Дипломант: научен ръководител: Никола Абрашев Доц д-р Зорница Ганева Ф. н. №страница1/14
Дата02.07.2024
Размер471 Kb.
#121528
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ДИПЛОМНА РАБОТА -ПНУП - БУРГАС - 2020 Г.
за придобиване на образователно квалификационна степен
Бакалавър”

НА ТЕМА:

ПРОУЧВАНЕ УСПЕВАЕМОСТТА НА ДЕЦА ОТ НУВ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ СЪС СПОРТНИ ТАНЦИ”

ДИПЛОМАНТ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
Никола Абрашев Доц.д-р Зорница Ганева
Ф.н. №
Специалност: „Предучилищна и
начална училищна педагогика ”


БУРГАС
2020
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД…………………………………………….………………………..…… 3


ГЛАВА ПЪРВА. ТЕОРЕТИЧНА ОБОСНОВКА НА ПРОБЛЕМА…...8
1.1.Възникване и развитие на физическата култура като функционираща система в обществото…………………………………………………………..8
1.2.Системно–структурен анализ на физическата култура, като функционираща система в съвременното общество……………………….11
1.3.Социално–психологически аспекти на физическото възпитание в образователната система на Република България…………………………..14
1.4.Държавни образователни изисквания (ДОИ)…………………………...21
1.5.Методи в училищното физическо възпитание………………………….25


ГЛАВА ВТОРА. ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО………………………………………………………….37
2.1.Работна хипотеза…………………………………………………………37
2.2.Цел и задачи на изследването……………………………………………38
2.3.Предмет и обект на изследването………………………………………..40
2.4.Методика на изследването………………………………..………………40
2.5.Организация на изследването……………………………………………42

ГЛАВА ТРЕТА. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ДИАГНОСТИКА……………………………………………………………44 3.1.Анализ и оценка на получените резултати от количествени и качествени характеристики…………………………………………………..44
3.2.Анализ и оценка на получените резултати за успеваемостта по Гилбух………………………………………………………………………….48
3.3.Изводи и препоръки………………………………………………………51
3.4.Примерна програма………………………………………………………55


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница