Да преуспееш във враждебна средаДата20.08.2018
Размер68 Kb.
#81850

ДА ПРЕУСПЕЕШ ВЪВ ВРАЖДЕБНА СРЕДА

Псалми 23:5

Светът не е детски парк за игра, а бойно поле за воюващи мъже. За християнина светът винаги ще си остане враждебна среда. Целият свят лежи в лукавия и всичките му принципи противоречат на принципите на праведността (1 Йоан 5:19). Светът проявява враждебност към вярващия поради принадлежността му към Христос и зависимостта му от Неговото слово (Йоан 17:14). Враждебната среда ще е налична винаги. Бог няма напълно да я премахне, както е понастоящем, но ще ни предпазва и просперира въпреки нея (Йоан 17:15). Подобно на Йосиф, Бог може да те накара да забравиш всичките си мъки и да те направи плодовит в земята на страданието (Битие 41:51-52). Въпреки че стрелците могат крайно да те огорчат, да стрелят по теб и да те преследват, Бог може да уякчи лъка ти и да укрепи мишците на ръцете ти (Битие 49:22-26).


Обаче, независимо от враждебната среда, вярващият може да просперира духовно, физически, социално и по всякакъв друг начин, защото ние имаме уверението на Божието слово: " Приготвяш пред мене трапеза в присъствието на неприятелите ми; Помазал си с миро главата ми; чашата ми се прелива" (Псалми 23:5).

ПРОМИСЪЛ ОТ НЕБЕТО


(Псалм 23:5; Филипяни 4:19; Евреи 4:16; Притчи 10:22; Даниил 4:35; Ефесяни 1:11; Исая 65:21-24)
Всяка трапеза се приготвя от някого. И характерът на приготовленията зависят от този, който приготвя.

Бог е този, Който приготвя трапеза пред нас. Това е много важно, защото:(1) ресурсите Му са неизчерпаеми (Филипяни 4:19; Евреи 4:16).

(2) Той има силата и властта да извърши необходимото приготовление. Никой дявол не може да Му държи сметка: "какво правиш?" (Даниил 4:35; Ефесяни 1:11).

(3) Неговият промисъл обогатява и подобрява живота (Притчи 10:22).
Врагът винаги иска да направи две неща:

(а) или да спре Божието благословение да се излива над живота ни

(б) или, ако не успее да направи това, да вземе благословението и да го използва за своите си цели.

Обаче виж Божието неизменно обещание към тебе (Исая 65:21-24).ПРИСЪСТВИЕТО НА НЕПРИЯТЕЛИТЕ


(Псалми 23:5; 112:10; 1 Йоан 4:4; 5:4; Ефесяни 6:12-13,16;

1 Петрово 5:8-9; Йоан 17:14-15)
Вярващият винаги е заобиколен от врагове. Дяволът, нашият най-голям враг, организират другите да ни преследват, да ни смущават, да ни мъчат и потискатр. Ние воюваме срещу началства и власти, срещу нечистите духове в поднебесните места (Ефесяни 6:12-13,16; 1 Петрово 5:8-9). Обаче не трябва да се плашим от това, защото то е нормално (Йоан 17:14-15). Нашата вяра ще ни спечели победата (1 Йоан 5:4). Защото по-велик е Оня, Който е в нас, от онзи, който е в света (1 Йоан 4:4).

Бог не върши делата си на тайно. Когато даваме в тайно, когато се молим или постим в тайно, Той ще ни награди на яве (Матей 6:4,6,18). Това, което Той ни говори лично, Той ни е заповядал да го прогласим от покрива на къщите (Матей 10:27).Бог няма да ни благослови скришно. На Него не Му е нужно да премахне първо враговете ни преди да ни благослови. Той прави да успеем, независимо от враждебността около нас. Бог приготвя трапеза за нас в присъствието на нашите врагове, за да им стане по-болно. Врагът скърца със зъби, когато върху праведните идват просперитет, уважение и божествено благословение (Псалми 112:10).

ПРИМЕРИ ЗА НАСТАВЛЕНИЕ


(Битие 26:14-23,26-28; 31:1,5-9,24,29,41-42; 37:5-11,19-20; 39:20; 44:14; 45:4-7; 50:18-20; Неемия 1:3; 2:10; 4:1-3; 6:15-16; Даниил 3:20-21,29-30; 6:16,25-28; Изход 1:1,11; Числа 23:1-23)
Писанието изобилства с примери на хора, пред които Бог приготвя трапеза в присъствието на неприятелите им.

Филистимците мразеха Исаак, оскверниха наследството му и направиха всичко, за да унищожат богатството му, но Бог го благослови, направи място за него и подготви трапеза пред него в присъствието на неприятелите му (Битие 26:14-23,26-28)
.

Въпреки нечестивите интриги на Лаван, Бог благослови Яков и приготви трапеза пред него в присъствието на врага му (Битие 31:1,5-9,24,29,41-42)
.
Независимо от убийствената омраза на братята му и унищожителния план на съпругата на господаря му, Бог в крайна сметка приготви трапеза пред Йосиф в присъствието на всичките му врагове (Битие 37:5-11,19-20; 39:20; 44:14; 45
:4-7; 50:18-20).

Въпреки задружните усилия и нечестивите стратегии на враговете на Неемия, съборените стени бяха възстановени и в тяхно присъствие Бог приготви трапеза за него (Неемия 1:3; 2:10; 4:1-3; 6:15-16).

Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго имаха много врагове. Независимо от всички гонения, които ги доведоха до огнената пещ и рова с лъвовете, те бяха опазени от Бога и изигнати от царя. Бог приготви трапеза пред тях в присъствието на враговете им (Даниил 3:20-21,29-30; 6:16,25-28).

Въпреки нечестивите планове на Фараона, Бог благослови Израел в Египет (Изход 1:1-11). Бог благослови Израел и приготви трапеза пред тях в присъствието на самия Валак (Числа 23:1-23).

Въпреки омразата и злите планове на Сатаната, Бог приготви трапеза пред Йов в присъствие на самия дявол. Бог го защити и го благослови дори повече от преди (Йов 1:6-11).

ПРИНЦИПИ ЗА НАЗИДАНИЕ


(Битие 26:14-23,26-28; 31:1,5-9,24,29,41-42; 37:5-11,19-20; 39:20; 44:14; 45:4-7; 50:18-20; Неемия 1:3; 2:10; 4:1-3; 6:15-16; Даниил 3:20-21,29-30; 6:16,25-28; Изход 1:1,11; Числа 23:1-23)

Какви са принципите, които можем да научим от живота на тези, за които Бог приготвя трапеза в присъствието на неприятелите им?
(1) Нека Бог да бъде твой пастир (Псалми 23:1)
(2)
покори се на Божието водителство (за да те успокои на зелени пасбища, за да те заведе при тихи води) (Псалми 23:2)

(3) Ходи по пътя на правдата (Псалми 23:3; Матей 6:33)

(4) Търсете присъствието на Бога (Псалми 23:4)

(5) Направете Бог вашият източник за снабдяване (Псалми 23:5; 121:1-2; 123:1-2)

(6) Искай да живееш с Бога вечно (Псалми 23:6).


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница