Девета технически изсквания за информация за органите за овд, службите заДата23.10.2018
Размер52 Kb.
#94517
ТипГлава
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

КЪМ ГЛАВА ДЕВЕТА

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСКВАНИЯ

ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОРГАНИТЕ ЗА ОВД, СЛУЖБИТЕ ЗА

ЗА ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ И ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Техническите изисквания конкретизират аеронавигационното метеорологично обслужване и видовете информация, предоставяна на органите за ОВД, службите за търсене и спасяване и службите за аеронавигационна информация, както и задълженията на длъжностните лица при тази дейност.

Основните изисквания за аеронавигационното метеорологично обслужване на органите за ОВД, службите за търсене и спасяване и службите за аеронавигационна информация са определени в Глава девета от Наредбата.

Информацията, необходима на органите за ОВД, службите за търсене и спасяване и службите за аеронавигационна информация се предоставя от съответната летищна метеорологична служба или метеорологична служба за следене.
1. Информация за органите за ОВД

1.1. Информация, предоставяна на летищната контролна кула
Метеорологичната информация, която се предоставя на летищната контролна кула от съответната летищна метеорологична служба, се определя според необходимостта и включва:

а) локални редовни и специални сведения и сведения в кодова форма METAR/SPECI, летищни прогнози TAF, тренд-прогнози и техните корекции за съответното летище;

б) информации SIGMET и AIRMET, предупреждения за срез на вятъра и летищни предупреждения;

в) допълнително договорена метеорологична информация, като прогнози за приземния вятър за определяне на евентуални промени на използваемите писти за излитане и кацане и др.;

г) информация за облак от вулканична пепел, за който не е издадена информация SIGMET.
1.2. Информация предоставяна на органа за контрол на подхода
Метеорологичната информация, която се предоставя на органа за контрол на подхода от съответната летищна метеорологична служба, се определя от необходимостта и включва:

а) локални редовни и специални сведения и сведения в кодова форма METAR/SPECI включващи последните данни за атмосферното налягане, летищни прогнози TAF и тренд-прогнози, както и техните корекции за летището/ата в обслужвания район;

б) информации SIGMET и AIRMET, предупреждения за срез на вятъра, съответните специални доклади от ВС за обслужваното въздушното пространство и летищни предупреждения;

в) допълнително договорена метеорологична информация;

г) информация за облак от вулканична пепел, за който не е издадена информация SIGMET.
1.3. Информация, предоставяна на центъра за полетна информация.
Метеорологичната информация, която се предоставя на центъра за полетна информация или районния контролен център от съответната метеорологична служба за следене, се определя от необходимостта и включва:

а) редовни и специални сведения в кодова форма METAR/SPECI, включващи последните данни за атмосферното налягане на летищата, летищни прогнози TAF, тренд-прогнози както и техните корекции, обхващащи района за полетна информация или контролирания район, а при поискване и за летищата от съседните РПИ в съответствие с РАНС;

б) прогнози за вятъра и температурата във височина, за значими метеорологични явления по маршрута и техните корекции, особено за такива явления, които могат да препятстват изпълнението на полети по правилата за визуални полети, информации SIGMET и AIRMET, специални доклади от ВС за РПИ, а при поискване – и за съседните РПИ;

в) друга метеорологична информация, изисквана от центъра за полeтна информация или районния контролен център, необходима за удовлетворяване на изискванията на ВС в полет. Ако метеорологична служба за следене не разполага с исканата информация, тя я осигурява с помощта на друга метеорологична служба;

г) получената информация за облак от вулканична пепел, за който не е издадена информация SIGMET;

д) получената информация за аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата в съответствие с договореностите между ДП “РВД” и НИМХ.


1.4. Информация за вулканична пепел
Информацията, издавана от консултативния център за вулканична пепел, се предоставя на центъра за полетна информация или районния контролен център в съответствие с неговия район на отговорност.

Информацията за вулканична активност и/или вулканично изригване се предоставя при необходимост на органите за ОВД от съответната летищна метеорологична служба.


1.5. Информацията за полети на свръхзвукови самолети
Информацията за полети на свръхзвукови самолети, предавана на центъра за полeтна информация или районния контролен център обхваща полетните нива, използвани за околозвукови и свръхзвукови полети и включва прогнози за траекториите на дозвуково снижение към летищата, разположени в съответния РПИ.
1.6. Формат на информацията
1.6.1. Локалните редовни и специални сведения, сведенията в кодова форма METAR/SPECI, летищните прогнози и тренд-прогнозите, информациите SIGMET и AIRMET, прогнозите за вятъра и температурата във височина и измененията им, се предават на органите за ОВД в същата форма, в която се изготвят и обменят с другите метеорологични служби.

1.6.2. ДП “РВД” определя начина за предоставяне на данните за атмосферата във височина в грид-формат, които се използват в компютърните системи за целите на ОВД. Тези данни се предоставят възможно най-бързо след завършване на обработката на прогнозата.


2. Информация за службите за търсене и спасяване

2.1. Списък на информацията
Метеорологичната информация, която се предава на координационния център за търсене и спасяване, включва сведения за метеорологичните условия, съществували в последното известно местоположение на изчезналото ВС и по протежение на предвиждания му маршрут, като се обръща специално внимание на:

а) значимите метеорологични явления по маршрута;

б) количеството, вида, височината на долната и горната граница на облаците, особено на купесто-дъждовните;

в) видимостта и явленията, които я намаляват;

г) вятъра при земята и във височина;

д) състоянието на земната повърхност, наличието на снежна покривка или наводнение;

е) температурата на водната повърхност, състоянието на морето, леденото покритие, ако има такова, и морските течения, ако са в зоната на търсене;

ж) атмосферното налягане на морско ниво.


2.2. Информация предоставяна при поискване
2.2.1. При искане от координационния център за търсене и спасяване съответната метеорологична служба осигурява получаването на подробни сведения за полетната документация, с която е било осигурено изчезналото ВС, включително и за корекциите на прогнозите, предадени на ВС по време на полета.

2.2.2. Съответната метеорологична служба подпомага действията за търсене и спасяване, като при поискване осигурява:

а) пълна и подробна информация за текущите и прогнозираните метеорологични условия в района на търсене;

б) текуща и прогностична информация по маршрутите, по които лети издирващият самолет от летището, от което се извършва търсенето, до района на произшествието и обратно.

2.2.3. При искане от координационния център за търсене и спасяване съответната метеорологична служба осигурява и метеорологична информация, необходима на корабите, участващи в операциите по търсене и спасяване.
3. Информация за службите за аеронавигационна информация

3.1. Списък на информацията
На службите за аеронавигационна информация при необходимост се предоставя:

а) информация за вида и организацията на метеорологичното обслужване, предоставяно на международната аеронавигация, която се публикува в Сборника за аеронавигационна информация (AIP) на Република България;

б) информация за изготвяне на NOTAM или ASHTAM, която включва сведения за:

- въвеждане, преустановяване или значителни изменения в предоставяното аеронавигационно метеорологично обслужване;

- възникване на вулканична дейност;

- аварийно изхвърляне на радиоактивни материали в атмосферата в съответствие с договореностите между ДП “РВД” и НИМХ.

в) информация, необходима за изготвяне на аеронавигационни информационни циркуляри, включително за:

- очаквани важни изменения в аеронавигационното метеорологично обслужване и използваните процедури и технически средства;- влияние на определени метеорологични явления върху полетите на ВС.
Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница