Да избегнеш съкръщаването на съдбата сиДата24.01.2017
Размер45.69 Kb.
#13425
ДА ИЗБЕГНЕШ СЪКРЪЩАВАНЕТО НА СЪДБАТА СИ
Божествената съдба за Мойсей беше той да влезе в обещаната земя Ханаан като водач на Божиите хора (Изход 3:7-10). Но това никога не се случи. Той никога не я достигна. Мойсей умря на планината Фасга и беше погребан от Самия Бог (Второзаконие 34:1,5-6; Юда 9). По същество, неговата божествената съдба беше съкратена.

Бог има велик и невероятен план за всяко от Неговите деца (Еремия 29:11; 1 Коринтяни 2:9). Дали ще се реализира тя, обаче, или не, зависи много от нас. Има много неща, които могат да съкратят Божия план за нас и да ни попречат да стигнем определените от Бога цели за нас.

Като знаем кои са клопките и имаме работеща стратегия за тяхното избягване и достигане на успех, ние ще можем чрез Божия благодат да изпълним определената ни от Бога съдба и да живеем живота си в пълния си потенциал.
РАДОСТИТЕ НА ПЛЪТТА

(Битие 25:29-34; Евреи 12:16,17; Съдии 14:1-3,16-18,20; 15:1-6; 16:1,4-21; 2 Царе 13:1-36; 2 Тимотей 4:10; Исус Навиев 7:1,18-26)
Едни от нещата, които могат да съкратят божествената ни съдба, са плътските желания – да живееш като необърнатите грешници, вместо като светия на Бог (Ефесяни 4:17-32). Да бъдеш плътски означава да бъдеш светски, недуховен, материалист и т.н. Плътщината се проявява в нашите вкусове, предпочитания, приоритети и т.н.

Исав загуби своето първородство завинаги поради плътските си желания. Той не можеше да контролира апетита си. Той замени вечното благословение и безценното наследство заради една храна. По-късно той ги потърси със сълзи, но беше твърде късно. Вече нищо не можеше да се направи (Битие 25:29-34; Евреи 12:16-17).

Самсон беше мощно помазан от Бог (Съдии 13:20-25; 14:1-15:18). И той също, заради плътските си желания, умря по-рано от определеното време и то при много срамни обстоятелства. Той постигна много по-малко отколкото можеше поради неконтролируемото си влечение към жените (Съдии 14:1-3,16-18,20; 15:1-6; 16:1,4-21). Божията цел и съдба за Самсон беше той да почне да избавя Израиля от ръката на филистимците (Съдии 13:5). Но той не я изпълни (Съдии 15:11-13). По времето, когато Самсон умря, дори след като беше двадесет години съдия в Израил, израилтяните все още се намираха под господството на филистимците (Съдии 16:21-31). Съдбата на Самсон беше съкратена!

Амнон умря преждевременно поради греха на кръвосмешение. Неговата съдба на принц, един от Давидовите синове, беше съкратена (2 Царе 13:1-36).

Димас можеше да стане мощен апостол и да бъде причислен измежду великите водачи на ранната църква, но светщината съкрати неговата съдба (2 Тимотей 4:10).

Ахан загуби живота си и живота на цялото си семейство заради една вавилонска дреха (Исус Навиев 7:1,18-26). Неговата съдба, като един от първите, които бяха определени да се радват на плодовете на обещаната земя, беше съкратена.

Желанията на очите, похотите на плътта, гордостта на живота и всяка плътска наслада са инструментите, чрез които дяволът съкращава твоята съдба (Битие 3:1-6; 1 Йоан 2:15-17). Спомнете си Адам и Ева, и Исав! Заради храна... Спомнете си Соломон и Самсон! Заради жени... Спомнете си Ахан! Заради мода...
РЕШЕНИЯ НА ПАДЕНИЕТО

(Битие 13:12; 3 Царе 11:43; 12:1-19; Исус Навиев 23:12-13; Второзаконие 7:1-6; Числа 25:1-3; Притчи 4:7-9; 15:10,22)
Когато дяволът види, че не може да хване натясно вярващия чрез насладите на плътта – храна, дрехи, влечение към другия пол, материални неща и т.н. той ще опита да използва метода на “глупавите решения”, за да съкрати съдбата му.

Нашите решения определят нашата съдба. Великите и славни решения ще укрепят живота ни и ще ускорят пътуването ни към определената ни от Бога съдба. Глупавите и плътски решения могат само бързо да съкратят божетсвената ни съдба.

Лот тръгна с Авраам и беше благословен в резултат на това (Битие 12:1-7; 13:1-6). Решението, което по-късно Лот взе, да се отдели от Авраам и да постави шатрите си срещу Содом, накрая съкратиха съдбата (Битие 13:12). В резултат на това глупаво решение Лот загуби всичко – жена си, децата си, богатството си, притежанията си, характера и свидетелството си на вярващ и т.н.

Решението, което Израел взе, да се смеси с ханаанците и да сключва бракове с тях, противно на изявената им Божия воля, промени завинаги хода на историята им (Исус Навиев 23:12-13; Второзаконие 7:1-6; Числа 25:1-3). Днешните войни частично са резултат от това неразумно решение!

Глупавото решение на Ровоам доведе до откъсване на по-голямата част от Израил от Давидовия дом. Каква голяма загуба! Ровоам можеше да постъпи и по друг начин, но той взе решение, което го превърна в противен тиранин (3 Царе 11:43; 12:1-19).

Йосиф можеше да съкрати съдбата си, ако беше взел решение да извърши прелюбодеяние с жената на Петефрий. Той имаше достатъчно време да го обмисли и да се реши на това, още повече, че тя му досаждаше и го притискаше ден след ден (Битие 39:1-23). Той, несъмнено, беше се издигнал благодарение на нея, защото тя говореше добро за него пред мъжа си Петефрий и настояваше той да бъде повишен. И все пак, той си оставаше само един повишен слуга. Той никога нямаше да бъде хвърлен в затвора и вследствие на това щеше да загуби възможността да срещне служителите на Фараона и после самия Фараон. Животът му щеше да поеме по друг път и божествената му съдба щеше да бъде съкратена.

За да не вземаме глупави решения, ние се нуждаем от знание, проумяване и мъдрост, както и от съвети, когато е необходимо (Притчи 4:7-9; 15:10,22).
РАЗСЕЙВАНЕ ОТ ПРОТИВНИКА

(2 Коринтяни 2:11-13; 1 Коринтяни 16:9; 1 Солунци 2:18;

Неемия 6:1-19; 5:1-13; 4:9-23)
Когато дяволът не успее да отклони вярващия от пътя му чрез плътски наслади или неразумни решения, той ще използва оръжието на разсейването. Бог има велик план за нас и отваря пред нас врати на нови възможности (Еремия 29:11; Откровение 3:8).

Обаче Сатана може да създаде обекти, които привличат и ненужно разсейват, за да ни отклонят от отворените пред нас врати на възможности. Защо Тит беше “изгубен” по времето, когато пред Павел вратите бяха отворени широко? И Павел изостави тази възможност, за да търси “изгубили се” Тит (2 Коринтяни 2:11-13). Ние трябва да се молим срещу всякакъв род сатанинско разсейване, което ни отклонява от мястото на божетсвени възможности.Разсейването е едно от оръжията на дявола, с които той съкращава съдбата ни и ни прави да живеем под нашите възможности. Ние трябва да се съпротивим на всяко разсейване и да го унищожим (1 Коринтяни 16:9; 1 Солунци 2:18).

Сатана искаше да използва безполезни срещи и конференции, за да отклони Неемия от най-важната работа: издигането на ерусалимските стени (Неемия 6:1-9). Имаше вътрешни проблеми, които биха могли да отвлекат вниманието му, но той отказа да бъде разсейван (Неемия 5:1-13). Противниците използваха методите на постоянната съпротива, заплахи и предателство в опит да отклонят Неемия от истинската му работа, но той остана непоколебим (Неемия 4:9-23; 6:10-19).


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница