Дейности за социално включване на хората със зрителни уврежданияДата17.08.2018
Размер66.86 Kb.
#80376
ДЕЙНОСТИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ХОРАТА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ
Съюзът на слепите в България (ССБ) е създаден през 1921 г. Той е юридическо лице с нестопанска цел, извършващо дейността си в обществена полза.

Мисията на нашата организация е защитата на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания и интегрирането им в обществото. В ССБ членуват над 16 000 граждани с намалена работоспособност над 71%, вследствие загуба на зрението.

Сдружението ни извършва дейността си на територията на цялата страна чрез 16 регионални организации, обединяващи 106 териториални структури. В клубовете за интеграция на хората с нарушено зрение ние предлагаме разнообразни социални услуги, допринасящи за извеждането на членовете ни от социалната изолация и подобряващи качеството на техния живот.


ССБ работи активно в следните направления:
ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ХОРАТА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ
С решение № 355/10.05.2012 г. на Министерски съвет сдружението ни има статут на национално представителна организация на хора с увреждания. ССБ е член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, орган с консултативни функции към правителството. В него се провеждат консултации и приемат становища по нормативни актове, национални програми, стратегии и други документи, отнасящи се до социалната политика за хората със специфични възможности в България. Ние активно работим за прилагането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Наши представители се включват в дейността на комисиите на Народното събрание, правителството, областните и общински обществени съвети и други институции, формиращи секторните политики за социално включване на хората със зрителни проблеми. Ние работим за промяна на обществените нагласи към незрящите и за преустановяване на налични дискриминационни практики. ССБ информира своите членове за правата им и ги подкрепя в процеса на тяхната реализация.
СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
ССБ отделя голямо внимание на социалната рехабилитация на хората с нарушено зрение, даваща им възможност за усвояване на умения за самостоятелен живот. Организацията ни е регистрирана в Агенцията за социално подпомагане като доставчик на социални услуги в общността. Ние упражняваме методическо ръководство и партнираме с:

  • Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив – той организира курсове по основна рехабилитация и професионално обучение;

  • Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в градовете София, Варна, Сливен, Бургас, Ямбол, Добрич, Шумен, Русе, Габрово, Перник и Тополовград - те предлагат социални услуги в областта на основната рехабилитация и предпрофесионалното обучение;

ССБ осигурява при преференциални условия следните помощни технически средства, компенсиращи дефицита на зрението и подпомагащи незрящите в бита, образованието и трудовата реализация:

  • бял бастун и ултразвукови очила за ориентиране и мобилност;

  • говорещи апарати за измерване на кръвно налягане и термометри за телесна температура;

  • брайлови и говорещи ръчни часовници и будилници;

  • звукови индикатори за ниво на течност и интензитет на светлина;

  • говорещи теглилки и цветомери;

  • измервателни уреди - метри, линии, триъгълници, транспортири и други;

  • тактилни игри за свободното време – шахмат, табла, домино и други.

ССБ постоянно увеличава списъка на предлаганите помощно-технически средства.
ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Нашата организация ръководи дейността на пет специализирани предприятия за трудова реализация на хора с нарушено зрение в градовете София, Плевен, Шумен, Варна и Дряново. В тях работят над 120 незрящи. Ние осигуряваме работни места по Националната програма за обучение и заетост. Сдружението предоставя информация за упражняваните професии от хора със зрителни проблеми в страната и Европа. Ние информираме работодателите за икономическите стимули при наемането на хора с нарушено зрение.
ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Печатен орган на ССБ е списание „Зари”. То запознава своите читатели с богатия организационен живот на сдружението и предоставя разнообразна юридическа, здравна, културна, спортна и друг вид информация. Ние издаваме по шест, тематично профилирани, брайлови и говорещи списания.

В продължение на повече от 50 години ССБ издава годишно 140-160 говорещи книги художествена и научна литература. Сдружението ни управлява фонд от 6 500 заглавия, разпространявани чрез структурите на организацията. Ние даваме възможност чрез абонамент членовете ни да си създадат лична фонобиблиотека. ССБ предлага запис на изучаваната литература в основните и средните учебни заведения.

Сдружението ни предоставя безвъзмездно програма за синтезиран български говор, позволяваща на незрящите да работят с компютри.
ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО, КУЛТУРОТЕРАПИЯ, СПОРТ И ТУРИЗЪМ
ССБ отделя голямо внимание на художественото творчество и спорта като доказано средство за изява на възможностите на нашите членове и пълноценната им интеграция в обществото. Повече от 300 незрящи системно се занимават с певческо и инструментално изкуство. Те участват годишно в 100-120 концерта, фестивали, конкурси и други културни събития. Над 3 000 наши членове се занимават активно със спорт и туризъм. Те се включват в повече от 300 регионални и национални състезания, походи и екскурзии. Спортовете, които развиваме за незрящи са: лека атлетика, шахмат, голбал, спортна табла, канадска борба, спортен риболов, шоудаун (тенис на маса), стрелба с лък и джудо.

Активистите ни организират колективни посещения на театри, концерти и музеи. С много положителни емоции са изпълнени честванията на национални, религиозни и други празници.


СОЦИАЛНА ПОДКРЕПА
На основание Закона за интеграция на хората с увреждания ССБ предоставя целева помощ за придружител на лица с намалена работоспособност над 90%, вследствие загуба на зрението. Ние изплащаме стипендии на студенти в колежи и висши учебни заведения. Сдружението ни осигурява сътрудници на работещи интелектуалци. ССБ подкрепя с парични и натурални помощи членовете си с ниски доходи. Нашата организация оказва съдействие на незрящите за включване в „Социален патронаж” и настаняване в домове за възрастни хора с нарушено зрение.

ССБ управлява рехабилитационни бази в Обзор, Дряново и в Шипковски минерални бани - община Троян.Ръководството на Съюза на слепите в България се обръща към вас с покана да станете членове на нашата организация. Само заедно ние можем да постигнем прилагането в България на съвременните европейски социални стандарти и създаването на условия за пълноценно социално включване на хората със зрителни увреждания.


СТРУКТУРА НА СЪЮЗА НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Регионална организация Благоевград, код/073/, тел. 885425; ТСО Сандански, /0746/284-43; Петрич, /0745/616-48; Разлог, /07444/27-28; Гоце Делчев, /0751/262-50;

Регионална организация Бургас, код/056/, тел. 863212;ТСО Айтос, /0558/283-09; Бургас, /056/863-213; Карнобат, /0559/324-39; Средец, /0551/75-63; Поморие, /0596/324-39;

Регионална организация Варна, код/052/, тел. 732116; ТСО Долен чифлик, /05147/245; Провадия, /05184/38-01; Вълчи дол, /051537/301; Генерал Тошево, /05731/29-35; Каварна, /05708/21-72; Девня, /0519/98246; Варна 1, /052/741212; Варна 2, /052/741211; ”Успех”, /052/500696; Добрич, /058/605681;

Регионална организация Дряново, код/0676/, тел. 74238;ТСО Дряново, /0676/74012290 и 248; Севлиево, /0675/80187; Габрово, /066/804827; Г.Оряховица, /0618/60122; В.Търново, /062/800043; Павликени, /0610/53605; Свищов, /0631/41351; Ловеч, /068/603384; Троян, /0670/56869; Тетевен, /0678/34-61;

Регионална организация Кюстендил, код/078/, тел. 52-25-49,ТСО Кюстендил, /078/522776; Дупница, /0701/49320;

Регионална организация Кърджали, код/0361/, тел. 62286, ТСО Кирково, /03678/2163; Кърджали, /0361/62286; Момчилград, /03638/2215; Крумовград, 0884557802; Ардино, 08892000354;

Регионална организация Монтана, код/096/, тел. 300701; ТСО Монтана, /096/305700; Берковица, /0953/88019; Кула, /0938/3045; Вълчедръм, /09747/421; Лом, /0971/29159; Бойчиновци, 0885772522; Видин 0887728303;

Регионална организация Плевен, код/064/, тел. 800558; ТСО Плевен, /064/830558; Гулянци, /06567/2274; Долни Дъбник, /06514/2552; Д.Митрополия, /06556/25 20; Левски, /0650/85591; Никопол, /06541/53283; Б.Слатина, /0915/83515; Враца, /092/660185; Мездра, 0885742606; Оряхово, 0889535891;

Регионална организация Пловдив, код/032/, тел. 624038; ТСО Асеновград, /0331/49639; Стамболийски, /0339/63700; Раковски, /03151/3134; Пещера, 0899632784; Велинград, /0359/52018; Белозем, /03159/2164; Пловдив, /032/632540; Пазарджик, /034/448595; Карлово, /0335/98843; Хисар, /0337/62883; Панагюрище, /03533/2236;

Регионална организация Русе, код/082/, тел. 841847; ТСО Русе, /082/841847; Разград, /084/623668; Кубрат, /0848/75173; Бяла, /0817/73139; Исперих, /08431/4293;

Регионална организация Сливен, код/044/, тел. 622487; ТСО Сливен, /044/622487; Ямбол, /046/664098; Нова Загора, /0457/62360; Елхово, /0478/82294; Котел, /0453/43866;

Регионална организация Силистра, код/086/, тел. 821759; ТСО Силистра, /086/821759; Дулово, 0896356211; Тутракан 0889009940;

Регионална организация Смолян, код/0301/, тел. 64547; ТСО Смолян, /0301/64547; Неделино, /03072/2038; Девин, /03041/4270; Рудозем, /03056/2017;

Регионална организация Ст.Загора, код/042/, тел. 638914; ТСО Ст.Загора, /042/638914; Хасково, /038/644227; Харманли, /0373/83733; Казанлък, /0431/8527022; Чирпан, /0416/92143; Димитровград, /0391/60647; Свиленград, /0379/65217; Гълъбово, /0418/62285; Тополовград, /0470/53046;

Регионална организация София, код/02/, тел. 8033540; ТСО Младост, /02/8033546; Съединение, /02/8033541; Надежда, /02/8033546; Възраждане, /02/8033548; Люлин, /02/8272177; Перник, /076/602549; Самоков, /0722/66193;

Регионална организация Шумен, код/054/, тел. 877509; ТСО Шумен, /054/877509; ТСО Търговище/0601/63594; Попово, /0608/22942; Велики Преслав, /0538/43310; Нови Пазар, /0537/26460; Омуртаг, /0605/630-47.
Проект „Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ”Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Сдружение „Съюз на слепите в България” носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че документа отразява официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница