Дата Вид на изпитванетоДата20.11.2017
Размер21.61 Kb.
#35006
В изпълнение на утвърден годишен график от Изпълнителна Агенция по Опазване на Околната среда / ИАОС / град София за 2013 година бяха организирани измервания за определяне качеството на атмосферния въздух по контролираните параметри в град Търговище от мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория – град Варна към Изпълнителна Агенция по Опазване на Околната среда /ИАОС / град София .
Измерванията са извършени през периода :


  • 23.08. 2013 г. – 09.09.2013 г.

Съгласно резултатите, отразени в Протоколите от изпитването за посочения период не са отчетени превишения на допустими норми за – въглероден оксид, серен диоксид, азотен оксид, азотен диоксид, фини прахови частици /ФПЧ/, озон и амоняк.

дата

Вид на изпитването

Измерени стойности

Допустими стойности и мерни единици по стандартизирани методи

23.08.13-09.09.13

Въглероден оксид / СО /

0.0 – 2.1

10 мах/ 8h mg/ m3

23.08.13-09.09.13

Серен диоксид / SO2 /

0.0 – 27.5

Максимално еднократна концентрация- 350; mg/ m3

Средно допустима концентрация- 125; mg/ m323.08.13-09.09.13

Азотен оксид / NO /

0.1- 91.8

Максимално еднократна концентрация- 200; mg/ m3

Средно допустима концентрация- 40/сгн; mg/ m323.08.13-09.09.13

Азотен диоксид / NO2 /

0.0 -74.6

Максимално еднократна концентрация- 200; mg/ m3

Средно допустима концентрация- 40/сгн; mg/ m323.08.13-09.09.13

Фини прахови частици /ФПЧ10 /


12.8- 32.6

50 mg/ m3

23.08.13-09.09.13

Озон / О3 /

5.9 – 113.6

Максимално еднократна концентрация- 180; mg/ m3

Средно допустима концентрация- 120/8 h; mg/ m323.08.13-09.09.13

Амоняк / NH3 /


0.003- 0.072

Максимално еднократна концентрация- 0.250; mg/ m3

Средно допустима концентрация- 0.100; mg/ m3

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница