Declaración de la asociación de amistad “bulgaria-cuba y del comité nacional en defensa de los cincoДата01.09.2016
Размер28.76 Kb.
#8018


DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE AMISTAD “BULGARIA-CUBA

Y DEL COMITÉ NACIONAL EN DEFENSA DE LOS CINCO

Nosotros, los miembros de la Asociación de Amistad “Bulgaria-Cuba” y el Comité Nacional Búlgaro en defensa de los Cinco nos unimos al foro debate parlamentario “La injusticia que dura 12 años” en aras de la solidaridad y la inmediata liberación de los Cinco héroes cubanos – Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González – dignos ciudadanos cubanos, antiterroristas quienes en diferentes cárceles de los Estados Unidos llevan ya 12 años cumpliendo una injusta condena, impuesta a pesar de su probada inocencia.


Los Cinco ciudadanos cubanos durante su estancia en Miami se encontraban cumpliendo misiones con el objetivo de reunir información acerca de los planes de las organizaciones terroristas cubano-americanas que preparaban acciones contra Cuba y su pueblo. El tribunal de Miami los acusó sin fundamento y los condenó por amenazar la seguridad nacional de los EE.UU.
Durante los 12 años transcurridos de privación de libertad los sufrimientos de René, Gerardo, Ramón, Fernando y Antonio y sus familiares se han convertido en ejemplos vergonzosos de violación de los derechos humanos. Tres administraciones norteamericanas consecutivas negaron visas a las esposas de Gerardo Hernández y de René González – Adriana Pérez y Olga Salanueva. Con indignación protestamos contra la privación del derecho a ser visitados por sus familiares. Las visitas de los familiares con la esposa y el padre al que está cumpliendo cadena perpetua en una prisión norteamericana están acompañadas de humillaciones y obstáculos, inadmisibles en la actualidad.
Nosotros, los representantes de la Asociación de Amistad “Bulgaria-Cuba” y el Comité Nacional Búlgaro en defensa de los Cinco una vez más expresamos categóricamente nuestra solidaridad con los Cinco patriotas cubanos, víctimas de una irracional política anticubana. Exhortamos al presidente Obama a que ponga fin a la injusticia demostrada por el sistema judicial norteamericano y que libere de inmediato a los luchadores cubanos contra el terrorismo.
En el presente foro debate de apoyo a Gerardo, Ramón, Fernando, René y Antonio – luchadores indoblegables y dignos, convertidos en símbolos de la lucha de la humanidad por la justicia en nuestros días – nos unimos a las voces de solidaridad con los patriotas cubanos que resuenan en todo el mundo y una vez más instamos que sean absueltos y liberados de inmediato. Exigimos que cese la arbitrariedad administrativa de un gran Estado contra la independiente República de Cuba que desea vivir en paz y entendimiento con todos los pueblos del mundo.
Esperamos que el presente llamado internacional de protesta de todos los participantes en el debate por la liberación de Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González logre su altamente humano objetivo.
En el mes de mayo de 2010 se celebrará el Encuentro Europeo de Solidaridad con Cuba en Sofía, República de Bulgaria. En este importante foro uno de los temas principales será la solidaridad de las organizaciones sociales democráticas europeas con Los Cinco héroes cubanos-antiterroristas y seguiremos insistiendo categóricamente en la inmediata suspensión de sus injustas e inhumanas condenas.

----- Original Message -----From: bulgaria cuba

To: Secretaria Cubinsko

Sent: Thursday, March 18, 2010 5:24 PM

Subject: forum
  
ДЕКЛАРАЦИЯ

от

Асоциацията за приятелство „България – Куба” и Българския национален комитет за защита на Петимата
Ние, членовете на Асоциацията за приятелство „България – Куба” и Българския национален комитет за защита на Петимата, се присъединяваме към Парламентарния Форум-дебат „Несправедливост продължаваща вече 12 години” за солидарност и за незабавно освобождаване на Петимата кубински герои – Херардо Ернандес, Рене Гонсалес, Рамон Лабаниньо, Антонио Герреро и Фернандо Гонсалес – достойни кубински граждани, антитерористи, които вече дванадесет години изтърпяват в различни затвори на САЩ несправедлива присъда, постановена въпреки доказаната им невинност.

Петимата кубински граждани по време на пребиваването си в Маями са изпълнявали мисия за събиране на информация за плановете на терористичните кубино-американски организации, подготвящи действия насочени против Куба и нейния народ. Съдът в Маями необосновано ги обвини и осъди като заплаха за националната сигурност на САЩ.

През изтеклите 12 години на лишаване от свобода страданията на Рене, Херардо, Рамон, Фернандо и Антонио и на техните семейства се превърнаха в позорни примери за погазване на човешките права. Три поредни американски администрации отказваха визи на съпругите на Херардо Ернандес и на Рене Гонсалес – Адриана Перес и Олга Салануева. С възмущение протестираме против лишаването на правото на свиждане с близките. Свижданията на семействата със съпруга и бащата, изтърпяващ доживотна присъда в американски затвор са съпроводени с унижения и препятствия, недопустими в нашето съвремие.

Ние, представителите на Асоциацията за приятелство „България – Куба и на Българския национален комитет за защита на Петимата, заявяваме отново и още по-категорично своята солидарност с Петимата кубински патриоти, станали жертва на една ирационална антикубинска политика. Настояваме президентът Обама да сложи край на проявената несправедливост от страна на американското правосъдие и да освободи незабавно кубинските борци против тероризма.

На настоящия форум-дебат за съпричастност с Херардо, Рамон, Фернандо, Рене и Антонио – непоколебими и достойни борци, превърнали се в символи на борбата на човечеството за справедливост в нашето съвремие – ние се присъединяваме към гласовете на солидарност с кубинските патриоти, звучащи по целия свят и за пореден път настояваме за тяхното оправдаване и незабавно освобождаване. Изискваме да бъде прекратен административният произвол на една голяма държава срещу независима Република Куба, която желае да живее в мир и разбирателство с всички народи по света.

Надяваме се настоящият международен протестен призив на всички участници в дебата за освобождаването на Херардо Ернандес, Рене Гонсалес, Рамон Лабаниньо, Антонио Герреро и Фернандо Гонсалес да постигне своята високохуманна цел.През месец май 2010 година в София, Република България ще се проведе Европейска среща за солидарност с Куба. На този висок форум една от главните теми ще бъде солидарността на европейските демократични обществени организации с Петимата кубински герои – антитерористи и ще настояваме категорично за незабавно прекратяване на техните несправедливи и нечовешки присъди.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница