез по­добряване на храненето и начина на живот. Можете значи­телно да намалите риска от злокачествено заболяване, като:

• откажете цигарите

свалите излишните килограми и правите редовни физически упражнения

намалите излагането на слънце и на ултравиолето­ва радиация

използвате ефикасни защитни средства от слънце • избягвате слънчево изгаряне

• спазвате правилата за безопасност и обличате за­щитни дрехи, когато работите с рискови химикали или радиоактивни материали

• пазите кожата си от пепел, катран, минерални мас-

ла и други дразнители

приемате алкохол в безвредни количества

се предпазвате от венерически болести, като пра­вите безопасен секс

• оглеждате тестисите си поне веднъж месечно

издърпвате кожичката на пениса и го измивате ре­довно

ядете високоцелулозни храни и не допускате запек

спазвате диета без наситени мазнини

употребявате храна, богата на витамини С, Е и бетакаротин

• изяждате поне 5 порции плодове или зеленчуци на

ден


• увеличите приема на пълнозърнести тестени изделия и бобови храни

• намалите консумацията на солени, мариновани и пу­шени храни.

Всъщност диетата, която е благоприятна за сърцето, е чудесна и за намаляване на риска от рак. Вижте също гла­вите, които разглеждат специфичните видове рак при мъ­жете (глави 1, 2, 6, 10,16 и 17).


Каталог: Knigi
Knigi -> 50 Нобелови лауреати и други велики учени за вярата си в Бога”
Knigi -> Ако животните можеха да говорят
Knigi -> Аллах моят Отец? Или пътят ми от Корана до Библията Билкис Шейх Издава Мисионерско сдружение «Мисия за България»
Knigi -> Ние искаме само твоята душа
Knigi -> Книга първа: древни легенди I. Седемте велики тайни на Космоса Пролог: Легенда за космическата мисъл
Knigi -> Без граници д-р Стоун Един друг свят само чака да натиснете вярното копче
Knigi -> Калифорнийски млекар, който е основател на Интернационалното Общение на бизнесмените, вярващи в Пълното Евангелие
Knigi -> Божиите генерали
Knigi -> Приятелство с бога нийл Доналд Уолш


Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница