‘’Делова комуникация – определение


Развиване на умения за задаване на въпросистраница4/4
Дата16.03.2023
Размер162.56 Kb.
#116925
1   2   3   4
1678453205467489
6. Развиване на умения за задаване на въпроси
• Отворе­ни - Задавайте целенасочени въпроси, чрез които събирате информация: “какво”, “кога”, “къде”, “по какъв начин”. Избягвайте въпроси със “защо”. Те поставят отговарящия в положение на защита и го карат да се оправдава или извинява.
• Затво­ре­ни - Чрез въпросите, които изискват отговори от вида “да” и “не” можете да съберете частична информация. Те попадат в групата на неефек­тив­ни­те въпроси, тъй като не разкриват интерес към мнението на отговарящия.
• Контрол­ни - Проверявате дали другата страна все още слуша активно или е заела позиция за отбрана. Подобни въпроси предизвикват реакция в другата страна. Те могат дори да “затоплят” отношенията между разговарящите. “Как мислите?”, “Как разбирате това?”.
• Рефлек­тиращи - Чрез тях могат да се приемат и “обърнат” отрицателните съждения на другите. “Дали правилно разбирам, че това е важен момент за вас?”
• Ориен­ти­ровъч­ни - Дават ориентация за това доколко двете страни са “навлезли” в дискусията. “С какво време разполагаме, можем ли да отделим още време на този въпрос?”
• Утвър­ди­телни - Чрез тях двете страни се поставят в ситуация на потвърждаване на казаното. “Можем ли да приемем, че играта е била коректна?”. Целта е да казват по-често “да”.
• Без­мълвни - Въпросът се задава чрез поглед. Ефективен е при привличане на вниманието.
• Алтер­на­тивни - Поставят разговарящите в ситуация на избор.”Кои от предло­женията отговарят на вашите изисквания?”,“Как вашият екип ще оцени различните предложения за подобряване на играта?”.
• Буме­ранг­ови - Чрез тях отнемате възможността на другата страна да поддържат идеята за това, че знаят всичко, че са “всезнайковци”. “А какво е вашето мнение?” е въпрос, който трябва да се праща като бумеранг към всеки участник в разговора.

7.Заключение
В отношенията между фирмите от различните страни и култури се проявяват националните, културните и други различия. С тези различия деловите хора при общуване и преговори трябва да се съобразяват и тяхното поведение да бъде такова, каквото се диктува от местните условия. По-специално те трябва да познават:основните закони и режима за стопанска дейност и търговия; политическата ситуация и икономическото положение, стандарта на живота, религиозните особености, културното равнище и образователната система. Освен това трябва да се изучат и знаят и индивидуалните навици, начинът на работа и живот в дадената страна. За успешна външнотърговска дейности абсолютно необходимо да се владее поне един от официално говоримите езици в дадената страна, да се знаят правилата з писмени комуникации и да се изучат конкретните и национални, културни и други особености на външните контрагенти.


Използвана литература
1. http://studentskigrad.eu/index.php?option=com
2. Паунов, М.,Организационно поведение, Сиела, 2006.
3. Проект „Изграждане на капацитет на служителите в Американски университет в България за подобряване качеството на работа и взаимодействие с административните власти и други НПО”
4. http://ikonomika.dokumentite.com/art/biznes-komunikacii-i-delovi-pregovori-3/82444
5. diploma.bg
6. изображения google.bg1 Паунов, М.,Организационно поведение, Сиела, 2006.Сподели с приятели:
1   2   3   4
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница