Декларация от Родител/Настойник на Стипендиант, при поискване на банкова картаДата28.02.2018
Размер12.55 Kb.
#60081

Приложение 5

/за малолетни/


Декларация от Родител/Настойник на Стипендиант, при поискване на банкова карта

Долуподписаният/Долуподписаната ......................................................................................... ............................................................ (родител), ЕГН ............................, в качеството ми на родител/настойник на ................................................................................................................ ......................................(стипендиант), ЕГН ......................................., давам съгласието си да му/й бъде издадена електронна банкова карта от СИБАНК и с подписване на настоящата декларация отправям искане чрез Фондация „Комунитас” до СИБАНК ЕАД за издаване на електронна банкова карта на

......................................................................................................................................... (стипендиант) при спазване изискванията на Общите условия за издаване и обслужване на банкови карти на СИБАНК EАД на физически лица и давам съгласие Фондация „Комунитас” да ме представлява пред СИБАНК ЕАД при депозиране на искането. Давам съгласие СИБАНК ЕАД да събира и обработва личните данни на

..................................................................................................................................... (стипендиант), предоставени на Фондация „Комунитас” във връзка с искането за отпускане на стипендия, ползвана чрез банкова карта.
Съгласен/Съгласна съм БАНКАТА да съобщава на системния оператор БОРИКА информация за състоянието на издадената карта, включително размера на покритието и всички лимити по нея.

Декларирам, че ще осигуря от страна на......................................................................................................................................... (стипендиант) изпълнение на всички задължения на картодържателя, предвидени в Общите условия, свързани с използването на картата.

Декларатор:

/подпис/
Каталог: userfiles -> files
files -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
files -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
files -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> Гарантирани вземания на работниците и служителите
files -> I общи разпоредби Ч


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница