Дфз-ра дспм отдел полски културиДата23.10.2018
Размер48.46 Kb.ДФЗ-РА

ДСПМ

ОТДЕЛ ПОЛСКИ КУЛТУРИ


Стр. /

КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТДП 01-02

Критерии за допустимост на неолющен ориз

Приложение ІІ, част І (чл. 7, параграф 1) на Регламент 1272/2009 г.
Изискванията по член 7, параграф 1 по отношение на ориза са по-специално следните:

а) неолющеният ориз да няма необичаен мирис и в него да не се намират живи насекоми;

б) съдържанието му на влага да не надхвърля 14,5 %;

в) основният му добив да не е с повече от 5 точки под основните добиви, посочени в част III на настоящото приложение;

г) процентът на различните примеси, процентът на зърната, принадлежащи към други сортове, както и процентът на зърната, които не отговарят на стандартното качество съгласно определението в приложение IV към Регламент (ЕО) № 1234/2007, да не надхвърлят максималните проценти, посочени в част IV от настоящото приложение, по видове ориз;

д) нивото на радиоактивност да не надхвърля максималните равнища, разрешени от нормите на Общността.

За целите на настоящото приложение „различни примеси“ означава вещества, различни от ориза.

Определение на стандартното качество на неолющения ориз

(точка А от приложение IV на Регламент 1234 / 2007 г.)


Неолющеният ориз от стандартно качество трябва да:

а) бъде с добро качество, което да е подходящо за предлагане на пазара и да няма миризма;

б) да съдържа най-много 13 % влага;

в) процентът на бланширания ориз да е 63% от общото тегло (с толеранс от 3 % за натрошени зърна), от които известен процент от теглото заемат бланширани оризови зърна, които са от по-ниско качество:— мътнобели зърна от неолющен ориз под код по КН 1006 10 27 и код по КН 1006 10 98:

1.5 %

— мътнобели зърна от неолющен ориз под кодове по КН, различни от код по КН 1006 10 27 и код по КН 1006 10 98:

2.0 %

— зърна, които имат червени ленти:

1.0 %

— зърна, по които има петна:

0.50 %

— зърна, които са зацапани:

0.25 %

— жълти зърна:

0.02 %

— зърна с цвят на кехлибар:

0.05 %.Приложение ІІ, част ІІІ, точка 1(чл. 7, параграф 1) на Регламент 1272/2009 г.

ОСНОВЕН ДОБИВ НА СЪОТВЕТНИЯ СОРТ ОРИЗ

За да се счита за продукт без дефекти и с добро търговско качество, основният добив на съответния сорт ориз не трябва да бъде по-малък с пет точки спрямо посочените основни добиви:Сорт

Добив в цели зърна

( %)


Общ добив

( %)


Argo, Selenio, Couachi

66

73

Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar

65

73

Ispaniki A, Makedonia

64

73

Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria

63

72

Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Koral, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus

62

72

Strymonas

62

71

Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano

61

72

Thaibonnet, Puntal

60

72

Evropi

60

70

Arborio, Rea

58

72

Carnaroli, Elba, Vialone Nano

57

72

Axios

57

67

Roxani

57

66

Сортове без наименование

64

72


Приложение ІІ, част ІV на Регламент 1272/2009 г.

МАКСИМАЛЕН ПРОЦЕНТ НА ДЕФЕКТИТЕ НА ОРИЗA

За да се счита, че продуктът е без дефекти и с добро търговско качество, процентът на различните примеси, процентът на зърната, принадлежащи към други сортове, както и процентът на зърната, които не са с безупречно качество, както са определени в приложение III към Регламент (ЕО) № 1234/2007, не трябва да надхвърлят за всеки вид ориз посочените по-долу максимални равнища.

„Различни примеси“ са всички чужди елементи в ориза.

Дефекти по зърната

Ориз с кръгли зърна

Код по КН 1006 10 92Ориз със средни и дълги зърна А

Кодове по КН 1006 10 94 и 1006 10 96Ориз с кръгли зърна Б

Код по КН 1006 10 98Бледи зърна

6

4

4

Зърна набраздени в червено

10

5

5

Зърна на петна и на точки

4

2,75

2,75

Кехлибарени зърна

1

0,50

0,50

Жълти зърна

0,175

0,175

0,175

Различни примеси

1

1

1

Оризови зърна от други сортове

5

5

5

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница