Дипломант: Михаил Паев Научен ръководител доц д-р П. Пенев Рецензент ст ас. Мария ИвановаДата29.08.2016
Размер126.12 Kb.
#7810
ТипДиплом
СПИСЪК НА ЗАЩИТЕНИТЕ ДИПЛОМНИ РАБОТИ КЪМ КАТЕДРАТА ПО СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ 2008 – 2013

 1. ПОЛСКО-БЪЛГАРСКИ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК НА МУЗИКАЛНИТЕ ТЕРМИНИ

Дипломант: Михаил Паев

Научен ръководител – доц. д-р П. Пенев

Рецензент ст.ас. Мария Иванова


 1. ЕЗИКОВАТА СИТУАЦИЯ В ГР. САМБОР, УКРАЙНА

Дипломант Ива Христова

Научен ръководител: проф. дфн Иванка Гугуланова

Рецензент: ас.д-р Лилия Иванова


 1. НАЧАЛНО-ФИНАЛЕН ТЕМАТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА СПИСАНИЕ „СЛАВЯНСКИ ГЛАС” /1902 – 1903, 1937 – 1940/

Дипломант: Биляна Колева

Начен ръководител: доц. д-р Ж. Чолакова

Рецензент: Таня Маджарова


 1. БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ЧЕШКИ ПРЕВОДИ /АЛЕНА МАКСОВА, ХАНА РАЙНЕРОВА, ДАНУШЕ ХРОНКОВА/

Дипломант:Петя Коленцова

Научен ръководител: доц. д-р Ж. Чолакова

Рецензент: Таня Маджарова


 1. ОСОБЕНОСТИ И ФУНКЦИИ НА УМАЛИТЕЛНИТЕ ИМЕНА В БЪЛГАРСКИЯ И ЧЕШКИЯ ЕЗИК

Дипломант: Цветомира Стоянова

Научен ръководител: гл.ас. д-р Гинка Бакърджиева

Рецензент: Катерина Томова


 1. ФРАЗЕОЛОГИЗМИ С КОМПОНЕНТ СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ В БЪЛГАРСКИЯ И ЧЕШКИЯ ЕЗИК

Дипломант: Николина Ганчева

Научен ръководител: гл.ас. д-р Гинка Бакърджиева

Рецензент: ст.ас. Катерина Томова


 1. ЕЗИКОВИ ИДИОМИ В БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Дипломант: Димитър Станчев

Научен ръководител: доц. д-р Славка Величкова

Рецензент: Борислав Борисов


 1. СЕМАНТИКА И СТРУКТУРА НА НАРЕЧИЯТА, ОБРАЗУВАНИ ОТ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА В БЪЛГАРСКИЯ И ПОЛСКИЯ ЕЗИК

Дипломант: Вида Петрова

Научен ръководител:проф.дфн Иванка Гугуланова

Рецензент:ас.д-р Лилия Иванова


 1. ДУБРАВКА УГРЕШИЧ И КУЛТУРНАТА АРХЕОЛОГИЯ НА НАШЕТО ВРЕМЕ

Дипломант: Тянко Атанасов Тенев

Научен ръководител: доц. д-р Вл. Янев

Рецензент: доц. д-р Д. Дончева


 1. ДЕФЕКТИВНОСТТА В СРЪБСКИЯ ЕЗИК

Дипломант: Десислава Каменова

Научен ръководител: доц. д-р Кр. Чакърова

Рецензент: ст.ас. Гергана Иванова 1. НАЧАЛНО-ФИНАЛЕН ТЕМАТИЧЕН ПРЕГЛЕД НА СПИСАНИЕ „СЛАВЯНСКИ ГЛАС” /1902 – 1903, 1937 – 1940/

Дипломант: Биляна Колева

Начен ръководител: доц. д-р Ж. Чолакова

Рецензент: Таня Маджарова


 1. БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА В ЧЕШКИ ПРЕВОДИ /АЛЕНА МАКСОВА, ХАНА РАЙНЕРОВА, ДАНУШЕ ХРОНКОВА/

Дипломант: Петя Коленцова

Научен ръководител: доц. д-р Ж. Чолакова

Рецензент: Таня Маджарова


 1. СЮЖЕТЪТ ЗА ВЛАДИМИР И КОСАРА

Дипломант: Снежана Кьолева

Научен ръководител: проф.дфн Светлозар Игов

Рецензент: доц. д-р Д. Дончева


 1. БЪЛГАРСКАТА КОНЦЕПЦИЯ НА ИВО АНДРИЧ

дипломант Галина Георгиева БФ

научен ръководител проф. дфн Светлозар Игов

рецензент Таня Маджарова 1. ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ В ЧЕШКИ КОНТЕКСТ

дипломант Мария Ракова

научен ръководител гл.ас. д-р Гинка Бакърджиева

рецензент ст.ас. Катерина Томова


 1. СПИСАНИЕ „ЖЕНСКИЙ СВЯТ....

дипломант Веселина Асенова

научен ръководител проф. дфн Диана Иванова

рецензент Борислав Борисов


 1. ОПОЗИЦИЯТА СВОЕ – ЧУЖДО ВЪВ ФРАЗЕОЛОГО-ПАРЕМИЙНАТА СИСТЕМА НА БЪЛГАРСКИЯ И СЪРБО-ХЪРВАТСКИЯ ЕЗИК

дипломант Цветелина Пелтекова

научен ръководител доц. д-р Красимира Чакърова

рецензент ст.ас. Гергана Иванова
 1. ПРОЕКЦИИ НА КАТЕГОРИЯТА „ФАНТАСТИЧНО” В ТВОРЧЕСТВОТО НА КАРЕЛ ЧАПЕК

дипломант Иван Шумков

научен ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова

рецензент Ралица Стайкова


 1. ПРИКАЗНОТО ТВОРЧЕСТВО НА БОЖЕНА НЕМЦОВА

дипломант Росина Кукудева

научен ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова

рецензент Таня Маджарова 1. СЪСТОЯНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО ВЪРХУ ИНФИНИТИВ И ДА- КОСТРУКЦИЯ В В СЪВРЕМЕННИЯ СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК

дипломант Мария Пенева

научен ръководител доц. д-р Славка Величкова

рецензент Евелина Грозданова


 1. ОПИТ ЗА ОГЛЕД НА ОСНОВНИТЕ АКЦЕНТИ В НАУЧНОТО ТВОРЧЕСТВО НА АЛЕКСАНДЪР БЕЛИЧ

дипломант Стелиана Банчева

научен ръководител проф. дфн Иван Куцаров

рецензент доц. д-р Славка Величкова


 1. РАДОСТИНА КОСТОВА - „ ВЕЛИКДЕН ВЪВ ФОЛКЛОРНАТА КУЛТУРА /БЪЛГАРО-ЧЕШКИ ПАРАЛЕЛИ/

Научен ръководител доц. д-р Владимир Пенчев

Рецензент – Петя Клинкова
 1. АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ - „БЪЛГАРО-СРЪБСКИ И СРЪБСКО-БЪЛГАРСКИ РЕЧНИК НА СПОРТНА ТЕРМИНОЛОГИЯ”

Научен ръководител: доц. Д-р Славка Величкова

Рецензент: Евелина Грозданова
 1. МАГДАЛЕНА МАТАНОВА – „ПРОЛЕТНА ПРАЗНИЧНА ОБРЕДНОСТ В ПОЛША И БЪЛГАРИЯ - ПРИЛИКИ И НЕСЪОТВЕТСТВИЯ”

Научен ръководител гл.ас. д-р Аделина Странджева

Рецензент Петя Клинкова


25. КРИСТИНА НЕДЕЛЧЕВА – „ЕКСПРЕСИВНИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА В ЧЕШКИЯ ЕЗИК, ОБРАЗУВАНИ ЧРЕЗ СУФИКСАЦИЯ”

Научен ръководител гл.ас. д-р Гинка Бакърджиева

Рецензент д-р Б. Борисов


 1. БОЖИДАР ПОПОВ – „СИМВОЛИКА НА ИЗБРАНИ ПРИРОДНИ ЕЛЕМЕНТИ В БЪЛГАРСКИТЕ НАРОДНИ ПЕСНИ”

Научен ръководител доц. д-р Владимир Пенчев

Рецензент докт. Петя Клинкова
 1. СТАНИСЛАВА ЗДРАВКОВА – „КОМПАРАТИВИСТИЧНИ РАКУРСИ КЪМ ПОЕЗИЯТА НА ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ И ЯРОСЛАВ ВРЪХЛИЦКИ”

Научен ръководител – доц. д-р Ж. Чолакова

Рецензент д-р Таня Маджарова
 1. КРАСИМИРА МАРИНОВА – „ПОЕТИКАТА НА ОТОКАР БРЖЕЗИНА И ИЗМЕРЕНИЯТА НА АБСОЛЮТА”

Научен ръководител доц. д-р Ж. Чолакова

Рецензент д-р Таня Маджарова
 1. РОСИЦА ИГНАТОВА – „ТИШИНА И ЗВУК В ПОЕТИЧЕСКИЯ ГЛАС НА СКАЦЕЛ”

Научен ръководител доц. д-р Ж. Чолакова

Рецензент Ралица Стайкова
 1. СОНЯ ВЕНЕЛИНОВА - „КЪРВАВИЯТ РОМАН НА ЙОЗЕФ ВАХАЛ В КОНТЕКСТА НА ЧЕШКИЯ АВАНГАРДИЗЪМ”

Научен ръководител доц. д-р Жоржета Чолакова

Рецензент Ралица Стайкова
 1. КРЕМЕНА КОЕВА – „ОБРАЗЪТ НА МОРЕТО В ПОЕЗИЯТА НА ХРИСТО ФОТЕВ И ВЕСНА ПАРУН”

Научен ръководител доц. д-р Гергина Кръстева

Рецензент доц. д-р Дарина Дончева
 1. ДЕНИЦА ВЪЛЕВА – „ФРАЗЕОЛОГИЗМИ С КОМПОНЕНТ РАСТЕНИЕ В БЪЛГАРСКИЯ И ЧЕШКИЯ ЕЗИК”

Научен ръководител гл.ас. д-р Гинка Бакърджиева

Рецензент д-р Цветанка Аврамова
 1. БОГОМИЛ ИГНАТОВ – „ФРАЗЕОЛОГИЧНИ ЕДИНИЦИ В РОМАНА „ПРИКЛЮЧЕНИЯТА НА ДОБРИЯ ВОЙНИК ШВЕЙК” И ТЯХНОТО ПРЕДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК”

Научен ръководител гл.ас. д-р Гинка Бакърджиева

Рецензент ст.ас. Катерина Томова
 1. ВАНЯ ДИМОВА – „ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ АНТОНИМИ В БЪЛГАРСКИЯ И СРЪБСКИЯ ЕЗИК ЕЗИК С ОГЛЕД НА НЯКОИ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛНИ ОСОБЕНОСТИ”

научен ръководител доц. д-р Славка Величкова

рецензент ст.ас. Гергана Иванова
 1. ИВАНКА ПОПОВА – „ЛЮБОВНИТЕ ПИСМА НА ИВО АНДРИЧ И ТЕХНИТЕ ОСОБЕНОСТИ”

Научен ръководител доц. д-р Славка Величкова

Рецензент ст.ас. Вяра Найденова
 1. СТАНИСЛАВА СПАСОВА – „ИНТЕРАКТИВНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ПРИ ОВЛАДЯВАНЕТО НА ТЕКСТА В СЕДМИ КЛАС”

Научен ръководител доц.д-р Пенка Гарушева

Рецензент д-р Фани Бойкова
 1. ЕЛИЦА ФЕЗОВА – „ДЕМОНОЛОГИЧНИ ПЕРСОНАЖИ В БЪЛГАРСКИЯИ ПОЛСКИЯ ФОЛКЛОР”

Научен ръководител доц. д-р Владимир Пенчев

Рецензент гл.ас.д-р Аделина Странджева
 1. СТОЙНО СПАСОВ - „ЕЗИКОВАТА КАРТИНА НА СВЕТА ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ БЪЛГАРСКИ И ПОЛСКИ ВИЦОВЕ ЗА СЕМЕЙСТВОТО”

Научен ръководител: доц. д-р Иван Чобанов

Рецензент: гл.ас.д-р Лилия Иванова
 1. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ – „ЕЗИКОВАТА КАРТИНА НА СВЕТА ВЪРХУ МАТЕРИАЛ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ И ПОЛСКИТЕ ВИЦОВЕ ЗА ЧУЖДЕНЦИ”

Научен ръководител: доц.д-р Иван Чобанов

Рецензент: гл.ас. д-р Лилия Иванова
 1. ДОРА ПЕТРОВА –„ТЕМПОРАЛНИ ФРАЗЕОЛОГИЗМИ В СРЪБСКИЯ ЕЗИК”

Научен ръководител: доц. д-р Славка Величкова

Рецензент: докт. Евелина Грозданова
 1. ПАВЛИНА ЧЕРПОКОВА – „КАРЕЛ ЧАПЕК – КНИГА АПОКРИФИ. НАБЛЮДЕНИЯ ВЪРХУ ДВАТА БЪЛГАРСКИ ПРЕВОДА”

Научен ръководител: гл.ас.д-р Борислав Борисов

Рецензент: гл.ас.д-р Цветанка Аврамова
 1. ЯНА ИНДЖОВА – „СИСТЕМА НА ПОЛСКИТЕ ЛИЧНИ ИМЕНА”

Научен ръководител” доц.д-р Иван Чобанов

Рецензент: гл.ас Мария Иванова
 1. ЗОРНИЦА КРЪСТЕВА - „ЕЗИК И ИДЕОЛОГИЯ В БЪЛГАРСКИТЕ ДЪРЖАВНИ ХИМНИ”

Научен ръководител: гл.ас.д-р Борислав Борисов

Рецензент: доц. д-р Славка Величкова
 1. ЖАНА ДИМИТРОВА – „ПРОФ. СТАНИСЛАВ СТАХОВСКИ.ПРИНОС В ПРОУЧВАНЕТО НА ТУРСКИТЕ ЗАЕМКИ В БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК”

Научен ръководител: доц.д-р П. Пенев

Рецензент: гл.ас. Мария Иванова
 1. ХРИСТИНА СИВАКОВА – „УМАЛИТЕЛНОСТ ПРИ СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ НАРИЦАТЕЛНИ ИМЕНА В СРЪБСКИЯ И БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК”

Научен ръководител:доц. д-р Славка Величкова

Рецензент: хон.ас. Светла Джерманович
 1. СИЛВИЯ ДОНЧЕВА – „КОНОТАТИВНИ ЗНАЧЕНИЯ НА ФРАЗЕОЛОГИЗМИ, ПОСЛОВИЦИ И ПОГОВОРКИ С НАЗВАНИЕ НА НАРОДНОСТ В СЪСТАВА СИ В БЪЛГАРСКИ И ПОЛСКИ ЕЗИК”

Научен ръководител: проф. дфн Ив. Гугуланова

Рецензент: гл.ас.д-р Лилия Иванова

 1. СИЛВИЯ БЪКЛИЧАРОВА – „ЧЕШКИТЕ ФАМИЛНИ ИМЕНА”

Научен ръководдител: доц. д-р Иван Чобанов

Рецензент: гл.ас. Катерина Томова
 1. ВЛАДИМИРА ГОДИНЯЧКА – „АЛЕКСАНДРИЙСКАТА ШКОЛА: КОНСТАНТИНОС КАВАФИС И ЙОВАН ХРИСТИЧ”

Научен ръководител: проф. дфн Светлозар Игов

Рецензент: доц.д-р Дарина Дончева

 1. АСЕН ХАДЖИЙСКИ - „ЯН КОЛАР И ИДЕЯТА ЗА СЛАВЯНСКА ВЗАИМНОСТ”

Научен ръководител: гл.ас.д-р Таня Маджарова

Рецензент гл.ас. д-р Борислав Борисов

 1. ШОНА ФОТЕВА –„БЪЛГАРСКАТА НАРОДОПСИХОЛОГИЯ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА КОНСТАНТИН ИРЕЧЕК”

Научен ръководител: гл.ас.д-р Борислав Борисов

Рецензент: хон.ас. Красимира Маринова
 1. РОСИЦА ПАВЛОВА – „ПРОЛЕТНА ПРАЗНИЧНА ОБРЕДНОСТ/БЪЛГАРО-ЧЕШКИ

ПАРАЛЕЛИ”

Научен ръководител: доц. д-р Владимир Пенчев

Рецензент: докт. Петя Клинкова


 1. НИКОЛАЙ КАРАДЖОВ – „АНТИУТОПИИТЕ НА ЕВГЕНИЙ ЗАМЯТИН, КАРЕЛ ЧАПЕК И

ДЖОРДЖ ОРУЕЛ”

Научен ръководител: проф. Светлозар Игов

Рецензент: гл.ас.д-р Младен Влашки


 1. ЕЛЕНА ПАНАЙОТОВА – „СВЕТОВНИЯТ ГРЪК В БЪЛГАРИЯ”

Научен ръководител: проф.дфн Светлозар Игов

Рецензент: ас. Ина Кукунджиева
 1. ЕЗИКОВИ ОСОБЕНОСТИ НА ПОМЕСТЕНИТЕ В СРЪБСКИЯ ПЕЧАТ ХОРОСКОПИ

Дипломант: Марина Георгиева Петканска

Научен ръководител: доц. д-р Славка Величкова

Рецензент: гл.ас. Вяра Найденова
54. ЖЕНСКИТЕ ОБРАЗИ В РОМАНА „НЕЧИСТА КРЪВ” НА БОРА СТАНКОВИЧ И ТЯХНАТА РЕЧ

Дипломант: Зорница Томова Танева

Научен ръководител: доц. д-р Славка Величкова

Рецензент: гл.ас. д-р Таня Маджарова


55. ЕДИН СОЦИОЛЕКТ ОТ СЪРБО-ХЪРВАТСКОТО ЕЗИКОВО ПРОСТРАНСТВО

Дипломант: Марин Маринов Рашков

Научен ръководител: доц. д-р Славка Величкова

Рецензент: Евелина Грозданова


56. КОНЦЕПТИТЕ СЪРЦЕ /ДУША/ УМ В БЪЛГАРСКАТА И ПОЛСКАТА ЕЗИКОВА КАРТИНА НА СВЕТА

Дипломант: Олга Стефанова Стефанова

Научен ръководител: гл.ас. д-р Лилия Иванова

Рецензент: гл.ас. Мария Иванова


57. ФУНКЦИОНАЛНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА УСЛОВНО НАКЛОНЕНИЕ В БЪЛГАРСКИ И ЧЕШКИ ЕЗИК ПРИ ПРЕВОД

Дипломант: Диляна Пламенова Иванчева

Научен ръководител: гл.ас. д-р Борислав Борисов

Рецензент: гл.ас. Катерина Томова


58. ПРЕДАВАНЕ НА АНТРОПОНИМИ ОТ ЧЕШКИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ПРЕВОДИТЕ НА МАЛОСТРАНСКИ РАЗКАЗИ НА ЯН НЕРУДА

Дипломант: Лиляна Иванова Кузманова

Научен ръководител: гл.ас. д-р Борислав Борисов

Рецензент: гл.ас. Катерина Томова


59. ФУНКЦИОНИРАНЕ И УПОТРЕБА НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА ОТ ЖЕНСКИ РОД ЗА ЛИЦА В БЪЛГАРСКИ И ЧЕШКИ ЕЗИК

Дипломант: Цветелина Дончева Попова

Научен ръководител: гл.ас. д-р Борислав Борисов

Рецензент: гл.ас. д-р Цветанка Аврамова


60. ПРЕВОДНА РЕЦЕПЦИЯ НА ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ, ПРЕДСТАВЕНИ В СПИСАНИЕ „ПАНОРАМА” (1980 – 2011 г.)

Дипломант: Валентина Стефанова Мирчева

Научен ръководител: гл.ас. д-р Таня Маджарова

Рецензент: гл.ас. д-р Борислав Борисов


61. РОМАНЕТАТА НА ЯКОБ АРБЕС – ХУДОЖЕСТВЕНА КОНЦЕПЦИЯ И ИНОВАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ

Дипломант: Георги Методиев

Научен ръководител: доц. д-р Жоржета Чолакова

Рецензент: гл.ас. д-р Таня Маджарова


62. МИЛЕНКО ЙЕРГОВИЧ – „ОРЕХОВИЯТ ДВОРЕЦ”: ЖАНРОВА ПОЕТИКА И СМИСЛОВА СТРУКТУРА

Дипломант: Златка Любомирова Неделчева

Научен ръководител: проф. дфн Светлозар Игов

Рецензент: гл.ас. д-р Таня Маджарова


63. СТЕФАН ГЕЧЕВ И ГРЪЦКАТА КУЛТУРА

Дипломант: Валентина Белчева

Научен ръководител: проф.дфн Светлозар Игов

Рецензент: ас. Ина Кукунджиева


64.СВЕТЛАНА БОЗУКОВА – „ПОЛСКАТА И БЪЛГАРСКАТА РАЗБУНТУВАНА ПОЕЗИЯ ДО 60-ТЕ ГОДИНИ

Научен р-л – проф. дфн Светлозар Игов

Рецензент - Илиана Новак
65. МИРОСЛАВА КРУМОВА - „БЪЛГАРСКО-ПОЛСКИ ТЕМАТИЧЕН РЕЧНИК ПО ТУРИЗЪМ”

Научен ръководител: гл.ас. д-р Лилия Иванова

Рецензент: не е уточнен
66. ВАНЯ РОМОВА – „GEMDER” ЛИТЕРАТУРАТА ПРЕЗ 19-ТИ ВЕК”

Научен ръководител: доц. д-р Ж. Чолакова

Рецензент: докт. Росина Кукудева
67. „СЛАВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ В СПИСАНИЕ „СЪВРЕМЕННИК” /1990 – 2010/

дипломант Пламен Иванов

научен ръководител гл.ас. д-р Таня Маджарова

рецензент гл.ас. д-р Борислав Борисов


68. ЕЗИКОВА КАРТИНА НА СВЕТА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА УСТОЙЧИВИТЕ СРАВНЕНИЯ СЪС ЗООМОРФЕН КОМПОНЕНТ

Дипломант Аделина Атанасова

Научен ръководител гл.ас. д-р Лилия Иванова

Рецензент Жана Станчева


69. СЕМАНТИЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА ТЕМПОРАЛНИТЕ ПРЕДЛОЗИ В БЪЛГАРСКИЯ И ПОЛСКИЯ ЕЗИК

Дипломант Цветелина Поъклиева

Научен ръководител гл.ас. д-р Лилия Иванова

Рецензент гл.ас. Мария Иванова


70. СЕМАНТИЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ОСОБЕНОСТИ НА НАРЕЧИЯТА ЗА ВРЕМЕ В БЪЛГАРСКИЯ И ПОЛСКИЯ ЕЗИК

Дипломант Георги Георгиев

Научен ръководител гл.ас. д-р Лилия Иванова

Рецензент гл.ас. Мария Иванова


71. ПРОЕКТ ЗА ТЕМАТИЧЕН РЕЧНИК НА ЖАРГОНА В БЪЛГАРСКИЯ И СРЪБСКИЯ ЕЗИК

Дипломант Деян Раяновски

Научен ръководител доц. д-р Славка Величкова

Рецензент гл.ас. Гергана Иванова


72. РОМАНОВАТА ПОЕТИКА НА ДАВИД АЛБАХАРИ

Дипломант Елица Маринова

Научен ръководител проф. дфн Свелозар Игов

Рецензент гл.ас. д-р Таня Маджарова


73. КОМЕДИОГРАФЪТ БРАНИСЛАВ НУШИЧ И НЕГОВАТА „Г-ЖА МИНИСТЕРША”

Дипломант Василка КалайджиеваНаучен ръководител проф. дфн Светлозар Игов

Рецензент гл.ас. Таня Маджарова
Каталог: docs -> acrediation -> 1213
acrediation -> Списък на учебници и учебни пособия по профилиращи дисциплини за специалности
acrediation -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011)
acrediation -> Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008 2012)
acrediation -> С 581. 9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994
acrediation -> 3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години
acrediation -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011) катедра “етнология”
1213 -> Научни изяви в чужбина (2008 – 2013) Списък на научни публикации в чужбина


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница