Департамент по имунология Ръководител: Професор Нина Ивановска, дбнДата30.01.2017
Размер115.3 Kb.
Департамент по имунология

Ръководител: Професор Нина Ивановска, дбн

тел: (+359 2) 979 31 95

E-mail: nina@microbio.bas.bg

състав

Лаборатория по инфекциозна имунология и възпаление

Ръководител: Проф. Нина Ивановска, дбн

E-mail: nina@microbio.bas.bg

Гл. асистент Валерия Гюрковска, д–р, vali_lqs@yahoo.com

Гл. асистент Цветанка Стефанова, д-р, tsvetankastefanova@yahoo.com

Докторант Петя Ганова, pganova@gmail.com

Петя Стоянова, ветеринарен лекар, ръководител вивариум

Изследователски направления

Candida albicans инфекции, Ревматоиден артрит, Остеоартрит, Система на комплементаОсновни резултати

  • Доказано е антивъзпалителното действие на тирозин киназния инхибитор тирфостин при модели на сепсис в зависимост от STAT сигналните пътища.

  • Установената протективна роля на пропердина в процесите на костна ерозия, доказва участието на алтернативния път на комплемента при ревматоиден артрит.

  • Изследван е механизмът на действие на глюкозамин при пациенти с остеоартрит и при модел на колагеназа-индуциран артрит.

  • Охарактеризирано е действието на киназни инхибитори като антиревматични агенти - роля на неутрофилите, ключови цитокини, хемокини и RANKL-медиираните процеси на остеокластогенеза при модели на ревматоиден артрит и остеоартрит.

проекти

2012-2014 Б01/6, ФНИ: Приложение на тирозин киназния инхибитор тирфостин AG-490 в модел на колагеназа-индуциран остеоартрит. Ръководител: проф. Нина Ивановска, дбн

2014: ДО 03-136 - Министерство на науката, младежта и образованието, Програма: BG051 PO001/3.3 05 0001 “Наука и бизнес”, Механизми на антивъзпалително действие на тирфостин AG490 в модел на остеоартрит. Ръководител: гл. асистент Валерия Гюрковска, д-р

2007-2010 KT-X-1707, ФНИ: Действие на глюкозамин при остеоартрит в зависимост от нуклеарен фактор капа-бета (RANKL) Ръководител: проф. Нина Ивановска, дбнПубликации

Gyurkovska V., Philipov S., Kostova N., Ivanovska N. Acetylated derivative of glaucine inhibits joint inflammation in collagenase-induced osteoarthritis. Immunopharmacol. Immunotoxicol., 2015 Feb;37(1):56-62. doi: 10.3109/08923973.2014.972414. Epub 2014 Oct 20.

Gyurkovska V., Stefanova T., Dimitrova P., Danova S., Tropcheva R., Ivanovska N. Tyrosine kinase inhibitor tyrphostin AG490 retards chronic joint inflammation in mice. Inflammation, 37, 2014, 995-1005, ISSN 0360-3997.

Dupont A., Mohamed F., Glenn S., Francescut L., Adib R., Byrne S., Brewin S., Elliott I., Richards L., Dimitrova P., Schwaeble W., Ivanovska N., Kadioglu D., Machado L.R, Andrew P.W., Stover C. Septicaemia models using Streptococcus pneumoniae and Listeria monocytogenes: understanding the role of complement properdin. Med. Microbiol. Immunol., 2014, 1-15, ISSN 0300-8584.

Gyurkovska V., Stefanova T., Dimitrova P., Danova S., Tropcheva R., Ivanovska N. Tyrosine kinase inhibitor tyrphostin AG490 retards chronic joint inflammation in mice. Inflammation, 37, 2014, 995-1005, ISSN 0360-3997.Gyurkovska V, Dimitrova P and Ivanovska N. Tyrosine kinase inhibitor Tyrphostin AG490 inhibits osteoclast differentiation in collagenase-induced osteoarthritis. Eur. J. Inflam., 2014, 12(2): 329-340  ISSN: 1721-727X

Georgiev M.I., Ivanovska N., Alipieva K., Dimitrova P., Verpoorte R. Harpagoside: From Kalahari Desert to pharmacy shelf. Phytochemistry, 92, 2013, 8-15, ISSN 0031-9422.

Dimitrova P., Ivanovska N. Tyrphostins as a promising therapeutic tool in inflammation-related conditions. OA Inflammation 1, 2013, 4. ISSN 2052-787X.

Dimitrova P., Ivanovska N., Belenska L., Milanova V., Schwaeble W., Stover C. Abrogated RANKL expression in properdin-deficient mice is associated with better outcome from collagen-antibody-induced arthritis. Arthritis Res. Ther., 2012, 14: R173.

Dimitrova P., Danova S., Ivanovska N. Pro-inflammatory action of Candida albicans DNA in zymosan-induced arthritis. Inflammation Res., 2012, 61: 649-656. ISSN: 1420-908X

Dimitrova P., Kostadinova E., Milanova V., Alipieva K., Georgiev M., and Ivanovska N. Antiinflammatory properties of extracts and compounds isolated from verbascum xanthophoeniceum griseb. Phytotherapy Res., 2012, 26: 1681-1687.  ISSN: 1099-1573

Dimitrova P., Toncheva A., Gyurkovska V., Ivanovska N. Involvement of soluble receptor activator of nuclear factor-κB ligand (sRANKL) in collagenase-induced murine osteoarthritis and human osteoarthritis. Rheumat. Intеrnat., 2012, 32 (5), 1317-1325. ISSN: 0172-8172

Dimitrova P., Georgiev M.I., Khan M.T.H., Ivanovska N. Evaluation of Verbascum species and harpagoside in models of acute and chronic inflammation. Central Eur. J. Biol., 2012, 8: 186-194. ISSN: 1895-104X 

Stefanova, T., Nikolova, N., Neychev, H., Zlabinger, G. Phagocytosis and killing of Salmonella by 7-hydroxycoumarin activated macrophages. Immunol. Invest., 41, 2012, 199-213. ISSN, 0882-0139. ISSN: 0882-0139

Gyurkovska, V., Alipieva, K., Maciuk A., Dimitrova, P., Haas, C., Bley, T., Georgiev, M. Anti-inflammatory activity of Devil's claw in vitro systems and their active constituents. Food Chemistry, 125, 2011, 171-178. ISSN: 0308-8146

Ivanovska, N., and P., Dimitrova. Bone resorption and remodeling in murine collagenase-induced osteoarthritis after administration of glucosamine. Arthritis Res. Ther., 2011: 13, R44.

Dimitrova, P., and Ivanovska N. How important are innate immunity cells in osteoarthritis pathology. In: Osteoarthritis. InTech, Rijeka, Croatia, 2011. ISBN: 979-953-307-082-6.

Dimitrova, P., Toncheva, A., Gyurkovska V, Ivanovska N. Involvement of soluble receptor activator of nuclear factor-κB ligand (sRANKL) in collagenase-induced murine osteoarthritis and human osteoarthritis. Rheumatol. Internat., 3, 2011. ISSN: 0172-8172.

Dimitrova, P., Ivanovska, N., Schwaeble, W., Gyurkovska, V., and C, Stover. The role of properdin in murine zymosan-induced arthritis. Mol. Immunol., 2010, 47: 1458-1466. ISSN: 0161-5890.

Stefanova, T.H., Ratcheva, I., Nikolova, N.J., Neychev, H.O. Effect of yeast superoxide dismutase treatment on some mediators of inflammation during adjuvant-induced arthritis in mice. Z Naturforsch C. 2010 Jan-Feb;65(1-2):141-7.

Dimitrova, P., Gyurkovska, V., Shalova, I., Saso, L., Ivanovska, N. Inhibition of zymosan-induced kidney dysfunction by tyrphostin AG-490. J. Inflam., 2009, 6, 13. ISSN: 1476-9255.Лаборатория „Експериментална имунология”

Ръководител: Доцент Андрей Чорбанов, дб

E-mail: tchorban@microbio.bas.bg

тел: +359 2 979 6357

Гл. Асистент Николина Михайлова, дб

Асистент Калина Николова - Ганева, дб

Асистент Никола Кереков

Докторант Вера Гешева

Докторант Ива Иванова

Докторант Илиян Манойлов

Дипломант – магистърска програма Петрослав Чепински

Дипломант – магистърска програма Силвия Брадянова

Дипломант – магистърска програма Десислава Хлебарска

Дипломант – бакалаварска програма Нели Делчева

Дипломант – бакалаварска програма Кирил Валентинов

Дипломант – бакалаварска програма – Слав Славовпроекти

Проект ВУХ 11/07 на НСНИ – МОН „Създаване на инженерни химерни молекули чрез протеинова технология за терапия на автоимунни болести” 2007-2011; Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов

Проект ВУ 704/07 НСНИ – МОН „Нов подход за селективно подтискане на автореактивни В клетки чрез химерно анти-CD35 антитяло” 2007-2011; Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов

Проект ТК 317/07 НСНИ – МОН Конструиране на генно-инженерни химерни ДНК молекули чрез рекомбинантни нано-технологии за специфична терапия на автоимунни болести 2007-2011; Ръководител доцент д-р Андрей Чорбанов

Проект ДРНФ 02/15.12.09 НФНИ: “Биологичен отговор на неопластични и автоимунни В клетки към протеин-генерирани химерни антитела: флоуцитометричен анализ на апоптоза чрез нови цианинови багрила за нуклеинови киселини“ 2010–2012; Ръководител доцент д-р Петя Димитрова

Съвместен проект между работни групи на БАН и УАН “ДНК ваксини: насочване на вирусни антигени чрез генетично- конструирани химерни молекули” 2010–2012; Ръководител доцент д-р Андрей Чорбанов

Проект ДО 02-312/08 НСНИ-МОН „Подтискане на алерген-специфични В – клетки при хуманизирани SCID мишки чрез химерни антитела” 2009 – 2012; Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов

Проект ДТК 02/19 НФНИ: ДНК ваксини: насочване на вирусни антигени чрез генетично- конструирани химерни молекули” 2010–2014; Ръководител доцент д-р Андрей Чорбанов

Проект ДТК 02/78 НФНИ: “Антитуморна активност на хемоцианини от гастроподни организми” 2010–2014; Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов

Проект ДДВУ 02/34 НФНИ: “Функционално подтискане на автореактивни Т клетки чрез антитялова терапия при миши и хуманизирани SCID модели на Системен лупус еритематозус и Множествена склероза“ 2011–2014; Ръководител за ИМ-БАН доцент д-р Андрей Чорбанов

Съвместен проект между работни групи на БАН и УАН “Функционално подтискане на автореактивни Т клетки чрез антитялова терапия при миши и хуманизирани SCID модели на Системен лупус еритематозус” 2013–2015; Ръководител доцент д-р Андрей Чорбанов

ACIP - ACTIONS CONCERTEES INTERPASTEURIENNES. „Viral Antigen Targeting by Genetically Engineered Chimeric Molecules”. 2013-2015; Ръководител - доцент д-р Андрей ЧорбановПубликации

Nikolova K., Mihaylova N., Voynova E., Kerekov N., Gesheva V., Prechl J., Nikolova M., Tchorbanov A. Re-establishing tolerance to DNA in humanized and murine models of SLE. Autoimmun Rev 2010, 9, 499–502. ISSN: 1568-9972

Dimitrova I., Gesheva V., Nikolova K., Mihaylova N., Todorov T., Nikolova M. Tchorbanov A. Target silencing of disease-associated B-lymphocytes by chimeric molecules in SCID model of pristane-induced autoimmunity. Lupus 2010, 19(11), 1261-1271. ISSN: 1477-0962

Nikolova K., Mihaylova N., Voynova E., Tchorbanov A., Voll R., Vassilev T. Selective silencing of autoreactive B lymphocytes – following the Nature’s way. Autoimmun Rev 2010, 9, 775-779. ISSN: 1568-9972.

Papp K., Végh P., Tchorbanov A., Vassilev T., Erdei A., Prechl J. Progression of the SLE-like disease drives the appearance of complement activating IgG antibodies in MRL/lpr mice. Rheumatology 2010, 49(12), 2273-2280. ISSN: 1568-9972

Gesheva V., Idakieva K., Kerekov N., Nikolova K., Mihaylova N., Doumanova L., Tchorbanov A. Marine gastropod hemocyanins as adjuvants of non-conjugated bacterial and viral proteins. Fish and Shellfish Immunol 2011, 30 (1), 135-142. ISSN: 1050-4648.

Kaloyanova S., Ivanova I., Tchorbanov A., Dimitrova P., Deligeorgiev T. Synthesis of chloro-substituted analogs of Thiazole Orange - fluorophores for flow cytometric analyses. J Photochem Photobiol B: Biology 2011, 103, 215–221. ISSN: 1011-1344

Gesheva V., Idakieva K., Kerekov N., Nikolova K., Mihaylova N., Doumanova L., Tchorbanov A. Rapana Thomasiana hemocyanin as adjuvant for conventional vaccines. Adv Bulgarian Science 2011, 21-29. ISSN 1312-6164

Kerekov N., Mihaylova N., Prechl J., Tchorbanov A. Humanized SCID Mice Models of SLE. Curr Pharmaceutical Design 2011, 17 (13), 1261-1266. ISSN: 1873-4286

Mihaylova N., Tchorbanov A. Selective Immunotherapy by engineered chimeric molecules. Acta Facultatis Medicae Naissensis 2011, 28(1), 5-15. ISSN: 2217-2521

Kerekov N., Mihaylova N., Grozdev I., Todorov T., Nikolova M., Baleva M., Nikolova M., Prechl J., Erdei A., Tchorbanov A. Elimination of autoreactive B cells in humanized SCID mouse model of SLE. Eur J Immunol 2011, DOI 10.1002/eji.201141439. ISSN: 1521-4141

Petkova, S., Nikolova, K., Mihaylova N., Tchorbanov A. Characterization of chimeric molecules that suppress selectively autoreactive B-cells in murine models of lupus. Proceedings, Youth Scientific conference “Kliment’s days”, Sofia, 2011, ISSN: 1314 – 4960; 49-52.

Mihaylova N., Tchorbanov A. New biotechnology approaches for immunotherapy of autoimmune diseases. Biotechnol Biotechnol Eq 2011, 25/4, 24-29. ISSN: 1310-2818

Gesheva V., Idakieva K., Doumanova L., Tchorbanov A. Anti-cancer properties of Rapana thomasiana hemocyanin in experimental models in vitro and in vivo. Здраве и наука 2012, 2(5), 30-34. ISSN 1314-2674

Gesheva V., Szekeres Z., Mihaylova N., Dimitrova I., Nikolova M., Erdei A., Prechl J., Tchorbanov A. Generation of gene-engineered chimeric DNA molecules for specific therapy of autoimmune diseases. Human Gene Therapy Methods 2012, 23(6): 357-365. ISSN: 1557-7422

Nikolova, K., Kaloyanova, S., Mihaylova, N., Stoitsova, S., Chausheva, S., Vasilev, A., Lesev, N., Dimitrova, P., Deligeorgiev, T., Tchorbanov, A. New fluorogenic dyes for analysis of cellular processes by flow cytometry and confocal microscopy. J Photochem Photobiol B: Biology 2013, 129: 125-134. DOI 10.1016/j.photobiol.2013.10.010. ISSN: 1011-1344

Djoumerska-Alexieva I., Manoylov I., Dimitrov J., Tchorbanov A. Serum or breast milk immunoglobulins mask the self-reactivity of human natural IgG antibodies. APMIS 2014, 122: 329–340; DOI 10.1111/apm.12149. ISSN: 1600-0463

Kerekov N., Michova A., Muhtarova M., Nikolov G., Mihaylova N., Petrunov B., Nikolova M., Tchorbanov A. Suppression of allergen-specific B lymphocytes by chimeric protein-engineered antibodies. IMBIO 2014, 219(1): 45–52; DOI 10.1016/j.imbio.2013.07.009. ISSN: 0171-2985

Gesheva V., Kerekov N., Nikolova, K., Mihaylova N., Todorov T., Nikolova M., Tchorbanov A. Suppression of dsDNA-specific B Lymphocytes reduces disease symptoms in SCID model of mouse lupus. Autoimmunity 2014, 6;47(3):162-72; DOI: 10.3109/08916934.2014.883502. ISSN: 1568-9972

Kerekov N., Ivanova I., Mihaylova N., Nikolova M., Prechl J., Tchorbanov A. Built-in adjuvanticity of Genetically and Protein Engineered Chimeric Molecules for Targeting of Influenza A peptide epitopes. Immunol Research 2014, 60(1), 23-34; DOI 10.1007/s12026-014-8489-0. ISSN: 0257-277X

Birner P., Pusch S., Christov C., Mihaylova S., Toumangelova-Uzeir K., Natchev S., Schoppmann S.F., Tchorbanov A., Wesseling P., Streubel B., Tuettenberg J., Guentchev M. Mutant IDH1 inhibits PI3K/Akt signaling in human glioma. Cancer 2014, 120 (16), 2440-2447; DOI: 10.1002/cncr.28732. ISSN: 1097-0142

Gesheva V., Chausheva S., Mihaylova N., Manoylov I., Doumanova L., Idakieva K., Tchorbanov A. Anti-cancer properties of gastropodan hemocyanins in murine model of colon carcinoma. BMC Immunology 2014, 15:34, DOI: 10.1186/s12865-014-0034-3. ISSN: 1471-2172ЛАБОРАТОРИЯ пo експериментална имунотерапия

Ръководител: Доцент д-р Анастас Пашов

e-mail:a_pashov@microbio.bas.bg

Телефон: +359 2 979 6348


Проф. Чавдар Василев, дмн, vassilev@microbio.bas.bg

Доц. Петя Димитрова, д-р, petya_dimitrova@web.de

Гл. ас. Иглика Джумерска-Алексиева, djoumer@microbio.bas.bg

Докторант Мая ХаджиеваИзследователски направления

Нови имунотерапевтици на базата на венозни имуноглобулини,

Имунотерапия на сепсиса,

Имунотерапия при възпалителни и дегенеративни тъканни увреждания,

Имуногенност на биофармацевтични препарати,

Разработка на биомаркери на базата на системен анализ на антитяловия репертоар


Основни резултати

  • Въз основа на патентован от нас метод за модификация на специфичността на ИгГ антитела беше разработен сборен имуноглобулинов препарат за венозно приложение с повишен противовъзпалителен ефект. За разлика от търговските ИгГ препарати за венозно приложение (ИВИГ), техните модифицирани варианти придобиват мощен имунотерапевтичен ефект при модели на сепсис. Механизмите на действие на модифицираните ИВИГ не могат да бъдат сведени до отделна антитялова специфичност, противобактериално действие или отделен фактор или сигнален път. Вместо това, нашите изследвания показаха множествени ефекти свързани с повишена реактивност срещу няколко цитокинови молекули, компоненти на комплемента, молекулни структури разпознавани като „сигнали за опасност“ и др. Така ефектът на модифицираните ИВИг се характеризира като системен и предлага обект за изследвания, които биха могли да очертаят една нова системно-имунологична парадигма. Тя ще отключи разработката на нов клас имунотерапии свързани с бързо развиващата се област на системната биология и, вероятно, ефективна стратегия за лечение на сепсиса.

  • Във връзка със системно-биологичния подход в контекста на антитяловите репертоари, в групата се разработват диагностични методи на основата на профили от голям брой антитялови реактивности (103- 104) в качеството на биомаркери при широк нозологичен спектър. За целта се разработват микрочипове с 4 000 -10 000 пептида подбрани сред известни Б клетъчни епитопи заедно с техни хомолози, диверзифицирани съгласно наши биоинформатични алгоритми, както и пълни библиотеки от трипептиди за „фармакофорен“ анализ.

  • Разработват се подходи за повлияване функцията на неутрофилите и взаимодействието им с други имунни и тъканно-специфични клетки, с цел възстановяване на тъканното увреждане при различни патологии.

  • Разработват се биоинформатични алгоритми за предсказване риска от възникване на инхибиторни антитела при лечение с биофармацевтични препарати на основата на имуногенността на протеина в контекста на хаплотипа на пациента използвайки като модел фактор VIII на кръвосъсирването. В ход е и разработка на алгоритъм за деимунизация на биофармацевтични продукти чрез мутации на позиции, критични за имуногенността, но неповлияващи функцията.

  • Беше анализирана способността на различни Б клетъчни субпопулации да модифицират фенотипа на Т клетки при съвместна стимулация. Описана беше потенциално имунрегулаторна роля на миши Т1 Б спленоцити както и на Б клетки с полиспецифични Б клетъчни рецептори след субоптимална стимулация с широкоспектърен, кръстосано реагиращ епитоп - флуоресцеин. Намерена беше корелация между имунотерапевтичния ефект на модифицирани ИВИг и стимулирането на Б клетки с фенотип на преплазмабласти от Б1 популацията (предполагаеми регулатори на вродения имунитет секретиращи GM-CSF).

проекти

2015-2017 Фонд „Научни изследвания“. вх. № ФНИ Б 02/275 с тема „Физиологичната роля и терапевтичен потенциал на антитела с индуцирана полиспецифичност“. Ръководител: Проф. Чавдар Василев

2012-2015 SNSF /Швейцарски фонд за Научни изследвания/ IZEBZO_142967: Design of modified immunoglobuin preparations with induced polyspecificity for passive immunotherapy of sepsis, Ръководител: Проф. Чавдар Василев

2012-2014: ACIP A07-2012: Therapeutic potential of modified pooled IgM and IgG preparations in experimental severe inflammatory response syndrome (SIRS) and sepsis, Ръководител: Проф. Чавдар Василев

2007-2013: BG 051 PO001-3.3.04/32: Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз: Ефективно обучение на докторанти и подпомагане развитието и реализацията на постдокторанти и млади учени в приоритетни области на микробиологията” – Преподавател: модул „Имунология”: Участници: Доц. Андрей Чорбанов, доц. Петя Димитрова

2010-2013 Marie Curie International Re-integration Grants (IRG), FP7-PEOPLE-2009-RG 248289. Translational study on the antigen presenting properties of human vs mouse B cell subpopulations, Ръководител: Доц. Анастас Пашов

2011-2013 ACIP/A05_11: The role of neutrophils and NK cells in the development of collagenase-induced osteoarthritis, Ръководител: доц. Петя Димитрова, Co-PI: Prof. Angela Santoni University La Sapienza-Rome, Co-PI: Crina Stavaru, Cantacuzino Institute-Bucharest.

2012: ДО2 538/20.06.2012 - Министерство на науката, младежта и образованието, Програма: BG051 PO001/3.3 05 0001 “Наука и бизнес”, Подкрепа на специализирани публикации в реферирани издания с импакт фактор: Нарушена експресия на RANKL в пропердин-дефицинтни мишки е свързана с подобряване на колаген-антитяло-индуциран артрит (Abrogated RANKL expression in properdin-deficient mice is associated with better outcome from collagen-antibody-induced arthritis). Ръководител: доц. Петя ДимитроваПубликации

Von Gunten S, Shoenfeld Y, Blank M, Branch DR, Vassilev T, Käsermann F, Bayry J, Kaveri S, Simon HU. 2014,IVIG pluripotency and the concept of Fc-sialylation: challenges to the scientist. Nature Rev.Immunol,14, 349-350.

Pavlovic, S., Zdravkovic, N., Peijnovic, N., Djoumerska-Alexieva, I., Arsenjevic, N., Vassilev, T., Lukic, M. Enhanced anti-diabetogenic effect of intreavenous immune globulin modified by ferrous ion exposure. Eur.J.Inflamm. 2014: 12, 67-76, ISSN 1721-727X

Lecerf M, Scheel T, Pashov AD, Jarossay A, Ohayon D, Planchais C, Mesnage S, Berek C, Kaveri SV, Lacroix-Desmazes S, Dimitrov JD. 2015. Prevalence and Gene Characteristics of Antibodies with Cofactor-induced HIV-1 Specificity. Journal of Biological Chemistry

Schneider C, Smith DF, Cummings RD, Boligan KF, Hamilton RG, Bochner BS, Miescher S, Simon H-U, Pashov A, Vassilev T, von Gunten S. 2015. The human IgG anti-carbohydrate repertoire exhibits a universal architecture and contains specificity for microbial attachment sites. Science Translational Medicine 7: 269ra1

Kieber-Emmons T, Saha S, Pashov A, Monzavi-Karbassi B, Murali R. 2014. Carbohydrate-mimetic peptides for pan anti-tumor responses. Front Immunol 5: 308

Saha S, Pashov A, Siegel ER, Murali R, Kieber-Emmons T. 2014. Defining the recognition elements of lewis y-reactive antibodies. PLoS One 9: e104208

Pashova S, Dobrev K, Pashov A. 2014. Rregulatory Properties of Mouse Transitional 1 B Lymphocytes. Comptes rendus de l'Academie bulgare des Sciences 67: 361-6

Marinozzi MC, Vergoz L, Rybkine T, Ngo S, Bettoni S, Pashov A, Cayla M, Tabarin F, Jablonski M, Hue C, Smith RJ, Noris M, Halbwachs-Mecarelli L, Donadelli R, Fremeaux-Bacchi V, Roumenina LT. 2014. Complement factor B mutations in atypical hemolytic uremic syndrome-disease-relevant or benign? J Am Soc Nephrol 25: 2053-65

Pashov AD, Calvez T, Gilardin L, Maillere B, Repesse Y, Oldenburg J, Pavlova A, Kaveri SV, Lacroix-Desmazes S. 2014. In silico calculated affinity of FVIII-derived peptides for HLA class II alleles predicts inhibitor development in haemophilia A patients with missense mutations in the F8 gene. Haemophilia 20: 176-84

Monzavi-Karbassi B, Pashov A, Kieber-Emmons T. 2013. Tumor-Associated Glycans and Immune Surveillance. Vaccines 1: 174-203

Djoumerska-Alexieva I, Pashova S, Vassilev T, Pashov A. 2013. The protective effect of modified intravenous immunoglobulin in LPS sepsis model is associated with an increased IRA B cells response. Autoimmun Rev 12: 653-6

Kieber-Emmons T, Monzavi-Karbassi B, Pashov A, Saha S, Murali R, Kohler H. 2012. The promise of the anti-idiotype concept. Front Oncol 2: 196

Hennings L, Artaud C, Jousheghany F, Monzavi-Karbassi B, Pashov A, Kieber-Emmons T. 2011. Carbohydrate Mimetic Peptides Augment Carbohydrate-Reactive Immune Responses in the Absence of Immune Pathology. Cancers 3: 4151-69

Pashov A, Delignat S, Bayry J, Kaveri SV. 2011. Enhancement of the Affinity of Glucocorticoid Receptors as a Mechanism Underlying the Steroid-sparing Effect of Intravenous Immunoglobulin. The Journal of Rheumatology 38: 2275

Pashov A, Monzavi-Karbassi B, Raghava GP, Kieber-Emmons T. 2010. Bridging innate and adaptive antitumor immunity targeting glycans. J Biomed Biotechnol 2010: 354068

Pashov A, Monzavi-Karbassi B, Kieber-Emmons T. 2011. Glycan mediated immune responses to tumor cells. Hum Vaccin 7: 156-65

Pashov A, Garimalla S, Monzavi-Karbassi B, Kieber-Emmons T. 2009. Carbohydrate targets in HIV vaccine research: lessons from failures. Immunotherapy 1: 777-94Dimitrov JD, Planchais C, Kang J, Pashov A, Vassilev TL, Kaveri SV, Lacroix-Desmazes S. 2010. Heterogeneous antigen recognition behavior of induced polyspecific antibodies. Biochemical and Biophysical Research Communications 398: 266-71

Todorova VK, Klimberg VS, Hennings L, Kieber-Emmons T, Pashov A. 2010. Immunomodulatory effects of radiofrequency ablation in a breast cancer model. Immunol Invest 39: 74-92
Каталог: IMB%20web%20page -> microbio -> Reports -> ZA%20SITE%202015
ZA%20SITE%202015 -> Департамент обща микробиология ръководител
ZA%20SITE%202015 -> Научна активност на лаборатория “Екстремофилни бактерии” Разработвани научни проблеми
microbio -> М е ж д и н е н о т ч е т за работата по проект Д03-100/05. 06. 2015 г
ZA%20SITE%202015 -> Секция морфология на микроорганизмите и електронна микроскопия
Reports -> Стефан Ангелов” директор: /проф д-р Христо Найденски, двмн/ о т ч е т за работата на
ZA%20SITE%202015 -> Научна активност на лаборатория “Екстремофилни бактерии” Разработвани научни проблеми


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница