Дейности по изпълнението на проекта : I. Провеждане на обучителни дейности за персонала на скиотстраница1/3
Дата20.08.2018
Размер201 Kb.
#81652
  1   2   3
ПРОЕКТ: „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”
ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА :

I. Провеждане на обучителни дейности за персонала на СКИОТ

   1. Обучения по клъстерен мениджмънт

   2. Посещения за обмен на добри практики и опит

 1. Описание на дейността:


Конференция ЕТР Брюксел
Петя Милушева на длъжност Ръководител проект взе участие в 6th Annual Public Conference of the ETP Platform от 31 март до 1 април 2011, организирана от Еуратекс – Европейската текстилна асоциация в Брюксел. ЕТР е най-важното събитие за текстилния бранш през годината, където среща си дават насърчителни агенции, университети, клъстерни организации, представители на бизнеса и институциите на най-високо ниво. Темата на събитието, озаглавено "От 7 Рамкова програма кам Хоризонт 2020: Превръщане програми на ЕС за научни изследвания и иновации подходящи за малките и средни предприятия" се радваше на интереса на около 180 участника. Представителя на клъстера имаше възможност да се запознае с резултатите от 28 текстилни изследователски проекти по широк кръг от теми като създаде контакти за участието на клъстера в бъдещи такива, проучени бяха и възможности, как Европейската комисия и Европейска технологична платформа се опитват да направят програмите за подпомагане на европейските научни изследвания, иновации и работа в мрежа по-достъпни и управляеми за промишлеността, особено на малките и средни предприятия от сектор текстил и облекло и университетите.

Бяха представени всички насърчителни програми в сектора текстил и облекло от представители на ЕК. Клъстерът стана член на Европейската технологична платформа, която играе решаваща раля във връзката между предприятията, клъстерните организации и изследователските институции.

Проведена беше и информационна сесия CrossTexNet Era-Net на текстилния клъстер UP-Tex. Бяха представени възможности за клъстерно трансгранично коопериране в областта на текстила и облеклото с представители от 17 Европейски държави и възможности за участие в проекти, финансирани в рамките на 4-ти call. Особен интерес за представителя на клъстера представляваше презентацията на Паола Фонтана от Текстилния иновационен клъстер в Пиамонта, Италия.
ORF-2 регионална среща относно клъстериране, Белград
Петя Милушева на длъжност Ръководител проект взе участие в ORF-2-та регионална среща относно клъстериране, проведена в Белград. Тя се организира в рамките на проект, финансиран от Германското дружество за интернационално сътрудничество за подпомагане на текстилните клъстери и асоциациите в Югоизточна Европа. Участници в 2-та регионална среща относно клъстериране бяха представители на текстилен клъстер – Македония, СКИОТ-Дунав, клъстер FACTS, Сърбия, представители на текстилни асоциации от Албания, Косово и Босна. Беше представена държавната политика за подпомагане на клъстерните организации в Република Сърбия от г-жа Зорица Марич, Министерство на икономиката. Бяха представени и политиките за насърчаване на експорта и инвестициите в Сърбия. Беше представена темата „Как да изграждаме конкурентноспособни кластери”, следвана от дискусия по темата клъстеризация. Разгледани бяха и темите маркетинг и PR за клъстери и асоциации, разработване на промоционални стратегии, брошури, лобиране, обмяна на опит. Особено полезна беше обмянята на опит между различните организации. Беше обсъдена и организацията на B2B срещата в София с домакин СКИОТ-Дунав, която в последствие се проведе с голям успех на 31.05-1.06.2012 г. в София и имаше над 50 участника от всички страни от региона Югоизточна Европа.
15th TCI Annual Global Conference Билбао

Петя Милушева на длъжност Ръководител проект взе участие в15th TCI Annual Global Conference. Конференцията се проведе от 16-19 октомври 2012 г. в гр.Билбао. 15 TCI Глобална годишна конференция е инициатива за отбелязване на развитието на клъстерите и тяхното въздействие върху икономическия ред, основан върху растежа и просперитета. Темата на 15-тата конфериция "Изграждане място на конкурентоспособност по време на глобалните промени" е от особено значение. Това е така, защото клъстерите, изправени пред предизвикателството на глобалната икономика сега повече от всякога, трябва да подобрят регионалната конкурентоспособност чрез сътрудничество, за да могат да се възползват пълноценно от възможностите на международните пазари. С над 600 присъстващи делегати от цял свят, конференцията се превърна в място за срещи и обмяна на политики, развитие на методи и практики. Многобройните дискусионни форуми улесниха обмена на иновации, обучение и научни изследвания, а също и спомогнаха да се изградят бизнес и академични връзки между участниците.


Основни теми на конференцията:

 • Политики за конкуретноспособност днес

 • Обновяване на клъстерите

 • Иновативни специализации

 • Междуклъстерно сътрудничество

 • Държавна политика

 • Оценка и сравнителен анализ

 • Ролята на университетите

 • Клъстерно предприемачество

 • Иновационна инфраструктура

 • Мениджмънт на правата върху интелектуалната собственост, креативност и сътрудничество

 • лидерство

Конференцията беше открита от регионален министър на промишлеността на Баското правителство г-н Бернабе Unda и президентът на TCI Кристиан Ketels както и от членове на Организационния комитет Мари Жозе Aranguren и Джеймс Уилсън. Представено беше значението на клъстерната политика, разработена в Страната на баските през последните години, както и ангажираността на различните правителства в популяризирането и.
Бяха проведени общо многобройни семинари и пленарни сесии. Дискусиите бяха фокусирани върху ролята на конкурентоспособността и сътрудничество между клъстерите. Обсъден беше международния опит в клъстерната политика, инструменти за управлението на клъстъри и клъстер еволюции: жизнен цикъл, връзки и модернизация, клъстери и сътрудничество в Испания и по света.

По време на конференцията имахме възможност чрез включване на живо по видеовръзка да се запознаем и чуем от първа ръка за новите ключови идеи, върху които в момента работи г-н Майкъл Портър.

По Дейност 1.3.2
Баварския съюз по текстил и облекло - Мюнхен, Германия
От 19-23.08 г-жа Диана Иванова член на УС на СКИОТ-Дунав посети Баварския съюз по текстил и облекло - Мюнхен, Германия. Баварския съюз по текстил и облекло - Мюнхен, Германия в Германия е сдружение на работодателите в текстилната индустрия и индустрията за облекло в Бавария, в която членуват около 130 фирми с над 20 хиляди служители. Сдружението е в сегашния си вид от 1993 г. насам. Централата се намира в Мюнхен. От януари 2003 г., д-р Кристиан Хайнрих Сандлър е председател.

По време на посещението с г-н Клаус Линднер – Генерален мениджър на Сдружение на германските дизайнери и асоциацията на работодателите в текстилната промишленост в Германия бяха разисквани следните теми: • Развитие на сектора текстил и облекло в Европа

 • Влиянието на кризата върху бранша

 • Интерес на немските предприятия към България и по-конкретно сътрудничество с клъстера

 • Покана за участие в „Русе – моден портал на България” 2013 - среща, организирана от СКИОТ-Дунав в Русе – бяха предадени покана, както и фирмени профили на фирмите участници

 • Презентация на Сдружение на германските дизайнери и асоциацията на работодателите в текстилната промишленост в Германия.

 • Интернационализация – подпомагане на фирмите членове в интернационализация на дейността им - излизане на нови пазари, кооперация с европейски организации, участие в Европейски проекти

 • Организиране на обучения, квалификации и преквалификации от Сдружение на германските дизайнери и асоциацията на работодателите в текстилната промишленост в Германия

 • Примери от практиката

 • Финансиране на Сдружение на германските дизайнери и асоциацията на работодателите в текстилната промишленост в Германия –членски внос, услуги, проекти

 • Сдружение на германските дизайнери и асоциацията на работодателите в текстилната промишленост в Германия - Newsletter

Г-н Клаус Линднер беше информирал предварително фирмите членове и като резултат се проведе среща с г-жа Мара Мишел – Председател на „Съюз на германските модни и текстилни дизайнери”, г-н Mетцгер - бивш главен дизайнер на компанията „АДИДАС” и Представител на асоциацията на модните дизайнери в Германия , Сабина Том – водещ инженер на фирма „ГЕРБЕР” за работа с CAD / CAM системи, Г-жа Евелина Стоянова – обучител на CAD / CAM системи за България и г-н Волфганг Вайс управител Waiss Consulting Assoc.Gmbh, DE – Германия. Г-н Клаус Линднер прояви желание да посети България през пролетта на следващата година и беше заинтересован от възлагане на поръчки в гр.Русе, България. Представителят на СКИОТ – Дунав обеща съдействие при посещението в България и прояви голям интерес към сътрудничество.

Беше обсадена възможността от подписване на Memorandum of Understanding между двете организации.
Асоциацията на текстилната, модната, обувната и кожарската индустрии, Виена, Австрия /Fachverband der Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie, Österreich/;

Г-жа Петя Милушева на длъжност Ръководител проект беше на посещение в Асоциацията на текстилната, модната, обувната и кожарската индустрии, Виена, Австрия. Асоциацията е националено представена професионална организация в областта на текстила, модата, обувната и кожарската индустрии и обединява около 550 малки и средни предприятия от бранша.


Асоциацията предлага услуги и широка информационна мрежа за производството на текстил, облекло, обувки на своите членове. Представлява текстилната индустрия в Австрия, на равнище ЕС и на международно ниво.
Заетите в бранша са около около 24 300 (по информация към 1 юни 2011). Членовете на асоциацията реализират оборот над € 4 млрд. евро (2010)
Износът представлява 75% до 90%, в зависимост от индустрията.
Президент на асоциацията е г-н Райнхард Бакхаузен.

По време на срещата с д-р Питник – Мениджър на Асоциацията на текстилната, модната, обувната и кожарската индустрии, Виена, Австрия бяха обсъдени следните теми: • Развитие на сектора текстил и облекло в Европа

 • Влиянието на кризата върху бранша

 • Интерес на австрийски предприятия към България и по-конкретно сътрудничество с клъстера

 • Покана лично към г-н д-р Питник като докладчик на тема Европейско партньорство за среща на текстилни и клъстерни организации в София, в която участвува СКИОТ-Дунав като организатор - беше предадени покана.

 • Презентация на Асоциацията на текстилната, модната, обувната и кожарската индустрии, Виена, Австрия

 • Интернационализация – подпомагане на фирмите членове в интернационализация на дейността им - излизане на нови пазари, кооперация с европейски организации, участие в Европейски проекти

 • Организиране на обучения, квалификации и преквалификации от Асоциацията на текстилната, модната, обувната и кожарската индустрии, Виена, Австрия

 • Примери от практиката

 • Финансиране на Асоциацията на текстилната, модната, обувната и кожарската индустрии, Виена, Австрия членски внос, услуги, проекти

 • Newsletter

Беше предаден и списък на членовете на Асоциацията на текстилната, модната, обувната и кожарската индустрии, Виена, Австрия с актуални адрес и координати.
Институт Германска мода, Кьолн, Германия (German Fashion EV)

Г-жа Петя Милушева на длъжност Ръководител проект беше на посещение в German Fashion EV Кьолн, Германия през месец август. German Fashion EV представлява германската модна индустрия. Основна задача на организацията е да помага компаниитe-членове във всички индустриално-специфични въпроси, да представлява интересите им пред законодатели, регулаторни органи, пазарни партньори и други организации.


Организацията предлага на индустрията комуникационна платформа за всички текущи въпроси на деня, предоставя на компаниите-членки всички съвременни средства за комуникация и най-новите разработки, които са важни за модната индустрия. German Fashion EV прави проучвания, анализи и информира своите членове за бъдещите тенденции в модата и интериора за текстил, мода и свързаните с тях индустрии. Това включва подробен анализ на тенденциите за развитие и информация от областта на цветовете, платовете и преждите и влакната. Дългогодишната специализация в близост до пазара дава възможност на специалистите от Института за Германска мода да дефинират модните тенденции за сегментите на дамски и мъжки облекла и аксесоари. Предлаганата от Института информация се фокусира върху нуждите на индустрията - водещи са краткосрочната информация както и специалните програми между сезоните, анализ на пазара и на потребителите.

Институтът консултира своите членове по теми като: • концепции за развитието на нови продути

 • цветови консултации и разработване на продукти,

 • логистика между доставчици и производители,

 • стратегии за развитие на марки

 • информация за развитието на пазарите, тенденции в индустрията.

По време на срещата с г-н Раш – Мениджър на German Fashion EV бяха представени възможностите на клъстера и неговите членове както и форми на сътрудничество. Обсъдена беше възможността СКИОТ-Дунав заедно с други текстилни клъстери от региона като Македония, Сърбия, Албания, Косово и Босна да посетят German Fashion EV през месец февруари 2013 и да обменят опит. Г-н Раш предложи в ежемесечния бюлетин на организацията да бъде публикуван анонс, в който СКИОТ-Дунав да бъде представен пред членовете на организацията. Г-жа Милушева обеща да подготви подобно представяне и да го изпрати за публикуване.
Асоциация на холандската текстилна индустрия /Vereniging Textielindustrie Nederland/

След посещението за обмен на добри практики и опит в холандския тектилен съюз МОДИНТ 9-11.05.2012 г в гр.Утрехт, Холандия и проведената среща с г-жа Евелин Хензен, Продуктов Мениджър на E M E R G O   S P O R T S W E A R  B V г-жа Хензен посети България през месец и беше заинтересована от възлагане на поръчки в областта на мъжките костюми. Представител на СКИОТ – Дунав се срещна с нея в София и Русе и осигури съдействие при посещението и в България в членове на клъстера. За съжаление срещата за момента е само информативна и не се стигна до възлагане на поръчки.


Swiss Fashion”, Цюрих
По време на посещението на Петя Милушева на длъжност Ръководител проект TVS Textilverband Schweiz „Swiss Fashion”, с г-жа Лиане Зиибер бяха разисквани следните теми:

 • Развитие на сектора текстил и облекло в Европа

 • Влиянието на кризата върху бранша

 • Интерес на швейцарски предприятия към България и по-конкретно сътрудничество с клъстера

 • Покана за участие в В2В среща на Балканите, в която участвува СКИОТ-Дунав в Тирана през месец ноември 2012 г.– бяха предадени покана, както и фирмени профили на фирмите участници

 • Презентация на „Swiss Fashion”

 • Интернационализация – подпомагане на фирмите членове в интернационализация на дейността им - излизане на нови пазари, кооперация с европейски организации, участие в Европейски проекти

 • Организиране на обучения, квалификации и преквалификации от „Swiss Fashion”

 • Примери от практиката

 • Финансиране на „Swiss Fashion”, членски внос, услуги, проекти

 • „Swiss Fashion”- Newsletter

Г-жа Лиане Зиибер беше информирала предварително фирмите членове и като резултат се проведе среща с собственика на фирма WEIL. Той работи от години с България чрез фирма Балкантекс, но поради разширяване обема на работа търси нови доставчици в областта на униформеното облекло. Бяха предадени каталози от които стана ясно продуктовата насоченост на компанията Г-н Вайл прояви желание при следващо посещение в България да се срещне с потенциални производители на на поръчки в областта на мъжките костюми и работни облекла. Представителят на СКИОТ – Дунав обеща съдействие при посещението в България и прояви голям интерес към сътрудничество.

Беше обсадена възможността от сътрудничество между при реализация на проекти за обмяна на опит между проект TVS Textilverband Schweiz „Swiss Fashion” и СКИОТ-Дунав, финансирани от страна на швейцарското правителство. В момента се води кореспонденция между двата съюза като се обсъждат възможните форми на сътрудничество в рамките на проекта.
Федерация по текстил и мода Sistema Moda Italia, Италия
По време на посещението на Петя Милушева на длъжност Ръководител проект в Федерация по текстил и мода Sistema Moda Italia, Италия през месец с г-н Лавиани бяха разисквани следните теми:


 • Развитие на сектора текстил и облекло в Европа

 • Влиянието на кризата върху бранша

 • Интерес на италиански предприятия към България и по-конкретно сътрудничество с клъстера

 • Презентация на Sistema Moda Italia

Г-н Лавиани беше информирал предварително фирмите членове и като резултат се проведе среща с представител на фирма Piazza Champione. Гжа Милушева имаше възможност да посети фирмата на място и да се запознае с продуктовата гама. Фирмата работи в най-високия моден сегмент. Продуктовия Мениджър на Piazza Champione прояви желание да посети България веднага след срещата и беше заинтересована от възлагане на поръчки в областта на дамски блузи, поли, рокли и панталони. Представителят на СКИОТ – Дунав обеща съдействие при посещението в България и прояви голям интерес към сътрудничество.
 1. Резултат от дейността

По Дейност 1.3.1
Представителя на клъстера имаше възможност да се запознае с резултатите от 28 текстилни изследователски проекти по широк кръг от теми като създаде контакти за участието на клъстера в бъдещи такива, проучени бяха и възможности, как Европейската комисия и Европейска технологична платформа се опитват да направят програмите за подпомагане на европейските научни изследвания, иновации и работа в мрежа по-достъпни и управляеми за промишлеността, особено на малките и средни предприятия от сектор текстил и облекло и университетите.

Клъстерът стана член на Европейската технологична платформа, която играе решаваща роля във връзката между предприятията, клъстерните организации и изследователските институции.

Мениджмънтът на Клъстера се запозна с възможности за клъстерно трансгранично коопериране в областта на текстила и облеклото с представители от 17 Европейски държави и възможности за участие в проекти, финансирани в рамките на 4-ти call CrossTexNet Era-Net.

Запознати сме с държавната политика за подпомагане на клъстерните организации в съседни държави като например Република Сърбия и Албания. СКИОТ участвува в обмяна на опит между Балкански клъстерни асоциации в областта на текстила и участвува в организацията на 2 B2B срещи - в София с домакин СКИОТ-Дунав, проведена с голям успех на 31.05-1.06.2012 г. с над 50 участника от всички страни от региона на Югоизточна Европа и в Тирана на 7-8 ноември 2012 година. Членовете на балканските текстилни клъстери и асоциации бяха поканени за участие в „Русе – моден портал на България” 2013 - среща, организирана от СКИОТ-Дунав в Русе – бяха предадени покана, както и фирмени профили на фирмите участници. Представител на СКИОТ-Дунав Петя Милушева участва като лектор на Регионална текстилна конференция по покана на организаторите Министерство на икономиката в Република Македония и Текстилен клъстер Македония Sustainable development of the textile industry of republic of Macedonia. Темата на презентацията беше Текстилната индустрия и предизвикателствата пред региона. Представител на клъстера Петя Милушева взе участие в 3 научно-технически конференции в областта на текстила и облеклото и направи 4 доклада, отпечатани в списания с импакт фактор, по теми свързани с иновациите в сектора облекло и текстил.


Участието в15th TCI Annual Global Conference предложи изключително добър преглед върху всички области от работата на клъстерния мениджър. Бяха проведени общо многобройни семинари и пленарни сесии. Дискусиите бяха фокусирани върху ролята на конкурентоспособността и сътрудничество между клъстерите. Обсъден беше международния опит в клъстерната политика, инструменти за управлението на клъстъри и клъстер еволюции: жизнен цикъл, връзки и модернизация, клъстери и сътрудничество в Испания и по света.

Бяха предоставени конкретни инструменти за решаване на проблемите от ежедневната работа на клъстерния мениджър.Събраните знания и представените инструменти ще бъдат приложени в подобряване работата на клъстера. На Асоциацията на клъстерите в България беше предоставена информация за наличните фондове и начин на съфинансиране на клъстерните организации в с цел прилагане на добрите Европейски и световни практики в България.


По Дейност 1.3.2
Посещението за обмен на добри практики в различни Европейските текстилни асоциации e предпоставка за създаване на международно партньорство между организациите. Контактите ще продължат да се развиват с размяната на визити и от страна на членове на тези организации – например последвалите посещения на фирмите E M E R G O   S P O R T S W E A R  B V (Holland), Weil (Schweiz), Zimmer 107, Pelo (Deutschland) и реализиране на съвместни инициативи. Европейските текстилни асоциации изпратиха информация до своите членове за организираната от СКИОТ-Дунав в София В2В среща със балкански текстилни асоциации и/или за В2В срещата в Тирана. Всички посетени асоциации бяха поканени за участие в „Русе – моден портал на България” 2013 - международен семинар, организирана от СКИОТ-Дунав в Русе – бяха предадени покана, както и фирмени профили на фирмите участници. Представител на СКИОТ-Дунав Петя Милушева участва като лектор на Регионална текстилна конференция по покана на организаторите Министерство на икономиката в Република Македония и Текстилен клъстер Македония Sustainable development of the textile industry of republic of Macedonia. Темата на презентацията беше Текстилната индустрия и предизвикателствата пред региона. Представител на клъстера Петя Милушева взе участие в 3 научно-технически конференции в областта на текстила и облеклото и направи 4 доклада, отпечатани в списания с импакт фактор, по теми свързани с иновациите в сектора облекло и текстил.
Петя Милушева е подготвила и ще изпрати Memorandum of Understanding, чието подписване предстои да се обсъди.

Мениджмънта на СКИОТ- Дунав осигури съдействие на фирмите E M E R G O   S P O R T S W E A R  B V (Holland), Weil (Schweiz), Zimmer 107, Pelo (Deutschland) при посещението и в България и създаване на бизнес контакти.

През месец октомври 2012 г. СКИОТ-Дунав в рамките на процедура BG051PO001-7.0.07 „Без граници”подаде в сътрудничество с „ФДМД Мрежа на германските дизайнери на мода и текстил регистрирано дружество” проектно предложение „Tранснационално сътрудничество за трансфер на немски опит и добри практики за адаптация на човешките ресурси в шивашката индустрия към променящата се икономическа среда”. Очакват се резултати от оценката на проекта.

Беше обсадена възможността от сътрудничество между при реализация на проекти за обмяна на опит между проект TVS Textilverband Schweiz „Swiss Fashion” и СКИОТ-Дунав, финансирани от страна на швейцарското правителство по Bulgarian-Swiss Cooperation Programme Thematic Fund “PARTNERSHIP FUND”.В момента се води кореспонденция между двата съюза като се обсъждат възможности за кандидатстване и възможните форми на сътрудничество и обмяна на опит в рамките на евентуален бъдещ проект.


II. „Изграждане и подкрепа на административното тяло на клъстера”


 1. Наименование на дейността:

Провеждане на обучителни дейности за персонала на СКИОТ

   1. Обучения по клъстерен мениджмънт

   2. Посещения за обмен на добри практики и опит

 1. Описание на дейността:

По Дейност 4.3.1


Каталог: files -> custom -> drugi
custom -> І. общи положения
custom -> Кн. 2/2004 г., стр. 219; кн. 3/2004 г., ст
custom -> Наредба №9 от 19. 11. 2003 г
custom -> Кн. 2/2004 г., стр. 371; кн. 4/2004 г., ст
custom -> Фокус група: работодатели съдържание
custom -> Конкурс за деца на National Geographic („Конкурсът ). Победителите в националния конкурс на National Geographic Kids България ще бъдат избрани до края на ноември
custom -> Конкурс за деца на National Geographic („Конкурсът ). Победителите в националния конкурс на
drugi -> Общо събрание на бапиот 20 април (събота), 2013 г., х-л „Балкан“, с. Чифлика, община Троян петък 19. 04. 2013


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница