Декларация долуподписаният/атаДата01.06.2018
Размер8.64 Kb.
#69934
Таекуондо клуб “Хемус” – гр. Горна Оряховица
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата……………………………….,

притежаващ /а/ л.к №…………….., ЕГН……………...………...,

жив. гр./с/……………….., ул”…………………………...............”

№………, тел: ……………..


Декларирам, че доброволно постъпвам да тренирам в клуб по таекуондо “ Хемус “ – гр. Г. Оряховица с президент и инструктор Румен Димитров.

Декларирам, че съм прегледан/а от правоспособни медицински лица и от тяхна страна не е установено заболяване или отклонение от здравословното ми състояние, което да не допуска участието ми в курс по източни бойни изкуства.

Задължавам се ежемесечно да проверявам здравословното си състояние – от началото на тренировките по таекуондо.

Декларирам, че съм запознат/а с устава и правилника на клуба, и че няма да употребявам уменията, придобити там, неправомерно.
гр./с…………… Декларатор…………………..

Дата:.…………..


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница