Дфз-ра дспм отдел полски културиДата08.05.2018
Размер74.03 Kb.
#68664ДФЗ-РА

ДСПМ

ОТДЕЛ ПОЛСКИ КУЛТУРИ


Стр. /

УВЕЛИЧЕНИЯ И НАМАЛЕНИЯ НА ЦЕНИТЕ НА ОРИЗА

ДП 01-04
Приложение ІІ, част ІІ, (чл. 38), на Регламент 1272/2009 г.

УВЕЛИЧЕНИЯ И НАМАЛЕНИЯ НА ЦЕНАТА ПРИ ОРИЗА

1. Предвидените в член 38 увеличения и намаления на цените следва да бъдат представяни в евро на тон и да бъдат прилагани към интервенционната цена на предлагания за интервенция неолющен ориз, умножена по сбора на приетите процентни увеличения или намаления, както следва:

а) ако съдържанието на влага на неолющения ориз надхвърля 13 %, процентното намаление на неговата интервенционна цена се равнява на разликата между процента на съдържание на влага на предлагания за интервенция неолющен ориз, измерена до един десетичен знак, и 13 %;


Влажност

(%)


Намаление на цената

(% намаление/тон)14.5

1.5

14.4

1.4

14.3

1.3

14.2

1.2

14.1

1.1

14.0

1.0

13.9

0.9

13.8

0.8

13.7

0.7

13.6

0.6

13.5

0.5

13.4

0.4

13.3

0.3

13.2

0.2

13.1

0.1

13.0

0.0

б) ако добивът на ориза се различава от основния добив за съответния сорт, посочен в част III, точка 1 (ДП 01А-04) от настоящото приложение, увеличенията и намаленията на цената, които се прилагат по сортове ориз, се посочват в част III, точка 2 от настоящото приложение;

Приложение ІІ, част ІІІ, точка 2 на Регламент 1272/2009 г.

Намаления и увеличения на цените в зависимост от добива на съответния сорт ориз

Добив на неолющен ориз във вид на цели зърна бланширан ориз

Намаления и увеличения на цените по степен на добив

Надхвърлящ основния добив

Увеличение в размер на 0,75 %

По-нисък от основния добив

Намаление в размер на 1 %
Общ добив на неолющен ориз във вид на бланширан ориз

Намаления и увеличения на цените по степен на добив

Надхвърлящ основния добив

Увеличение в размер на 0,60 %

По-нисък от основния добив

Намаление в размер на 0,80 %

в) ако дефектите по зърната на неолющения ориз надхвърлят допустимите граници за стандартното качество неолющен ориз, процентът на намаление, който се прилага спрямо интервенционната цена, се определя в част V от настоящото приложение по видове ориз;

Приложение ІІ, част V, на Регламент 1272/2009 г.

Намаления на цените за дефектни зърна

Дефекти по зърната

Процент на дефектните зърна, водещ до намаление на интервенционната цена

Процент на намаление (1) за допълнително отклонение спрямо долната граница

Ориз с кръгли зърна

Код по КН 1006 10 92Ориз със средни и дълги зърна А Кодове по КН 1006 10 94 и 1006 10 96

Ориз с кръгли зърна Б

Код по КН 1006 10 98Бледи зърна

от 2 до 6 %

от 2 до 4 %

от 1,5 до 4 %

1 % за всяко допълнително отклонение в размер на 0,5 %

Зърна набраздени в червено

от 1 до 10 %

от 1 до 5 %

от 1 до 5 %

1 % за всяко допълнително отклонение в размер на 1 %

Зърна на петна и на точки

от 0,50 до 4 %

от 0,50 до 2,75 %

от 0,50 до 2,75 %

0,8 % за всяко допълнително отклонение в размер на 0,25 %

Кехлибарени зърна

от 0,05 до 1 %

от 0,05 до 0,50 %

от 0,05 до 0,50 %

1,25 % за всяко допълнително отклонение в размер на 0,25 %

Жълти зърна

от 0,02 до 0,175 %

от 0,02 до 0,175 %

от 0,02 до 0,175 %

6 % за всяко допълнително отклонение в размер на 0,125 %  1. Неолющен ориз: ориз със запазена обвивка след очукване.

  2. Олющен ориз: ориз, на който е отстранена само обвивката. В обхвата на това определение попадат видове ориз, известни под търговските наименования „кафяв ориз“, „ориз карго“, „ориз лоонзаин“ и „ориз збрамато“.

  3. Бледи зърна

Зърна, на които поне три четвърти от повърхността изглежда матова и бледа.

  1. Зърна, набраздени в червено.

Зърна, набраздени надлъжно в червено, с различна интензивност и отсенки, дължащи се на остатъци от перикарпа.

  1. Зърна на точки

Зърна с добре оформен малък тъмен кръг с повече или по-малко равна форма; зърна на петна включват също тези с леки черни набраздявания само по повърхността; набраздяванията и петната не трябва да имат жълт или тъмен ореол.

  1. Зърна на петна

Зърна, които са претърпели на малка част от повърхността си очевидна промяна на естествения си цвят; петната могат да бъдат с различен цвят (черен, червеникав, кафяв); дълбоки черни набраздявания също се считат за петна. Ако цветът на тези петна е достатъчно наситен (черен, розов, червеникавокафяв), за да бъде незабавно видим и ако покриват участък не по-малък от половината зърно, зърната се считат жълти зърна.

  1. Жълти зърна

Зърна, претърпяли изцяло или частично промяна в естествения си цвят и придобили лимонов или портокалово жълт оттенък, освен чрез сушене.

  1. Кехлибарени зърна

Зърна, претърпяли лека еднообразна промяна в цвета по цялата повърхност, освен чрез сушене; тази промяна променя цвета на зърната до светлокехлибарено-жълт.

г) ако процентът на различните примеси в неолющения ориз надхвърля 0,1 %, той се изкупува с намаление на интервенционната цена, равняващо се на 0,02 % за всяко допълнително отклонение от 0,01 %;
Процент на примесите

Процентно намаление

1

1,8

0,15 и т.н

0,10

0,14

0,08

0,13

0,06

0,12

0,04

0,11

0,02

0.1

0

д) ако партида неолющен ориз се предлага за интервенционно изкупуване като принадлежаща към определен сорт, но включва зърна от други сортове, които надхвърлят 3 %, партидата се изкупува с намаление на интервенционната цена, равняващо се на 0,1 % за всяка допълнителна разлика от 0,1 %.


Процент на зърна от други сортове

Процентно намаление

5,0

2

4,9

1,9

4,8

1,8

4,7

1,7

4,6

1,6

4,5

1,5

4,4

1,4

4,3

1,3

4,2

1,2

4,1

1,1

4,0

1

3,9

0,9

3,8

0,8

3,7

0,7

3,6

0,6

3,5

0,5

3,4

0,4

3,3

0,3

3,2

0,2

3,1

0,1

3

0

2. Посочените в точка 1 увеличения и намаления на цената се прилагат въз основа на среднопретеглената стойност на резултатите от проведените анализи на представителните проби съгласно определението в част VI от настоящото приложение (Методика за вземане на проби и анализиране на неолющен ориз).

1 Всяко отклонение се изчислява от втория знак след десетичната запетая на процента дефектни зърна.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница