Деление на многоцифрено число с едноцифрено число със заемане. Намиране на неизвестен делител и делимо 1Дата22.07.2016
Размер17.05 Kb.
#977
Име на ученика ________________________________________________ ІV “ ” клас №
Деление на многоцифрено число с едноцифрено число със заемане. Намиране на неизвестен делител и делимо
1. Пресметнете:
а) 1372 : 4 + 265 = _____________________________________________________

б) 3 . 75 102 – 17 540 = _________________________________________________

в) 645 . 6 + 8355 . 6 = __________________________________________________

г) ( 315 . 6 + 2685 . 6 ) : 5 = ______________________________________________

д) 5672 : 4 + 2705 . ( 6 – 3 ) = ____________________________________________
2. Пресметнете по два начина числовия израз. При решаването на единия от примерите, използвайте деление на разлика с число.
307 776 : 3 – 6324 : 3 – 4500 : 3 = 307 776 : 3 – 6324 : 3 – 4500 : 3 =
= ________________________________= = ______________________________=
= ________________________________= = ______________________________=
= _______________________ = ______________________
3. Пресметнете сбора, ако първото събираемо е 7 пъти по-голямо от числото 3297, а второто събираемо е с 456 по-малко от частното на числата 25 250 и 5. Решете задачата, като съставите числов израз и го пресметнете.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Намерете неизвестното число х в равенството:

а) 210 861 : х = 3 . 240 – 237 . 3 б) ( х – 65 ) : 6 = 24 750 : 9 – 750

____________________________ ________________________________
____________________________ ________________________________
____________________________ ________________________________
____________________________ ________________________________
____________________________ ________________________________
________________________________

5. На три рафта има общо 2225 книги. На първия рафт има със 125 книги повече, отколкото на втория, а на третия – три пъти повече от книгите на втория рафт. По колко книги има на всеки рафт?

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________


6. Дъното на канал има форма на правоъгълник с широчина 6 дм и дължина 1380 дм. То е покрито с плочки. Намерете броя на тези плочки, ако всяка от тях има форма на квадрат със страна 3 дм.

___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Критерии за оценка:

Задача 1 – а) 1 т.; б) 1т.; в) 1,5 т.; г) 2 т.; д) 1,5 т. – 7 точки;

Задача 2 – 5 точки;

Задача 3 – 2 т. за съставен числов израз и 3 т. за вярно решение – 5 точки;

Задача 4 – 6 точки;

Задача 5 – 6 точки;

Задача 6 – 6 точки.

Оценка = 2 + брой точки : 8, 75 Проверил:


Родител:


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница