Декларация от Мексико за независимостта на вои – международен стандарт на вои 10 (issai-10)Дата18.12.2018
Размер38 Kb.
#107679
Декларация от Мексико за независимостта на ВОИ –

международен стандарт на ВОИ 10 (ISSAI-10)
Указания на ИНТОСАЙ и добри практики, свързани с независимостта на ВОИ – международен стандарт на ВОИ 11 ( ISSAI – 11)


Кратка история на създаването на декларацията от Мексико за независимостта на ВОИ

Декларацията от Мексико за независимостта на ВОИ е представена от председателя на Подкомитета за независимостта на ВОИ към Комитета за професионални стандарти на ИНТОСАЙ и е приета на ХІХ-ия Конгрес на ИНТОСАЙ, проведен в Мексико през ноември 2007 г. Тя представлява част от приетата рамка на ИНТОСАЙ за професионални стандарти, наречена „Международни стандарти на Върховните одитни институции“, а именно международен стандарт на ВОИ 10 (ISSAI-10).

Декларацията от Лима от 1977 г. е първият документ на ИНТОСАЙ, който подчертава важността на независимостта на Върховните одитни институции (ВОИ), като обръща внимание на членовете на ИНТОСАЙ, че ВОИ могат да са обективни и ефективни само ако са независими от одитирания обект и са защитени от външно влияние. Декларацията определя насоките и през следващите години въпросът за независимостта е разглеждан многократно на различни срещи, организирани от ИНТОСАЙ.

На 44-та среща на Управителния съвет на ИНТОСАЙ в Монтевидео, Уругвай, проведена през 1998 г., е създадена работна група. Мандатът на работната група е да проучи независимостта на ВОИ и да даде препоръки за реални подобрения в тази насока.

Работната група за независимостта на ВОИ представя на 31 март 2001 г. окончателен доклад, в който са откроени осем основни принципа за независимостта на ВОИ. Една от препоръките на работната група е създаването на подкомитет за независимостта на ВОИ, който се формира през 2001 г.

В периода от 2001 г. до 2004 г. подкомитетът извършва проучване относно степента на прилагане на осемте принципа на независимост в дейността на ВОИ. На базата на проведените проучвания подкомитетът изработва работен проект на декларация за независимостта на ВОИ и указания за прилагане на осемте основни принципа, като взема предвид различните видове структури на ВОИ. При изготвянето на първоначалния работен проект на декларацията са взети под внимание и резултатите от съвместния симпозиум на ООН/ИНТОСАЙ за независимостта на ВОИ, проведен през 2004 г.

Проектът на декларация е разпространен между всички ВОИ заедно с въпросници относно най-добрите практики за прилагане на принципите на независимост в дейността на ВОИ. След анализ на резултатите от въпросниците е изготвен усъвършенстван проект на декларация, който е разгледан на срещата на работната група, проведена в Лисабон през март 2006 г .Усъвършенстваният проект е обсъден на срещата на Комитета за професионални стандарти през април 2007 г. и на последващата среща на Управителния съвет на ИНТОСАЙ. Окончателният проект на декларацията е представен и приет на ХІХ-ия Конгрес на ИНТОСАЙ, проведен през месец ноември в Мексико.

Комитетът за професионални стандарти изготвя също и Указания на ИНТОСАЙ и добри практики, свързани с независимостта на ВОИ, които представляват международен стандарт на ВОИ 11 (ISSAI – 11). Целта на тези указания е да послужат като източник на добри практики при обсъждане на средства и начини за повишаване и подобряване на независимостта на ВОИ. Те представляват практически инструмент, който може постоянно де бъде актуализиран.Подробна информация за рамката на международните стандарти на ВОИ можете да намерите на новооткритата уеб страница www.issai.org .
Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница