Данък върху разходитеДата14.01.2019
Размер109 Kb.
#110039
ТипРешение


ФИШ VІІ.ІІІ.2


данък върху разходите

ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪЧНА СТАВКА. ДЕКЛАРИРАНЕ И ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства


І. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА

1. Общо правило

Съгласно чл.215, ал.1 от ЗКПО, данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл.204, т.3 от ЗКПО са начислените през календарната година разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, намалени с начислените приходи от застрахователни обезщетения, свързани с превозното средство, до размера на извършените разходи за ремонт, за които се отнася обезщетението.


Пример:

ДО-данъчна основа

НР- начислени разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация – 8 000 лв.

ПЗО – начислени приходи от застрахователни обезщетения-5 000 лв.

РР-разходи за ремонт-4500 лв.
Решение :

ДО= НР – ПЗО ≤ РР
8 000- 4 500 = 3 500 лв.
ДО = 3 500 лв.
Данък върху разходите = 3 500 х 10 % = 350 лв.


  1. Определяне на данъчната основа при едновременно използване на превозното средство за управленска дейност и по занятие

Принципът на определяне на данъчната основа в този случай е регламентиран с чл.215, ал.2, т.1 и т.2 от ЗКПО, както следва:  1. Разходите за експлоатация се отнасят към управленската дейност на база на изминатите за тази дейност километри през календарната година (чл.215, ал.2,т.1);

  2. Разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към управленската дейност на базата на изминатите за тази дейност километри към общите изминати километри от съответното превозно средство за календарната година (чл.215, ал.2, т.2).

Разпоредбата на чл.215, ал.3 от ЗКПО визира случаите, когато данъчната основа по чл.215, ал.1 от ЗКПО е отрицателна величина, същата се приспада последователно от данъчната основа за следващите години.


Пример:

ДО-данъчна основа

НР- начислени разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация – 5 000 лв.

ПЗО – начислени приходи от застрахователни обезщетения-9 400 лв.

РР-разходи за ремонт-9 000 лв.
Решение :

ДО= НР – ПЗО ≤ РР

5 000 – 9 000 = - 4 000

ДО = - 4 000 лв.
Тъй като в този пример данъчната основа е отрицателна величина, същата следва да се приспадне последователно от данъчната основа за следващите години.

ІІ. РАЗМЕР НА ДАНЪЧНАТА СТАВКА НА ДАНЪКА ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ ЗА ПОДДРЪЖКА, РЕМОНТ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Размерът на данъчната ставка е 10 на сто и е определен с чл.216 от ЗКПО.


ІІІ. ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА

Данъкът върху разходите се внася до 31 март на следващата година /чл.217, ал.2/


ІV. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪКА
Дължимият данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато същите се използват за управленска дейност се декларира от данъчно задълженото лице с годишната данъчна декларация (чл.217, ал.1 от ЗКПО).

V. Признаване на данъка върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства

Разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, използвани за управленска дейност и данъкът върху тях се признават за разходи за данъчни цели съгласно чл.206, ал.1 от ЗКПО. Данъкът върху разходите е окончателен.

НАРЪЧНИК ПО КОРПОРАТИВНО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ, 2015Каталог: files -> naruchnik-zkpo-2015
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо минимална държавна помощ
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани
naruchnik-zkpo-2015 -> Данък при източника преизчисляване на данък при източника
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък деклариране и внасяне на корпоративния данък
naruchnik-zkpo-2015 -> Алтернативни данъци данък върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и игри в игрално казино
naruchnik-zkpo-2015 -> Фиш II. V. 8 корпоративен данък
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък начисляване на данъчни амортизации преустановяване начисляването на данъчни амортизации
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък приходи и разходи, отчетени по повод на дарение, свързано с данъчен амортизируем актив
naruchnik-zkpo-2015 -> Корпоративен данък прехвърляне на място на стопанска дейност


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница