Dalton bg общи характеристикиДата11.02.2018
Размер25.21 Kb.
Dalton BG


Общи характеристики

 • Методи за оптимизиране на геометрията от първи и втори ред

 • Бърз метод за локализиране на преходни състояния от втори ред

 • Методи за оптимизиране на геометрията с възможности за фиксиране на връзки, ъгли и ъгли на усукване на връзки.

 • Числено диференциране, което автоматично прави възможно намирането на производни от по-висок ред

 • Реализирани са програмно методите на Хартри-Фок и Функционала на електронната плътност в сериен и паралелен вариант чрез използването или на MPI или на PVM3 за предаване на съобщения

 • Ефективни псевдопотенциали (ECPs)

Молекулни интеграли

 • Сериини и паралелни програмни кодове

 • Базиси от гаусови функции в декартови и сферични координати

 • Базиси за произволни моменти на импилса

 • Поддържа както сегментирани така и общо контрактирани базиси

 • Голяма библиотека от лесно разширяеми базиси

 • Има възможност за добавяне на базис

 • Далтон се поддържа от библиотеката с базиси EMSL

 • Открива пълна точкова група на симетрии и използва D2h and подгрупи

 • Може да изчислява едно- и двуелектронни интеграли

 • P-субматрица

 • Голям лист от нестандартни едно- и дву-електронни интеграли:

 • едно- и двуелектронни спин-орбитални интеграли

 • Многократни интеграли от произволен ред

 • Диа- и парамагнитни спин-орбитални интеграли

 • Ферми-контакт и спин-диполни интеграли

 • Реални и имагинерни едно-електронни интеграли

Изчислителни модели


 • Ограничен метод на Хартри-Фок (RHF) и ограничен метод на Хартри Фока за система с не сдвоени електрони (ROHF). Сериина и паралелна реализация

 • Фунционал на електронната плътност. Сериина и паралелна реализация

 • Начални условия: Орбитали генерирани чрез Разширения метод на Хюкел или орбитали генерирани чрез ефективен хамилтониан

 • DIIS, метод на Рутан или квадратично сходящи методи

 • Автоматично заселване на електроните нива по меда на Харти-Фок

 • Функция на състоянието или детерминантен базис

 • Възбудени състояния

 • Програмен код описващ напълно конфигурационните взаимодействия

 • Няколко вълнови функции описващи свързани клъстери

 • Корелирани R12-MP2 триплетни модели

HF/DFT/MCSCF молекулни характеристики


 • Линеен (синглет/триплет), квадратичен (синглет/триплет) и кубичен (синглет) честотно-зависим отклик.

 • Линеен поляризационен пропагатор от втори ред (SOPPA)

 • Дву- и три-фотонни процеси

 • NMR характеристики (намагнитизираност, ядрено екраниране и всички приноси към ядрените спин-спин константи на взаимодействие)

 • Електронен парамагнитен резонанс - характеристики (електронен g-тензор, хиперфин тензор на взаимодействието и тензор на разцепване при нулево поле)

 • Circular dichroism properties (ECD, VCD, ROA)

 • Магнитни характеристики не зависещи от калибровката

 • Директна динамика

 • Самосъгласувано реакционно поле (SCRF) за моделиране на ефектите от разтворителя.

Каталог: ncsa -> downloads -> inst adapt
inst adapt -> Кратко описание на програмния пакет dl poly
inst adapt -> Създаден от University of California, San Francisco
inst adapt -> Quantum Espresso
inst adapt -> Програмата съдържа повече от 750000 реда, написани на Fortran 77
downloads -> Кратко описание specfem3D seismic wave propagation
inst adapt -> Nwchem е програмен пакет за решаване на задачи в областта на изчислителната химия, моделиране на нано структури и на атомни клъстери чрез използването на високопроизводителни суперкомпютри
inst adapt -> Програмата съдържа повече от 750000 реда, написани на Fortran 77


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница