Детско участие в национална мрежа за децата детското участие за нмдДата24.10.2018
Размер46 Kb.
#96677
ДЕТСКО УЧАСТИЕ
В
НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ЗА ДЕЦАТА


Детското участие за НМД

Свободното изразяване на мнение е ключово право на всяко дете, гарантирано от Конвенцията на ООН за правата на детето. А задължение на всеки отделен възрастен и/или организация е по адекватен начин да потърси и да се съобрази с това мнение, когато осъществява каквито и да е дейности, засягащи децата.

По тази причина една от основните цели в стратегическия план на Национална мрежа за децата е именно изграждането на политика за допитване и включване на децата в дейностите на организацията.

Ние виждаме детското участие не като отделна посока от нашата работа, а като интегриран във всички наши проекти и дейности процес, който протича и се развива непрекъснато и двупосочно (от децата към НМД и обратно). Така от една страна ние получаваме ценна обратна връзка от децата за всички аспекти на нашата работа, а от друга – подпомагаме самите деца да развият ключови умения и способности за гражданско участие и активност.Дейности досега

Няколко дейности са проведени досега с цел изграждане на обща концепция на НМД за детско участие: • Множество работни срещи на екипа на НМД, експерти и членуващи организации за изчистване на основни принципи за детско участие

 • Конкретни опити за включване на деца в дейностите на НМД като: международни участия в дейности на Eurochild; Кампанията „Мнение от значение” със своята интернет страница и дейности като „Голямото клякане за по-чисти училищни тоалетни” и т.н.

 • Проведено обучение и работна дискусия в началото на май 2011 с представители на 11 организации от НМД за по-ефективното въвличане на деца в дейността на организацията.

 • Включване на деца още в начален етап на съставянето на концепцията, а именно в нашето общо събрание на 23, 24 и 25 юни 2011. След направения анализ в офиса на НМД с участието на колеги от Асоциация „Родители” и Асоциация в средата на юли 2011 се взе решение да се продължи нашата обща работа с децата, както и да се потърси по-задълбочено участието на членовете на НМД.

 • Провеждане на детски лагер в с. Гергини, Габровско през септември 2011 с деца от организациите членове на НМД.

ДЕТСКО ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ НА НМД

На базата на натрупания от гореописаните дейности опит и обратната връзка от децата – участници стигнахме до извода, че е необходимо да инициираме и създадем отделен проект на НМД за детско участие, който да следва дейността на организацията.Цели на проекта:

 1. Да развива цялостна политика за активното участие на деца и млади хора в дейността на НМД;

 2. Да бъде създадена активна общност от деца и млади хора на национално ниво, ангажирани с каузите на НМД;

 3. Да бъдат насърчавани членовете на НМД да разработят своя политика за детско участие и да го прилагат във всички свои дейности;

 4. Да се създават и популяризират добри практики за детско участие;

 5. Да се популяризира на всички обществени равнища правото на децата да участват във взимането на решения по въпроси, които ги засягат.

Дейности:

 1. Обявяване на конкурс сред организациите членове на НМД за включване в проекта всяка година през летния период;

 2. Избор на организациите, желаещи да задълочат своето познание и работа в областта на детското участие;

 3. Организиране на лагер за детско участие с деца и възрастни от организациите в началото на месец септември

 4. Развитие на онлайн платформа за общуване.

 5. Второ участие на децата и организациите по време на общото събрание в специален форум и насърчаването им за участие в онлайн платформата на НМД.

ДЕТСКО УЧАСТИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НМД от 6 до 10 юни 2012

Всички организации, участващи в работния лагер на 7 до 10 септември 2011 г. се канят отново със същите деца да участват в общото събрание на НМД от 6 до 10 юни 2012 във Варна в местността „Св. Константин и Елена” в дома на учените. На същото място ще се провежда и общото събрание. НМД поема всички разходи по пътуването и настаняването на участниците.Цели на детското участие в общото събрание:

 1. Да представим достъпно и разбираемо дейността и екипа на НМД пред група деца и млади хора, така че те да могат да се включат активно и по избран от тях начин .

 2. Да чуем мнението на самите деца и млади хора за дейността на мрежата от представения отчет.

 3. Да насърчим децата и младите хора да участват в планирането на стратегията на НМД.

 4. Да изработим обща стратегия за това как да се участва ефективно в онлайн платформата.

Кандидатстване:

Всяка организация – член на НМД е добре да покани 2 деца, които вече са участвали в работния лагер през септември миналата година.Условия за участие

 1. Организацията да вземе решение, че иска да участва в изграждането и подпомагането на детското участие в НМД и собствената си организация;

 2. Децата-участници трябва да имат желание за участие в детската мрежа на НМД;

 3. Възрастните ясно и по достъпен начин да преведат горепосочените цели на тяхното бъдещо участие;

 4. Организациите да излъчат координатор/възрастен/, който да участва с децата на лагера и да има тази роля за организацията в бъдеще;

 5. Да бъде взето писмено съгласие от страна на родителите или настойниците за участие на детето;

 6. Организациите да заявят писмено участие до 21 май 2012 на office@nmd.bg

 7. Ние ще издадем официална бележка за освобождаване от училище на децата

Каталог: wp-content -> uploads -> 2012
2012 -> За приемане чрез централизирано класиране на децата в общинскиte детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на община пловдив раздел І – Основни положения
2012 -> Критерии за отпускане на еднократна финансова помощ и награждаване на жители на община елхово I общи положения
2012 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2014 г
2012 -> Област враца походът се провежда под патронажа на
2012 -> София-град Актуализиран на Педагогически съвет №8/04. 09. 2012 г
2012 -> Програма за развитие на селските райони европейски земеделски фонд за развитие на селските райони европа инвестира в селските райони
2012 -> Книгата е създадена по действителен случай. Имената на описаните места и действащите лица са променени
2012 -> Относно Обособена позиция №1


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница