Данни и програмен кодPdf просмотр
страница11/14
Дата03.01.2022
Размер1.13 Mb.
#113246
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
BD
avg: средна стойност
min: минимална стойност
max: максимална стойност
sum: сума
count: брой
Примери за изчисляване на средната заплата на преподавателите от катедра КСТ: select avg (salary) from instructor where department= 'KCT';
Пример за проверка на броя редове в релацията Instructor: select count (*) from instructor;
При наличие на редове с Null стойности, трябва да се има предвид, че:
• avg, min, max и sum игнорират Null
• count брои редовете със стойност Null
• Ако има само редове с нулеви стойности: o count връща 0 o останалите връщат Null.
Така, ако искаме да изчислим средния успех на студентите по дадена дисциплина, в която има студенти с ненанесени оценки, в зависимост от начина на изчисление можем да получим различни резултати.
Изтриването на данни става с оператора delete, например:

delete from instructor; изтрива всички редове в таблицата instructor. delete from instructor where department= 'Finance'; изтрива всички инструктори от катедра финанси.
Промяната на данни става с оператора Update, например увеличаване на заплатите над 1000 с 3%, а останалите с 5%: update instructor set salary = salary * 1.03 where salary > 1000; update instructor set salary = salary * 1.05 where salary <= 1000;
При тази дейност може да се използва и клаузата case: update instructor set salary = case when salary <= 100000 then salary * 1.05 else salary * 1.03 end;
5. Администриране на потребители и права
Потребителският идентификатор в MySQL се състои от две части – потребителско име и адрес (компютър, мрежа), от който потребителят осъществява достъп до базата данни. В зависимост от мястото, от което се намира потребителят е възможно правата да бъдат различни.
Потребителят, който се създава по подразбиране и има всички права в системата е:


Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница