Диагностика на трансмисиятаДата03.01.2022
Размер15.43 Kb.
#113105
Диагностика силово предаване

Диагностика на трансмисията

Елементите на трансмисията на автомобила притежават относително висока експлоатационна надежност спрямо останалите негови елементи. От друга страна, обаче, те се характеризират с висока трудоемкост на операциите по възстановаване на загубената работоспособност. За отстраняване на отказите в елементите на трансмисията в процеса на експлоатацията на автомобила се изразходва голям процент от трудовите разходи за ремонтни операци по целия автомобил. Намаляването на тези разходи е свързано със своевременното откриване на неизправности и предотвратяване на отказите.

За диагностика на трансмисията на автомобила се използват както общи диагностични методи и параметри, определящи състоянието на цялата трансмисия, така и частни диагностични параметри, характеризиращи отделните и елементи. Най-широко разпространен метод за обща диагностика на трансмисията е определянето на механичните загуби в нея.

Тъй като силовото предаване обхваща голям брой механизми: съединител, предавателна и разпределителна кутия, карданно предаване и заден мост с поместени в него главно предаване с диференциал и полувалове, целесъобразно е последователното им разглеждане. Механизми­те от силовото предаване на съвременните автомобили са с висока надеждност, изискват минимално обслужване и сравнително рядко се нала­га тяхното ремонтиране. Естествено неизправностите в тях са свързани с процесите на износване, неправилна експлоатация и често са предизвикани от неправил­ни ремонтни и монтажни операции.

СЪЕДИНИТЕЛ

Най-често срещаните неизправности при работа на съединителя са непълно изключване, приплъзване (боксуване), различни шумове (скърцане, хъркане, виене, стържене).

Диагностичните признаци за непълното изключване на съединителя са трудно включване на първа предавка, характерно хъркане при включ­ване на заден ход и трудно превключване на отделни предавки, рязко включване. Причините обикновено са износване на фрикционните накладки на водимия диск, лагера, шлиците на вала; отслабване на притискателните пружини; нарушаване регулировката на свободния ход на педала; прекъсване на отделни нишки от стоманеното жило.

Диагностичните признаци за приплъзване на съединителя се усе­щат при опит за бързо ускорение на автомобила, когато двигателят пре­минава в режим на високи честоти на работа без осезаемо ускорение на автомобила, съпроводено с характерно скърцане. След 2-3 такива опита се усеща специфичната миризма на изгорял фрикционен материал.ПРЕДАВАТЕЛНА И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА КУТИЯ

Най - често срещани неизправности при работата на предавателна­та и разпределителната кутии са изтичане на масло, шум, затруднено или невъзможно включване на предавка. По-рядко са оплакванията от самоизключване и вибрации. Диагностичният признак изтичане на масло предимно се дължи на повредени уплътнители, високо ниво на маслото в кутията или запушен отдушник. Самоизключването може да е причинено от счупена или омекнала пружина на фиксатора, от странично износване на зъбите, от зъбния венец на зъбното колело или изкривена вилка.

КАРДАННИ ПРЕДАВКИНай-често срещаните неизправности в карданните предавки са: увеличени хлабини, износени лагери, неправилно поставени или изкривени части.

Диагностичен признак за хлабини са шумовете, възникващи при промяна посоката на предаване на въртящ момент. Вибрациите са приз­нак за хлабини или голяма стегнатост в шарнирите, неправилно монтаж­но положение на предавката или радиално биене на валовете.ДИАГНОСТИКА НА ПРЕДЕН МОСТ

Осигуряването на безопасността на движение на автомобилите при високите скорости, се затруднява от значителното влошаване на тяхната управляемост и устойчивост. Съществено влияние върху тези две свойства оказва стабилизацията на управляемите колелала на автомобила, т.е. свойството да запазват положението си, съответстващо на праволинейното движение и автоматично да се връщат в това положение. Към най-важните фактори се отнасят монтажните ъгли на колелата. Изменението на тези ъгли извън нормалните граници води до повишено съпротивление при търкаляне, интензивно износване на гумите и влошаване на динамичните свойства, горивната икономичност и управляемостта и устойчивостта на автомобила.

ЗАДЕН МОСТ

Най-често срещаните неизправности в този механизъм са изтичане на масло, повредени лагери, изкривени полувалове, износени или счупе­ни зъби от зъбните колела. Прослушването на задния мост със стетоскоп много точно ще локализира източника на шума.

Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница