Дипломен проект на тема Маркетингов миксстраница1/14
Дата23.05.2023
Размер91.02 Kb.
#117802
ТипДиплом
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Дипломен проект 1

С РЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“
СЕЛО ВЕТРИНО, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА
Тел: 051612140; 0893450900 е-mail: info-400108@edu.mon.bg web: schoolvetrino.org

ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ


на тема
Маркетингов микс


Изготвил........... Научен ръководител.........


(Симона Иванова) (Ивелина Димова)
УВОД
През последните години като резултат от промените в българската икономика, силната конкуренция, изменението на потребителските нужди и завишените изисквания към стоките, развитието на технологиите и отварянето на страната ни към световните пазари, коренно променят средата и обкръжението на организациите и изграждат ориентиран към потребителите пазар.
Опитът на страните с развито пазарно стопанство има голямо значение за започналото преустройство на нашата икономика, а маркетинга е съществена част от дейността на фирмите в тези страни. Българските фирми осъзнават необходимостта от овладяване на фундаменталните знания, свързани с маркетинговия подход в управлението и прилагането му в реалната им дейност.
С избора на темата, главната цел, която си поставям е да дам обща представа за основните теоретични аспекти на маркетинг микса като средство за въздействие върху пазара.
Тази цел предопредели и структурата на курсовата работа.
В първа глава е дефинирана маркетинговата стратегия и вътрешните и външни фактори, които трябва да се вземат под внимание при нейното разработване.
Във втора глава е разгледана продуктовата политика като основен елемент на маркетинг микса. Описани са етапите, през които минава разработването на продукта, за да стигне до пазара.
Трета глава е посветена на ценовата политика. Посочени са възможните ценови цели и стратегии, които могат да използват фирмите, както и основните методи на ценообразуване.
В четвърта глава са посочени особеностите на дистрибуционната политика и видовете канали за разпределение на продукцията.
Последната пета глава е посветена на комуникационният микс и провеждането на ефективна комуникационна политика.
Литературата, която е използвана е от български и американски автори.


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница