Дигитален термометър Medisana tm 750, GermanyДата03.01.2017
Размер203.68 Kb.

Дигитален термометър Medisana TM 750, Germany


Благодарим Ви за доверието в нас и поздравления за Вашата покупка!

Вие се сдобихте с качествения пародукт MEDISANA TM 750

, безконтактен термометър. За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение с MEDISANA TM 750, ние препоръчваме да прочетете внимателно следните инструкции за употреба.


Преглед на оперативните елементи:

  1. Капак за сензора

  2. Сензор

  3. Бутон Режим за измерване на чело

  4. Бутон Режим за измерване в ухо

  5. Индикатор LED

  6. Електронен дисплей

  7. SET бутон (избор)

  8. Отделение за батериите (отзад)

  9. Бутон Memory (Памет)

  10. Отвор за звуков сигнал

  11. Дата

  12. Време

  13. Символ за продължителност на измерване

  14. Измервателна еденица °F Фаренхайт, °C Целзий

  15. Резултат от измерването

  16. Символ за смяна на батерията

  17. Показване на паметта

  18. Режим за измерване на повърхности

  19. Режим за измерване в ухо

  20. Режим за измерване на челоКомплектът съдържа:

 • Термометър Medisana TM 700

 • Батерии LR03, 1.5 V AAA

 • Калъфче за съхранение

 • Инструкции за употреба

Предназначение:


Инфрачервения клиничен термометър TM 700 е подходящ за измерване на телесната температура на хората. Измерването се извършва по челото и в ухо. Освен това термометърът е подходящ за измерване на температурата на обекти в диапазон от 0 ° C до 100 ° C.
• Не се препоръчва измерването на температура на пеленачета под 6 мес възраст

Използвайте само устройството за конкретната цел, описана в инструкциите за употреба. Всяка злоупотреба ще анулира гаранцията.


• Уредът не е предназначен за търговска употреба.
• Използвайки този термометър, той не е заместител на консултация с лекар. Консултирайте се с вашия лекар, във всеки случай, преди да започнете медикаментозно лечение.
• Термометърът и пациентът трябва да останат в стабилна среда, в продължение на най-малко 30 минути преди измерване на температурата. Не предприемайте измерване в рамките на 30 минути след физически упражнения или след баня.
• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и / или познания, освен ако не е под наблюдение от лице, отговорно за тяхната безопасност, или освен ако те са инструктирани в използването на устройството.
• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.
• Температурата в областта на челото и слепоочието се различава от вътрешната температура, който се измерва орално или ректално. Вазоконстрикция, ефект, който свива кръвоносните съдове и охлажда кожата, могат да възникнат по време на ранните етапи на треска. В този случай, температурата, измерена чрез инфрачервения клиничен термометър TM 700 може да бъде необичайно ниска. Ако измерването не съответства на възприятието на пациента или е необичайно ниско, повторете измерването на всеки 15 минути. За справка, можете също да се измери вътрешната температура на тялото с помощта на конвенционалния устен или ректален термометър.
• Препоръчително е да се извършват най-малко три измервания с най-малко 1 минутен интервал. Ако показанията са различни, приемете най-високата стойност като референтната стойност.
• Контролни измервания с помощта на обикновен термометър се препоръчва в следните случаи:
1. Ако стойността е изненадващо ниска
2. За новородени до 100 дни
3. За деца под тригодишна възраст, които имат по-слаба имунна система или които реагират необичайно в присъствието на треска
4. Ако използвате термометъра за първи път, или искате да се запознаете с него
• Кожата на бебетата реагира много бързо на стайна температура. Поради това, не мерете температура с инфрачервен клиничен термометър TM 700 по време или след кърмене, тъй като температурата на кожата може да бъде по-ниска от вътрешната телесна температура.
• Няма абсолютни стандарти на телесната температура. Водете на отчет на Вашите лични показания, за да се позволи на вашия лекар да прецени дали медицинско лечение е необходимо или не.
• Не променяйте конструкцията на устройството и не се опитвайте да го поправите сами, ако възникне грешка или продуктът е повреден, тъй като това ще анулира гаранцията. Свържете се с вашия дилър и ремонтите трябва да са извършени от оторизирани сервизни партньори.
• Не използвайте термометъра, ако е повреден.
• Не отваряйте устройството. Той съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати от деца.
• Не използвайте термометъра във влажна среда.
• Не потапяйте термометъра във вода или други течности. Той не е водоустойчив.
• Сензорът трябва да се почиства след всяка употреба, вижте инструкциите в почистване и поддръжка.
• Избягвайте контакт с директен пръст на сензора.
• Не тръскайте или друсате термометъра, да не го изпуснете.
• Пазете устройството от пряка слънчева светлина, изключително високи или ниски температури, мръсотия и прах.
• Ако термометъра няма да се използва за дълъг период от време, извадете батериите.
Приложения и опаковане
Моля, проверете първо място, че устройството е пълна и не е повреден по някакъв начин. В случай на съмнение, не го използвайте. Изпрати на сервизен център.
Комплектът съдържа:

 • Термометър Medisana TM 700

 • 2 Батерии LR03, 1.5 V AAA

 • Инструкции за употреба

Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно на всеки опаковъчен материал, вече не са необходими. Ако забележите някакви повреди при транспортирането по време на разопаковане, моля, свържете се с вашия дилър незабавно.
Предупреждение
Моля, уверете се, че опаковката от полиетилен се държи далеч от обсега на деца! Опасност от задушаване!

Температурно измерване - бързо и точно!


Какво е треска?

Нашата нормална телесна температура е между 36 ° C (96,8 ° F) и 37,5 ° C (99,5 ° F). Колебанията са напълно нормални, в зависимост от времето на деня и състоянието на организма, например в женския менструален цикъл.


Въпреки това, когато телесната температура се повиши над 38 ° C (100,4 ° F), това е феномен е известен като треска.

Треска често се случва в случай на инфекции, и е знак, че имунната система на организма работи извънредно. Това напълно нормално реакция на чужди тела, микроби и микроорганизми, трябва да се проверява на редовни интервали от време. Ако треската да надвишава 39 ° C (102,2 ° F) и не пада отново в рамките на 1 до 2 дни, определено трябва свържете се с вашия лекар. A треска често е свързана с умора, болки в крайниците и втрисане. В хода на болестта може да бъде най-добре следи чрез предприемане температура четене 2 до 3 пъти на ден 4 до 6 часови интервали.


Винаги приемайте температурата на същото място и по същото част на тялото. Ако трябва да се предприемат температурни няколко дни в наследяване, винаги го правя в приблизително едно и също време на деня, така че
че резултатите са сравними.
Medisana Инфрачервен термометър TM 750 позволява по-прецизно измерване на телесната температура. Температурата е взета между челото и слепоочието или алтернативно в ухото. Четенето се показва в рамките на няколко секунди.

Допълнителна функция
Освен измерване на телесната температура, Инфрачервен термометър
TM 750 от Medisana също може да се използва за измерване на температурата
на обекти (например течности, повърхности, температура на околната среда). гр
Температурният диапазон за тази функция е между 0 ° и 100 °
Целзий (32 ° F - 212 ° F).
Първи стъпки: Премахване / Поставяне на батериите
За ползване, респ. ако символът за батерията се появява на дисплея след определен период на експлоатация, трябва да поставите нови батерии. Ако символът на батерията се появява заедно с "Lo" на дисплея, батериите трябва да бъдат заменени преди да приемете друго измерване. Използвайте две нови 1.5 V батерии (LR03, AAA).
Отстраняване: Свалете капака на отделението за батерията и го плъзгате надолу, както е показано. Извадете батериите.
Въведение: Сложете в две нови 1.5 V батерии (LR03, AAA). Уверете се, че батериите са точно поставени (виж диаграмата в отделението за батерията). Сложете капака на отделението за батериите отново.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА на батерията

ВНИМАНИЕ:

•Не разглобявайте батериите!


• Почистете контактите на батерията и устройството, ако е необходимо, преди пускането на батериите!
• Извадете изтощените батерии от устройството веднага!
• Повишен риск от изтичане, избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците! Ако киселина от батерията идва в контакт с някоя от тези части, изплакнете засегнатото място с обилно количество прясна вода и незабавно да се потърси лекарска помощ!
Ако батерията е погълната да се потърси незабавно медицинска помощ!
•Замяна на всички на батерии едновременно!
•Само замени с батерии от същия тип, никога не използвайте различни видове батерии или използваните батерии с нови!
•Поставете батериите правилно, спазвайки поляритета!
•Съхранявайте отделението за батериите запечатано!

• Извадете батериите от устройството, ако то няма да се използва за продължителен период от време!


• Дръжте батерията далеч от обсега на деца!
• Не се опитвайте да зареждате тези батерии! Има опасност от експлозия!
• Не изхвърляйте в огън! Има опасност от експлозия!
• Съхранявайте неизползваните батерии в техните опаковки, далеч от метални предмети, за да се избегне късо съединение!
• Не хвърляйте използваните батерии в домакинството откаже и ги поставете в контейнер за отпадъци или ги отведете до точката за събиране на батерии!
Преди употреба
Бележки, за най-точни показания:
• Термометърът и пациентът трябва да останат в стабилна среда, в продължение на най-малко 30 минути преди измерване на температурата.
• Не приемайте температурата на бебето по време на или непосредствено след кърмене.
• Не използвайте термометъра във влажна среда.
• Не трябва да пиете или ядете непосредствено преди или по време на измерването, и трябва да избягвате всякакви физически натоварвания.
• Почистете областта, от която се мери температурата и премахнете на всякаква мръсотия, косми или пот, преди да се премести на сензора на позицията на измерване.
• Не изваждайте термометъра от позицията на измерване, докато няма сигнал за края на четенето.
• Ако сензорът се замърси по време или след четене, почистете го с памучен тампон, потопен в алкохол, преди да поставите термометъра.
• Винаги приемайте температурата на същото място, защото показанията ще варират в различни среди.
Термометърът е клинично тестван и неговата безопасност и точност са инспектирани и потвърдени, при условие че се използва в съответствие с тези инструкции.
Настройка на мерната единица , времето и датата
Когато термометърът се използва за първи път или след смяна на батериите, единица мярка , времето и датата трябва първо да се настроят .
Ако искате да се върнете в режим на настройка по-късно , натиснете и задръжте на SET - бутона -7- за ок. 5 секунди , когато устройството е включено.
След самостоятелен тест (където всички символи на дисплея са показани последователно на дисплея -6-) два кратки звукови сигнала могат да бъдат чути . Сега можете да коригирате мерната единица (° C или ° F ) със SET - бутона -7- . Натиснете Памет - бутона, за да потвърдите настройката. Използвайте същата процедура
( SET – бутон -7- , за да настроите стойността и Memory – бутон -9- , за да се потвърди ) за определяне на годината, месеца , деня , часа и минутата . След последната натиснете върху Memory - бутона -9- на дисплея се показва "OFF " и
след това устройството ще се изключи автоматично.
3.2 Информация относно измерване на температура
Сензорът на термометъра трябва да се поддържа чист и непокътнат във всички точки, за да гарантират , че измерванията са точни .
Восък ухото се отразява на точността на измерване. Ако е необходимо , да почиствате
ушите и върха на сензора на термометъра преди измерването , за за да се избегнат погрешни измервания .
Преди да се вземе измерване на челото, почиствайте района и отстранят всички замърсявания , пот или козметика преди да се премести на сензора, за измервателната позиция, тъй като в противен случай грешни резултати могат да бъдат измерени.
Не се измерва температура веднага след хранене, трениране или къпане. Изчакайте половин час.
Не приемайте последователни измервания на интервали от по-малко от 1 минута . Ако трябва да вземете температура на по-кратки интервали от време, резултатите могат да варират леко .
Телесна температура се колебае в рамките на естествен ареал . Няма такова нещо като стандартна телесната температура.
Измерете и запишете телесната температура при нормални дни. Това ще ви позволи да се открие треска по-лесно. За да се направи точно измерване в ухото , сензорът
трябва да бъде насочен към тъпанчето и се слага достатъчно далеч в ушния канал .

Някои хора ще имат различни показания за дясно и ляво ухо.


Винаги се измера в едно и също лице в същото ухо при измерване на температурни промени.
Измерванията могат да бъдат повлияни от вашата позиция за сън.
Ако някой е спал по-специално на ухо в продължение на значителен период от време, температурата ще бъде по-висока от нормалното в това ухо. В този случай, измервайте в другото ухо или изчакайте няколко минути преди измерване.

3.3 Измерване на температурата на челото
ЗАБЕЛЕЖКА
Чело температури трябва да се вземат само за цели проверка, тъй като температурата на кожата на
челото е лесно, засегнати от външни влияния,
което означава, че измерването може да бъде фалшифицирано.

1. Изключете термометъра като кратко натиснете бутона за режим на измерване на чело -3-. Уредът преминава към самостоятелен тест и след това ще чуете 2 бипкания.

2. С оглед на правилно измерване на челото, капака на сензора -1- трябва да е сложен

3. Поставете измервателната глава и сензора с капака на слепоочието и натиснете бутона за режим измерване на чело -3-. Символът за този режим -20- се показва на дисплея. Бавно плъзнете термометъра по челото като все още натискате бутона. Пуснете бутона за измерване на чело -3-.

4. След като температурата е отчетена уредът издава сигнален тон. Резултатът се появява на дисплея.


5. Ако резултатът от измерването е 38,0 ° С (100.4 ° ​​F) или по-висок, индикаторът
LED свети в червено (= аларма треска). Във всички останали случаи индикаторът започва да свети в зелено.
6. Резултатът от измерването автоматично ще бъде запазен. След известни
секунди, без да натискате никакви бутони на устройството ще се изключи автоматично.

3.4 Измерване на температурата в ухото
За измерване на температурата в ухото си , първо отстранете покрие на сензора -1- .
Включете термометъра с кратко натискане на бутона за ухото режим на измерване -4- . Устройството изпълнява самодиагностика и излъчва два кратки звукови сигнала .
Отпуснете бутона . След процеса на измерване е пълен , ще чуете звуков сигнал и ще се покаже температурата на тялото
на дисплея . Опънете ушния канал , като издърпате ухото си
назад и нагоре, и внимателно го поставете сензора в ухото . За деца под 1 година, следва да се постави датчик на възраст от 1 година в ушния канал , докато детето е в легнало) с главата леко обърната , така че звената за ушите да са нагоре. Натиснете и задръжте Бутон за режим на измерване ухо -4- за прибл. 1 секунда. Символ за режим на измерване ухо -19- се появява на дисплея .
4. Отпуснете бутона. След процеса на измерване е пълен, ще чуете звуков сигнал и ще се покаже температурата на тялото
на дисплея -6-

5. Когато резултатът от измерването е 38,0 ° C ( 100.4 ° ​​F ) или по-висока , индикаторът за


свети в червено (= аларма треска) . Във всички останали случаи на индикатора LED
светва в зелено. гр

6.Измерването автоматично ще бъде запаметено. След известно


секунди, без да натискате никакви бутони на устройството ще се изключи
автоматично .

3.5 Измерване на температурата на обект


1.Включете термометъра с кратко натискане на бутона за челото
режим на измерване -3- или бутона за режим на измерване ухо -4-.
Устройството изпълнява самодиагностика и излъчва два кратки звукови сигнала .
2.Натиснете и задръжте сет -7- и бутоните с памет -9- в същото време
за най-малко 3 секунди. Символът за температурата на повърхността
режим на измерване -18- се появява на дисплея -6-.

3.За да започнете измерването , насочете сензора -2- в средата на


обект ( респ. на течността ) в разстояние на около . 3см . Натиснете
Бутон за режим на измерване челото -3- или бутона за ухото
режим на измерване -4-. Ако термометърът има вода, прах или мръсотия върху него ,
премахне я първо така , че четенето да е толкова точно, колкото е възможно.
4.Отпуснете бутона . След процеса на измерване е пълен ,
ще чуете звуков сигнал и ще се покаже температурата на обекта
на дисплея-6- .

5Резултатът от измерването автоматично ще бъде запазен. Отново натиснете
и задръжте сет -7- и бутоните с памет -9- в същото време за
най-малко 3 секунди, за да се върнат към измерване на телесната температура
режим. След няколко секунди, без да натискате никакви бутони на устройството
ще се изключи автоматично.

3.6 Припомняйки съхраняваните данни


Medisana Инфрачервен термометър TM 750 може да съхранява до 30 резултати. Можете да се обадите до съхраняваните данни с кратко натискане на Бутон памет -9- . На първо място , средната стойност на всички съхранени измервани
резултати се появява на дисплея -6- , например :

След още едно кратко натискане на бутона за памет -9- , паметта


Слот за номер 1 (най-наскоро записани стойност) ще се появи на дисплея, заедно с четене температура и символа за
режим на измерване (режим ухо или чело измерване или
режим температура на повърхността). С допълнително натискане на паметта
бутон -9- можете да извикате резултатът се съхранява в памет слот за "2". Общо 30 слота за памет са налични, и те ще бъдат показани в ред ако продължите да натискате бутона за памет -9-.

Ако слот за памет е празна, символът "-" - "" ще се появи на дисплея.


ЗАБЕЛЕЖКА
В случай, че всички слотове за памет се използват, ново измерване
резултат ще бъде запзено чрез изтриване на най-старите слота
(Четящо устройство. 30) автоматично.

3.7Съобщения за грешка


Показана грешка

Проблем

Решение

Err

Температурата в помещението не е в диапазона от 10 ° C ~ 40 ° C (50 ° F ~ 104 ° F)

Извадете батерията за една минута и я поставете отново.
Ако съобщението за грешка се появи отново, консултирайте се със специалист на услугата.

Hi

(1) При измерване на тялото: температура, по-висока от 43° C (108 ° F).
(2) При измерване в режим на сканиране: температура по-висока от 100 ° C (212 ° F).

Изберете настройките според вашата специална цел. Ако съобщението за грешка се появява отново се консултира със специалист услуга.

Lo

(1) При измерване на тялото: температура по-ниска от 34 ° C (93.2 ° F).
(2) При измерване в режим на сканиране: температура по-ниска от 0 ° C (32 ° F).Измервателния сензор е най-чувствителната част на термометъра. Трябва внимателно да почиствате обектива, за да се избегнат повреди.


а. След измерване, почиствайте уреда с памучна кърпа и 70% об. Алкохол или спирт.
б. Нека обектива да изсъхне за поне една минута.
в. Устройството трябва да се съхранява при -20 ~ 50 °C (-4 ~ 122 °F). Относителна влажност <85%.
г. Термометърът да се съхранява на сухо място и го дръжте далеч от течности и пряка слънчева светлина.
д. Да не се потапя върха в течности.
Забележка: В случай, че устройството е било изпуснато, проверете за повреди. Ако не сте сигурни, трябва да го проверите в сервизен център.

Почистване и поддръжка

• Махнете батериите, преди да почистите устройството.

• Никога не използвайте силни почистващи препарати или твърди четки.

Почиствайте уреда с мека кърпа, която е леко навлажнена. Никога не потапяйте уреда във вода. Използвайте уреда само след като е напълно изсъхнал.

• Извадете батериите от уреда, ако не желаете да го използвате за продължителен

период от време, в противен случай съществува риск от протичане на батерията.

• Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, и го предпазвайте от прах и влага.

Уредът е калибриран от производителя за период от две години.

В случай на търговска употреба, устройството трябва да бъде калибрирано

най-малко веднъж на всеки две години. Калибрирането може да бъде извършено от компетентен орган или упълномощен сервизен център - в съответствие с правилника за потребителите на медицинско оборудване.Изхвърляне

Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически и електронни устройства, независимо от това дали те не съдържат токсични вещества на общински или търговски пунктове за събиране, така че да могат да се изхвърлят по екологично приемлив начин. Отстранете батериите, преди да изхвърлите устройството. Да не се изхвърлят старите батерии с битови отпадъци,. Консултирайте се с вашия местен орган или вашия доставчик за информация за изхвърляне.


Технически спецификации (Име и модел): Инфрачервен клиничен термометър TM 750 с цифров дисплей (LCD)
Захранване:3 V =, 2 батерии 1,5 V (тип LR03, AAA)
Обхват на измерване: Телесен режим 34 ° C - 43 ° C (93.2 ° F - 109.4 ° F)
Обект режим 0 ° C - 100 ° C (32.0 ° F - 212.0 ° F)
Точност на измерване: (лабораторни показания) Телесен режим: В района на
чело 34 ° C - 43 ° C (93.2 ° F – 109.4° F): ± 0,3 ° C (0.5 ° F)
ухо 35.5 ° C - 42 ° C (95.9° F – 107.6° F): ± 0,2 ° C (0.4 ° ​​F)
39,1 ° C - 43 ° C (102.4 ° F - 109.4 ° F): ± 0,3 ° C (0.5 ° F) при експлоатационни условия
Обект режим:
<= 30 ° C (86 ° F): ± 1.5 ° C (2.7 ° F)> 30 ° C (86 ° F): ± 5% (3 см дистанция)
Резолюция на дисплея: 0,1 ° C (0.2 ° F)
Капацитет на паметта: до 30 четения
Треска аларма за температури над 38 ° C (100.4 ° ​​F)
Автоматично изключване: ок. 30 секунди след последното измерване
Работна температура: 16 ° C - 40 ° C (60.8 ° F - 104 ° F), отн. влажност на въздуха макс. 95%
Температура на съхранение / транспорт -20 ° C - 50 ° C (-4 ° F - 122 ° F), отн. влажност на въздуха макс. 95%
Размери: ок. 134.3 х 42.4 х 47.6 mm
Тегло: ок. 65 гр без батериите

EAN код:40 15588 76140 9
Каталог: userfiles -> editor -> file
file -> Автоматични предпазители базови конструкции и основни характеристики на автоматичните предпазители
file -> Наредба №16-116 от 8 февруари 2008 Г. За техническа експлоатация на енергообзавеждането
file -> I общи положения Чл (1)
file -> Наредба №3 от 19. 04. 2001 г за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
file -> Наредба №7 от 23 септември 1999 г
file -> Описание и пакетиране Цена на едро с ддс
file -> Инструкция за ползване и свързване /Съвместим с всички 4g rgb, rgbw контролери и димери за монохромна led лента
file -> Brealloy mk bredent
file -> Листовка: информация за потребителя седатиф пс, таблетки sedatif pc, tablets
file -> Инструкция за употреба внимание!!! Инфрачервените безконтактни термометри са много чувствителни. За точни резултатите е необходимо


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница