Дипломант: научен ръководител: Никола Абрашев Доц д-р Зорница Ганева Ф. н. №


ГЛАВА ВТОРА ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТОстраница6/14
Дата02.07.2024
Размер0.94 Mb.
#121528
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ДИПЛОМНА РАБОТА -ПНУП - БУРГАС - 2020 Г.
ГЛАВА ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
2.1.Работна хипотеза
Теорията и практиката на физическото възпитание и спорта като обособен дял от педагогическото познание изучава закономерностите на процеса за формиране на двигателни умения и навици и развитие на двигателни качества.
Разрешаването на проблема за същността, задачите, методите и средствата и пр. на физическото възпитание е функция на интегрирането на познания от областта на анатомията, физиологията и хигиената на детето, психологията, педагогиката, антропологията, историята на физическата култура и други.
Като специфично социално – педагогическо явление същността на физическото възпитание се конкретизира по следния начин.
Той е процес на многостранно целенасочено взаимодействие на възпитаника с всички фактори за физическо влияние с цел формиране у човека на физическия облик, желан от обществото и индивида.
Смисълът на всяка физическа образователно – възпитателна дейност се състои в постигане на оптимално функционално и морфологично равновесие на организма при взаимодействието му със средата, осигуряване на физическо и психическо здраве на личността.
В процеса на изграждане у детето на положително отношение към физическите упражнения, спорта и туризма, съблюдаването на личните и обществени хигиенни норми.
Сред основните механизми за овладяване на прости и сложни физически упражнения се посочват : наблюдаването и подражанието.
Специално внимание се отделя на съчетаването и онагледяването със словесно обясняване на конкретни действия, съчетания и движения, елементи на игри и други.
Посочва се водещото място на повторението на различните физически упражнения, но не механично и еднообразно, а обмислено и в разнообразни форми. По този начин се създава и обогатява двигателния опит на децата, реализира се по – успешната им адаптация към обкръжаващата ги среда и своята собствена същност.
Анализът на литературните източници ни позволи да издигнем за работна хипотеза на нашето изследване предположението, че успеваемостта на деца от НУВ, занимаващи се със спортни танци се повишава.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница