Данни и програмен код


DBA (Database Administrator)Pdf просмотр
страница14/14
Дата03.01.2022
Размер1.13 Mb.
#113246
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
BD
DBA (Database Administrator) – роля с права за изпълнение на всички действия със системата;
Maintenance Admin – права, необходими за поддържането на сървъра;
ProcessAdmin – права за достъп, наблюдение и управление на процесите на MySQL сървъра;
UserAdmin – Права за манипулиране на останалите потребители;
SecurityAdmin – права за управление на влизането в системата и да дава или премахва привилегии за сървъра;
MonitorAdmin – минимален набор права за наблюдение на сървъра;
DBManager – всички права върху всички бази данни;
DBDesigner – права за създаване и управление на бази данни;
ReplicationAdmin – права за поддържане на репликация на данните между няколко сървъра;
BackupAdmin – права за архивиране и възстановяване на архивни копия.
Ролите могат да бъдат комбинирани или техните подразбиращи се права да бъдат променяни. Привилегиите могат да се разделят на:
• Административни привилегии – дават възможност на потребителя да управлява MySQL сървъра и имат глобално значение;
• Привилегии за база данни – важи за всички обекти в нея;
• Привилегии за обект на база данни – таблици, индекси, изгледи, запазени процедури.
Служебните думи за даване и отнемане на права в MySQL сървъра са GRANT и REVOKE.
Видове привилегии:
• GRANT ALL – дава на потребителя всички права без възможността за управление на правата на другите потребители;
• GRANT SUPER – всички права;
• GRANT ALTER – промяна на таблици;


• GRANT CREATE – създаване на таблици и бази;
• GRANT CREATE USER, GRANT CREATE VIEW – създаване на потребители и изгледи;
• GRANT DELETE – изтриване на редове;
• GRANT DROP – изтриване на таблица, база, изглед;
• GRANT FILE – четене и запис във файл
• GRANT GRANT_OPTION – управление на права на други потребители;
• GRANT INDEX – създаване и изтриване на индекси;
• GRANT INSERT – вмъкване на редове;
• GRANT LOCK TABLES – заключване на таблици;
• GRANT SELECT – четене от таблица;
• GRANT SHOW_DATABASE – потребителят да вижда базата;
• GRANT UPDATE – актуализация на полета.
Примери за даване и преглед на права:
• GRANT ALL ON mydb.* TO 'someuser'@'somehost'; - дава всички права на потребителя 'someuser'@'somehost' към всички обекти на базата mydb, без възможност да променя правата на другите потребители;
• GRANT SELECT, INSERT ON mydb.* TO
'someuser'@'somehost'; - дава права на потребитея да чете и добавя данни в базата;
• GRANT ALL ON mydb.mytbl TO 'someuser'@'somehost'; - дава всички права върху таблицата mytbl;
• GRANT SELECT (col1), INSERT (col1,col2) ON mydb.mytbl TO
'someuser'@'somehost'; - различни права върху различните колони от таблицата;
• SHOW GRANTS FOR 'bob'@'pc84.example.com'; - показва всички привилегии на потребител.


Document Outline

 • 1. Въведение в базите от данни (1/4)
 • 1.2.1 Числови данни
 • 1.3.1 Локални (еднопотребителски) приложения
 • 1.3.2 Клиент-сървър
 • 1.3.3 Интернет базирани приложения
 • 1.3.4 Паралелна архитектура
 • 1.3.5 Разпределена архитектура
 • 2. Модели на бази от данни (1/7)
 • 2.6.1 Модел „Същност-Връзка“ (Entity-Relationship, E-R)
 • 2.7 Полуструктуриран модел
 • 3. Проектиране на бази от данни (1/10)
 • 4. Работа с бази данни (1/13)
 • 4.8.1 Естествено съединение (Natural Join)
 • 4.8.2 Вътрешно съединение (Inner join)
 • 4.8.3 Ляво външно съединение (Left outer join)
 • 4.8.4 Дясно външно съединение (Right outer join)
 • 4.8.5 Пълно външно съединение (Full outer join)
 • 5. Администриране на потребители и права


Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница