Даниела йорданова неделчеваДата14.01.2019
Размер36.5 Kb.
О Б Щ И Н А Н Е С Е Б Ъ Р

Отдел „Местни данъци и такси”

гр.Несебър, ул.”Еделвайс” № 10, тел. 054/4 58 10ЕИК по БУЛСТАТ

0

0

0

0

5

7

1

2

2СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 от ДОПК
.№ 94-00-953#1/ 27.03.2013г.

До ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА НЕДЕЛЧЕВА(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП


ЕИК по БУЛСТАТАдрес за кореспонденция

Гр.Ямбол, ул.”Стара пранина” бл.2, вх.Д, ет.6, ап.100
Гр.Ямбол, ул.”Стара пранина” бл.2, вх.Д, ет.6, ап.100

Представлявано от

.................................................................................................................

(трите имена на представителя/пълномощника)

Уведомявам Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за данъчни съобщения на Община Несебър, при Дафинка Стоянова на длъжност главен експерт в офис 2 от 8,30ч. до 12,00ч. и от 13,00ч. до 16,30ч., за връчване на Покана за доброволно изпълнение по чл.182, ал.1 от ДОПК изх.№ 94-00-953/15.02.2013г. /ПД000678/2013г./.

В случай, че не се явите в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ще бъде приложен към преписката и ще се счете за редовно връчен.орган по приходите:


ДАФИНКА СТОЯНОВА

......................................../П/.................(име,подпис, печат)

Поставено на таблото за съобщения на 27.03.2013г.

Свидетели:

1. Д.Стоянова………………/П/…………

/подпис/

2. Св.Иванова………………/П/…………

/подпис/

Свалено от таблото за съобщения на ……………..г.

Свидетели:

1. Д.Стоянова………………………………

/подпис/

2. Св.Иванова………………………………/подпис/

Обр. УДДд-12Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница