‘’Делова комуникация – определениестраница1/4
Дата16.03.2023
Размер162.56 Kb.
#116925
  1   2   3   4
1678453205467489НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ ‘’ВАСИЛ ЛЕВСКИ’’ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ФАКУЛТЕТ’’ОБЩОВОЙСКОВИ’’


КАТЕДРА’’НАЦИОНАЛНА И РЕГИОНАЛНА СИГУРНОСТ’’

КУРСОВ ПРОЕКТ


‘’Култура на речевото общуване’’

НА ТЕМА ‘’Делова комуникация – определение,
цели, фази и области на използване’’

Изготвил: Данаил Бориславов Манаилов Проверил /доц. Д-р Тимова /


Специалност:Инженерни войски
Факултетен № 1151403

СЪДЪРЖАНИЕ  1. Деловата комуникация – същност и определение……3-4 стр.

  2. Цели на деловата комуникация…………………………………5-6 стр.

  3. Фази на деловата комуникация…………………...……………….6 стр.

  4. Области на използване…………………………………………...7-8 стр.

  5. Проблеми при деловото общуване…………………………….9-10 стр.

  6. Развиване на умения за задаване на въпроси……………………11 стр.

  7. Заключение………………………………………………………...12 стр.

  8. Използвана литература………………………………………….13 стр.1. Деловата комуникация – същност и определение
Дефиниция на бизнескомуникацията/деловата комуникация:
* Според Реймънд Лесикар - бизнес комуникацията представлява дейност или процес, който дава възможност на хората да работят заедно.
* Според Костли и Тод - процесът на комуникацията (респективно изпращането, приемането и тълкуването на съобщението) е умението на хората да разбират и да бъдат разбирани.
* Според Питър Дракър - комуникативността представлява способността да се организират и да се изразяват идеите в писана и говорима реч.
* Широкоразпространени са твърденията, че комуникацията е основна функция на бизнеса и че е проводник, механизъм и средство за размяна на информация в организацията.
* Преди години се предлага следната работна или по-скоро ориентировъчна дефиниция на бизнес комуникацията - тотален обмен на формална и неформална, вербална и невербална информация, на чувства и усещания в процеса на организационната дейност, при който се гарантира изпълнението на основните функции на мениджмънта и редом с това - пълноценната изява на отделните членове на трудовата общност.


Комуникацията в организацията не се състои само от водене на кореспонденция или даване на отговор по повод на някакви запитвания. Деловата комуникация се свежда до специфични форми на контакти между хората, тя е свързана с работата и професионалната дейност на общуващите лица, осъществява се между две и повече лица като сложен социално-психически процес, при който те разменят помежду си информация по делови въпроси. „Комуникацията може да се определи като трансфер на информация от един човек към друг. Тя е начин да се свържем с другия чрез предаване на идеи, факти, мисли, чувства и ценности. Комуникирането не трябва да се разбира само като разговор ... То означава общуване” (Паунов, 20061).


Деловата комуникация е основен организационен ресурс. Без комуникацията не може да се работи. Комуникацията е и основен инструмент за мотивиране на хората и за промяна на тяхното поведение. Тя е изключително сложен процес, който има пряко отношение към крайният резултат във всяка една професионална среда.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница