Дарвинови изследователи (възраст 9-10) Драги Дарвинови изследователиДата25.10.2018
Размер1.21 Mb.


Дарвинови изследователи (възраст 9-10)Драги Дарвинови изследователи,

Намирам се в Ботсвана, където събирам семена за Хранилището за семена на хилядолетието в Кю. Днес събрах семена от едно рядко лечебно растение, но за мое учудване преди няколко дни видях същото растение на друго място. Разстоянието между двете растения беше над 150 километра!

Не е ли чудно, че едни и същи растения могат да бъдат открити толкова далеч едни от други.
Това растение сигурно има някакъв специален начин да разпръсва семената си на голяма площ.
Ще ми бъде от помощ, ако в училище разгледате различни семена и се опитате да откриете как те пътуват от едно място на друго. Освен това можете да проверите как покълват семената.
Тази информация ще ми подскаже как моето растение се е разпространило тук, в Африка.

Късмет в опитите!


Масего

Връзки с учебния план

Връзки с учебния план* (5 клас)

• Разпространение на семената

• Едни растения образуват много семена, други по-малко

• Разглеждане и изпробване на условията, които повлияват на покълването

• Жизненият цикъл на цъфтящите растения включва опрашване, оплождане, образуване на семена, разпръсване на семената и покълване

Учебен план в Северна Ирландия* (6 клас)

Интелектуални умения и личностни способности:

Боравене с информация: (всички дейности)

Разсъждение, намиране и взимане на решения: (всички задачи)

Втори ключов етап; Светът около нас:

• Направление 1: Взаимовръзка: Как в природата живите организми зависят едни от други (Наука и технологии) (всички задачи)

• Направление 1: Взаимовръзка: Въздействието на човека върху природната и градската среда с течение на времето (Наука и технологии, география) (задача 2)

• Направление 3: Място: Как мястото влияе върху характерните особености на живите организми (Наука и технологии) (всички задачи)

• Направление 3: Място: начините, по които хората, растенията и животните зависят от характерните особености и физическите характеристики на мястото и как се приспособяват към своята среда (Н&Т, география) (задачи 1 и 2)

• Направление 3: Място: характерните особености и местните вариации в съответното място, включително физическата и климатичната среда, растителността и животинския свят (Наука и технологии) (задача 2)

• Направление 3: Място: Положително и отрицателно въздействие на природните явления и човешките дейности върху мястото с течение на времето (Наука и технологии, география) (задача 2)

• Направление 4: Промяна в хода на времето: как промяната е признак на човешкия и природен свят и може да има последствия върху живота ни и света наоколо (Н&Т) (Задача 1)

Учебен план в Шотландия (6 клас*)

Тези ресурси ще бъдат разгледани в рамките на определени познания и резултати в новата учебна програма за отлични постижения през 2009

*според образователната система в съответната държава
Шотландски учебен план* (6 клас)

Живи организми и жизнени процеси: Ниво C/D

• Направление: Разнообразие и характерни особености (назоваване на широко разпространени растения чрез прости символи)

• Направление: Жизнените процеси (описание на основните стадии в размножаването на цъфтящите растения)

• Направление: Взаимодействие на живите организми с тяхната среда (примери за това как растенията и животните са се приспособили към своята среда)

Научни умения - изследване: Ниво C/D

• Направление: Подготовка на задачите (осмисляне, планиране, изготвяне на тестове и хипотези)

• Направление: Изпълнение на задачите (наблюдение, измерване и записване на данните)

• Направление: проверка и докладване на задачите (представяне, оценяване и осмисляне на значимостта на данните)
Учебен план в Уелс (5 клас)

Научно изследване: втори ключов етап

• Направление: естеството на науката (отчитане на получената информация от собствената им работа и други източници)

• Направление: научна обмяна на информация (отчитане на работата им в ясна устна и писмена реч, като използват съответната научна лексика; използване на разнообразни средства, включително рисунки, таблици и схеми за записване и представяне на информация)

• Направление: Изследователски умения (превръщане на идеите в подходяща за изследване форма; задаване на въпроси в процеса на планиране на работата; определяне каква информация трябва да бъде събрана)

Жизнени процеси и живи организми:

Втори ключов етап

• Направление: зелените растения като организми (основните стадии в жизнения цикъл на цъфтящите растения, в това число опрашване, образуване на семена, тяхното разпространение и покълване)

• Направление: живите организми в тяхната среда (проучване на различни растения в различни местообитания, включително местни; начини за разпознаването на растенията и причисляването им към съответни групи чрез създаване и използване на символи)

Добре дошли на Голямото събиране на растения

Резултати от обучението
• Децата научават, че растенията образуват семена.

• Правят хипотези как непознатите им семена се разпространяват според структурата и формата им.

• Планират и провеждат обективно изследване.

• Разбират, че не всички семена и кълнове оцеляват – някои загиват поради липса на светлина/вода/място.

• Научават, че семената се нуждаят от топлина и вода, за да покарат.

• Научават, че колекцията от семена представлява сбор от отделни семена, всяко от които е различно от всички останали, както е при хората.

• Осъзнават, че покълването и разпространението на семената са част от цикъла на живот.

• Могат да разпознават и назоват някои от широко разпространените растения.

Понятия
Растенията разполагат с редица механизми, които им позволяват да разпространяват семената си върху широки площи. Това дава възможност на семената да намерят достатъчно пространство и други ресурси, необходими за развитието им. Разпространението на семената означава, че едни и същи растения се срещат на голямо разстояние едни от други.
Жизненият цикъл на растенията включва процесите покълване, растеж, цъфтеж, опрашване, образуване на плодове и семена. Този набор от задачи покрива два аспекта от жизнения цикъл: покълване и разпространение. Вие може да включите теми за размножаването, опрашването и прочие, за да завършите пълния цикъл.
В следващите задачи „изследователите“ ще изследват разпространението и покълването на семената и ще изготвят обективен тест, за да проучат покълването на събраните растения. Изследването ще покаже още на децата, че вариациите съществуват при растенията – концепция, която е неотделима част от труда на Дарвин. Освен това те ще могат да съберат, подготвят и изпратят семена в Хранилището за семена на хилядолетието в Кю.
Среща със събирачите на растения
• Прочетете на глас глава 6 „Изследователят Дарвин“ от книгата с разкази „По стъпките на Дарвин“, за да дадете представа как е работил Дарвин и да зададете контекста за работа на децата.

• Представете Масего Събирача на растения, като прочетете на глас пощенската й картичка и свалите записа на Масего от уебсайта на Голямото събиране на растения www.greatplanthunt.org

• Вижте как Масего, един истински събирач на растения, прави наблюдения на открито и си води бележки – същото, което ще правят и децата.

• Тези ресурси могат да се използват на среща за проекта или да бъдат показани в час при представянето на проекта.

Задача 1: Наблюдение на маргаритки
Задача 1 обхваща два урока.

1) Изработване на Дарвинова рисувана книжка

• Разгледайте Дарвиновата рисувана книжка в папката.

• Тя ще служи като Бележник на колекционера по време на проекта.

2) Използване на изследователска площадка

• Това включва внимателното наблюдение на едно и също парче земя в продължение на седмици и размишление върху настъпващите промени, по примера на самия Дарвин. Изследователите ще наблюдават как маргаритките растат, цъфтят и дават плод.

• Понякога е трудно да се намерят маргаритки, образували плод. Обикновено те растат върху площи с ниско окосена трева и поляни, но косенето отрязва цъфтящите главички и не им позволява да достигнат стадия на плодене. За да избегнете този проблем, намерете място с размери метър на метър, където нагъсто растат маргаритки. Обградете го с лента. Това се нарича „изследователска площадка“. Погрижете се тя да остане недокосната по време на наблюдението. Там цъфтящите главички на маргаритките ще образуват плодчета и децата ще могат да съберат семената им.

• Дарвин е използвал множество подобни „заделени“ парчета земя за своите наблюдения, като често ги е оставял голи, за да види какви растения ще поникнат от семето в земята. Подобен експеримент е много подходящ за допълнителна задача.


3) Събиране на семена от маргаритки

• Наблюдение: Децата трябва редовно да следят маргаритките и да открият как те се променят с времето.

• Записване: Следете внимателно маргаритките. По какво разбирате кога са напъпили, кога цъфтят и кога образуват плод? Направете снимки на всички стадии и ги качете на уебсайта www.greatplanthunt.org, за да ги споделите с други училища.

• Събиране: Когато маргаритките са готови, кажете на децата да съберат семената. Важно е да запишете точно мястото. Това може да стане като използвате военна топографска карта (в мащаб 1:50,000) и дадете координатите си в градусната мрежа, или чрез картите на Гугъл, Google Maps (гугъл мапс), където ще отбележите точно мястото си (maps.google.com). Ако сте събрали семената в двора около училището, пощенският код е достатъчен.

• В класната стая: Семената трябва да бъдат обработени. Погледнете упътването за съхранение на семена и използване на мини банката за семена.

• Изпратете семената от маргаритките до Хранилището за семена на хилядолетието в Кю: Щом семето се обработи и изсуши, класът трябва да го изпрати до Хранилището за семена на хилядолетието в Кю в пощенския плик от комплекта с мини банката за семена. Семето ще стане част от най-разнообразната сбирка от един вид растения, която някога е била правена в Англия. Те ще се съхраняват в Хранилището за семена на хилядолетието в Кю за бъдещи изследвания на генетичните вариации в рамките на един-единствен вид.

NB: ИЗПРАЩАНЕТО НА СЕМЕНА ДО ХРАНИЛИЩЕТО В КЮ Е СПЕЦИАЛНА ЗАДАЧА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЕДИНСТВЕНО ПРЕЗ 2009.

Полезни съвети

• При работата с диви цветя трябва да се внимава. Погрижете се децата да спазват правилните стъпки. (Погледнете упътването за събиране на семена).

• Не събирайте семената в найлонови торби, защото те бързо ще мухлясат.

• Следвайте процедурите след работа с растенията. Информация относно здравето и безопасността ще намерите в папката.

• Процедурите за събиране на семена и мини банката за семена могат да се използват за съхранението на всякакви семена. Съберете семената на диви цветя или семена от училищната градина и ги използвайте в експерименти как покълват.


Ресурси


Какво още има в тази книжка?

- Събиране на семена от маргаритки и изпращането им в Хранилището за семена на хилядолетието в Кю

Какво още има в папката?

- страница с Дарвиновата книжка за рисуване

- здравна информация и съвети за безопасността

- упътване за събиране на семената

- бланка за данните за събраните семена

- мини банката за семена

Какво трябва да си набавите

- Дарвинови книжки за рисуване


- при нужда допълнителни торбички за събиране на семена

Какво има в Съкровищницата?

- Торби за събиране на семената

- Мини банка за семена

- Комплект за разпознаване (използвайте снимки на образували плод маргаритки)

Забавни неща

- посетете страницата на Голямото събиране на растения www.greatplanthunt.org за повече информация какво да правите с колекцията маргаритки и данните, кратки филми за Хранилището за семена на хилядолетието и интерактивни игриСъбиране на семена от маргаритки и изпращането им в Хранилището за семена на хилядолетието в Кю

Кога семето на маргаритките е готово за събиране?

• Когато семената започнат да зреят, венчелистчетата (белите листенца по края) повяхват и понякога изчезват напълно.

• Цветчетата на диска (жълтата част в средата) стават златисто-кафяви и започват да падат.

• Когато плодникът узрее напълно, при разтриване с пръсти дисковите цветчета падат лесно. Под тях остава зелена конична структура (чашката).

• Дребничките семенца се съдържат в кафявите остатъци от цветчетата на диска.

• Семената трябва да се събират, когато стигнат „стадия на естествено разпръсване“, както е показано на горната снимка.

• Съберете семената като ги разтриете в торбичките или откъснете цялото съцветие. При първия метод семената трябва да са узрели, иначе е трудно да бъдат отделени от чашката и това означава, че още е рано да бъдат събирани.

Изпращане на семената до Хранилището за семена на хилядолетието в Кю

Моля изсушете семената и ги съхранете според инструкциите за съхранение, като използвате мини банката за семена преди да ги изпратите. След като изсъхне, сбирката от семена трябва да бъде запечатана в малкия пощенски плик и изпратена в адресирания плик – и двата плика ще откриете в мини банката за семена. Ако наближава края на срока и времето ви притиска, опаковайте и изпратете семената направо след като сте ги събрали.

Данните, които трябва да изпратите заедно със семената

От Хранилището за семена на хилядолетието ви молим да впишете данните в бланката отдолу и да я изпратите заедно със сбирката от семена на маргаритки.

Вид/място/училище/клас/пощенски код/дата/коментариЗадача 2: Разклащане, полет, залепване!


Задача 2 обхваща два урока.
Разходка за размисъл

• Планиране: Кажете на децата да планират разходката за размисъл. Какво трябва да носят? Как да избегнат газенето на растения и живи организми по време на разходката? Кажете на децата да съставят правила за поведение при работата си с живи организми.

• Обсъждане: Децата обсъждат колко начини съществуват за разпространението на семената.

• По време на разходката: Направете около половинчасова разходка за размисъл. Децата трябва да търсят растения със семена и да помислят как става тяхното разпространение.

• Наблюдение: Разгледайте отблизо различни растения с плод и семена. Ясно ли се вижда как се разпространяват семената? Могат ли децата да забележат повече от един начин за тяхното разпръсване?

• Събиране: Кажете на децата да съберат семена от някое от растенията в комплекта за разпознаване.

• Записване: С помощта на фотоапарат или рисунки в Дарвиновата книжка за рисуване отбележете различни начини за разпространението на семената, като например парашутите на глухарчетата, крилцата на семената на чинарите.

• Отново в класната стая: Нека децата помислят как могат да имитират някои от методите за разпространение на семената. Запишете идеите им в Дарвиновите книжки заедно със списък от всичко необходимо за тестването им.

• Създаване: Децата изработват и изпробват модели за разпространение на семената.
Полезни съвети

• Забавен начин да покажете на децата как хора и животни пренасят от едно място на друго семената, е да ги накарате да си обуят един стар чорап върху обувката и да се разходите в някое затревено игрище наблизо. Щом се върнете в класната стая, свалете чорапа и вижте дали в него не се са закачили плодове или семена.

• С дивите растения трябва да се работи внимателно. Погрижете се децата да измислят правила за работа и да ги следват. Вижте упътването за събиране на семена в папката.

• Попитайте учителя на Откривателите (6-7 години) дали са видели маргаритки.

• Не събирайте семената в найлонови торби, защото те бързо ще мухлясат.

• Следвайте процедурите след работа с растенията. Информация относно здравето и безопасността ще намерите в папката.

• Процедурите за събиране и мини банката за семена могат да се използват за съхранението на всякакви семена. Съберете семената на диви цветя или семена от училищната градина и ги използвайте в експерименти как покълват.

Ресурси
Какво още има в папката?

Таблица за разпространението на семената с идеи за изработване на моделиНеобходими материали

Материали за изработването на моделите


Задача 3: Време за семената!

Изследване на Дарвиновата теория за вариацията върху слънчогледа

Задача 3 обхваща три урока. Оставете допълнително време за наблюдение.


Материали

Слънчогледови семена от мини банката за семена. Те са същите, каквито можете да купите от всеки градински център. Дайте на всяко дете едно-две слънчогледови семена.

• Саксии от вестници (вижте в папката как да ги изработите), малки саксии за цветя или кофички от кисело мляко.

• Универсална тор или пръст.

• На задната корица ще намерите информация за слънчогледа и картинки на покълването.
1) Разглеждане на семената

• Накарайте децата да планират експеримент, с който да проверят колко време ще е необходимо за покълването на семената и да помислят от какво ще имат нужда, за да им помогнат да покълнат.

• Накарайте децата да очертаят с молив семето в изследователския си лист

• Измерете дължината и ширината на очертанията в милиметри и сравнете размерите на семената с целия клас.

• Съберете измерванията на класа и отбележете дължината и ширината на всяко семе в графика.

• Какво може да кажете за диапазона на размерите?


2) Покълване на семена

• Накарайте всяко дете да напълни саксията си с пръст на два сантиметра под ръба и да я разтръска, за да се намести.

• Посадете едно или две семенца във всяка саксия, с острия връх надолу и го забодете 2 см навътре в пръстта.

• Надпишете всяка саксия с името на детето и датата. Полейте обилно с вода.

• Сложете ги в паничка на перваза на слънчев прозорец, като избягвате онези, които гледат на юг.

• За да бъде обективен опитът, всички трябва да посадят семената по един и същи начин и да се договорят кога слънчогледът е покълнал (вижте снимките върху задната корица).

• Пребройте дните, за които покълва всяко семе (над пръстта е покарала зеленина) и запишете числото на покълналите семена всеки ден в честотна хистограма

• Данните от класа трябва да се обединят и броя на покаралите семена за всеки пореден ден от опита да се впише в графиката.

• Попитайте децата какво показват резултатите.

• Използвайте инструментите на страницата на Голямото събиране на растения и споделете данните от покълването с училища от цялата страна! Къде е вашето?
Брой на покълналите семена/Покълване на семе от слънчоглед

3)

Засаждане, отглеждане и събиране на семена за следващата година• Когато се покаже и втората двойка листа, слънчогледите могат да се пресадят в училищната градина или децата да ги отнесат у дома и да ги засадят на някое слънчево място в градината или в голяма саксия на верандата. Напомнете им да ги поливат редовно.

• Когато слънчогледите цъфнат, можете да премерите височината им и да направите допълнително сравнение

• Когато цветът премине, питата със семената може да се закачи навън на сушина за храна на птичките през зимата. Можете също така да обработите семената, да ги изсушите и съхраните в мини банката за семена за следващата година.
Полезни съвети

• Семето покълва приблизително за от 2 до 5 дни, затова изберете времето за засаждане така че да е удобно за часа.

• Малко вероятно е след четиринадесетия ден да покълнат нови семена.

• Хистограмата трябва да бъде във формата на камбанка, както е показано, илюстрирайки нормалното разпределение на времето за покълване. Това показва, че има вариации дори между растения от един вид – ключово откритие, по което Дарвин е работил. В случай на бедствие, ако се появи охлюв, който иска да се нахрани, или денят е твърде слънчев и семената се свият, е нормално някои от тях да покълнат по-късно.

• Отбелязването на дължината и ширината на всички отделни семена и височината на всяко растение, когато цъфнат, ще даде още доказателства за вариациите между растения от един и същи вид.

• Като допълнителна задача децата могат да изследват дали разликата в големината на семето се отразява на времето, за което то покълва. Кои семена, по-големите или по-малките, покълват първи?

Ресурси

Какво още има в папката?

- Указания за саксията от вестник

- Информация относно здравето и безопасността

Необходими материали

- Дарвинова книжка за рисуване, линийки

- Стари вестници, универсална тор или пръстЗабавни неща

Споделете данните за покълването с други училища в страната чрез уебсайта на Голямото събиране на растения www.greatplanthunt.org! На кое място е вашето?Данни за слънчогледа

Запишете данните върху този лист като първо нарисувате семето, измерите го и накрая впишете времето, което му е трябвало, за да покълне. Можете дори да измерите височината му, когато порасне напълно. Сравнете резултатите си с вашите съученици. Какво открихте? Кои семена са покарали първо – големите или малките?

Измерете семето си. Запишете размерите му тук.

Нарисувайте семето тук.

А сега запишете колко висок е пораснал вашият слънчоглед.

Посадете семето и запишете тук колко дни са изминали преди да забележите първата зеленинка над почвата.

В графиката впишете и броя на семената, които поникват в целия клас всеки ден.

Помолете учителката да въведе данните на класа ви в уебсайта на Голямото събиране на растения. Не забравяйте да разгледате данните от другите училища в Англия, които участват в него.

Информация за слънчогледа


Слънчогледът е голямо едногодишно растения, което може да достигне до три метра височина в зависимост от сорта. Високото и доста мъхесто стъбло има многобройни големи елипсовидни и бодливи листа. Голямата глава представлява съцветие от цветове (като маргаритките, глухарчето, магарешкия бодил и подбела), с безплодни цветове, разположени по периферията на съцветието (езичести) и множество по-малки цветове във вътрешността на питата (двуполови цветове). При опрашване, от яйцето се образува плод, покрит с тънка ципа. Тези плодове – често наричани „слънчогледово семе“ – са подредени в изумителни свързани спирали в питата.
Използване на слънчогледа

• Семената стават за ядене и съдържат витамин Е и линолова киселина, която спомага за понижаването на холестерола.

• Зърнените закуски и многозърнестите блокчета често съдържат слънчогледови семки, а също така се използват за поръсване на хляб и салати.

• От семената става чудесна храна и за птичките, а могат да се съхранят и за засаждане за следващата година.

• Фермерите отглеждат слънчогледа заради ценните му семена, които се добавят към храната за животни и от които се произвежда олио.

• Слънчогледовото масло има приятен аромат и е едно от най-хубавите масла с широко предназначение. То е подходящо за пържене, за салатни сосове и може да се използва в производството на маргарин.


Забавни факти

• Огромната кимаща глава на слънчогледа е вдъхновила известните картини на Ван Гог.

• Цъфтящите и плодни спирали в питата имат постоянен брой: 34 в едната посока и 55 в другата. Върху големите слънчогледи те са 89 и 144. Този математически модел, съществуващ в много растения, е бил описан за първи път от Фибоначи: потърсете в интернет още информация за забавната му математика

• Слънчогледът се отглежда от почти 5000 години. Навярно за първи път е бил култивиран в Мексико.

• Много народи в миналото, в това число Ацтеките и Инките, са почитали слънчогледа като символ на бога на слънцето.

• Ботаническото му име е съставено от гръцката дума ‘helios’ (хелиос), което означава слънце и ‘anthos’ (антос) – цвят.

Покълване на слънчогледКога е поникнало семето? Важно е да се съгласите какво се брои за покълване – например щом над пръстта се покажат листата.Когато се покаже и втората двойка листа, слънчогледът може да се пресади в училищната градина или да го отнесете у дома и да го засадите на някое слънчево място.Great Plant Hunt was the Wellcome Trust’s Darwin 200 offering for primary schools. Great Plant Hunt was developed by the Royal Botanic Gardens, Kew and commissioned and funded by the Wellcome Trust.- -Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница