Деление на естествени числа сДата24.07.2016
Размер29.43 Kb.
#3790
Име:___________________________________________ІVвклас №___ Дата:_______________


Т Е С Т № 7


ТЕМА: ДЕЛЕНИЕ НА ЕСТЕСТВЕНИ ЧИСЛА С

ДВУЦИФРЕНО ЧИСЛОДраги четвъртокласници,

Този тест цели проверка и оценка на наличните знания и умения за решаване на задачи, свързани с овладяване на деление на естествените числа с двуцифрено число.

Тестът съдържа 15 задачи. Разполагате с 1 учебен час.

Четете внимателно и обмисляйте добре отговорите си! Ограждайте само верните отговори, защото те ви носят

по 1 точка, а грешните се наказват с 0,25т..

Успешна и приятна работа! Г-жа Д..ТодороваЗад.1. Частното на числата 35 700 и 35 е:

а) 120 б) 102 в) 1020Зад.2. Делимото е 138 720, а делителят – 34. Частното е:

а) 480 б) 408 в) 4 080Зад.3. Колко пъти числото 27 е по-малко от 19 035?

а) 705 б) 6 105 в) 75Зад.4. Стойността на израза (295 185 + 171 015) : 75 е:

а) 62 166 б) 6 216 в) 62 165Зад.5. Числовият израз 73 073 – 51 319 : 73 е равен на:

а) 298 б) 72 370 в) 2 818
Зад.6. В (2 820 180 + 868 945) : = 55 неизвестният делител е:

а) 67 075 б) 66 875 в) 67 055З

ад.7. В израза (3 040 – 8 . 90) : = 80 неизвестният делител е:

а) 29 б) 290 в) 18 560

Зад.8. Ако умаляемото е равно на третинката от 15 015, а умалителят – четвъртинката

от 3 156, разликата е:

а) 4 226 б) 4 216 в) 4 316Зад.9. 1 ч. 10 мин. 7 сек. =

а) 4 207 сек. б) 3 617 сек. в) 1 107 сек.Зад.10. Намерете частното в израза (102 000 – 156 . 47) : 84 =

а) 94 668 б) 1 227 в) 1 127Зад.11. Лицето на правоъгълник с обиколка 1дм и широчина 16мм е:

а) 544 мм б) 672 кв.мм в) 544 кв.ммЗад.12. Подът на баня е облицован с 48 квадратни плочки със страна 30см. Площта

на пода е:

а) 432 кв.дм б) 4 320 кв.дм в) 4 320 кв.смЗад.13. За три дни в шивашки цех ушили 568 мъжки ризи. Първия ден ушили 72 ризи,

които били четвъртинката от ушитите през втория ден ризи. Ушитите през

третия ден ризи били:

а) 208 б) 288 в) 280Зад.14. На строеж докарали тухли с три камиона. Първият докарал 5 600 тухли,

вторият – четири пъти по-малко, а третият – половината от общото количество

тухли в първия и втория камион. Всичките тухли са:

а) 7 000 б) 14 000 в) 10 500С

Зад.15. Триъгълникът АВС е: С В

а) тъпоъгълен и разностранен

б) разностранен и правоъгълен

в) равнобедрен и тъпоъгълен

А


Допълнителна задача – 2т.

Обиколката на правоъгълник е 16 см 8 мм, а едната му страна е два пъти по-дълга от другата. Квадрат има обиколка, равна на обиколката на правоъгълника. Коя от двете фигури има по-голямо лице и с колко?

Решение:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________


Скала за оценка:

Брой точки за верни отговори:

14 – 15 т. (6)

12 – 13 т. (5) Наказателни точки:

9 – 11 т. (4)

7 – 8 т. (3) Окончателен брой точки:под 7 т. (2)

Оценка:
Проверил:........................................

Д.ТодороваСподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница