Дипломна работа на алекс мариновстраница7/20
Дата28.04.2022
Размер4 Mb.
#114197
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
ДИПЛОМНА РАБОТА Хард диск
Свързани:
Правила на Деминг, Дипломна работа
Организация на достъпа до файла
Данните, които се съхраняват в изчислителната система, трябва да се предпазват от физическо разрушаване(предмет на надеждността) и от непозволен достъп(работа на защитата).Защитата на файловете може да се реализира по много начини.В едно потребителска система просто може да се извади носителя и да се заключи. В многопотребителските системи изискването за защита произтича от възможността за достъп до файловете на един потребител от друг. Системите, където не е разрешен достъпа до файловете на друг потребител, защита не е необходима(налице е пълна защита чрез забрана на достъпа). Друга крайност е свободен достъп без защита.В повечето системи се предоставя някаква ограничена форма на защита, представляваща компромис между степента на защита и свързаните в нея разходи.Защитата е важен проблем при проектирането на ОС, изискващ широки познания относно различните методи за реализация на защитата. Механизмите за защита трябва да дават възможност за управляван(контролиран) достъп. Тези механизми разрешават и забраняват достъпа в зависимост от някои фактори, един от които е типът на желаният достъп. Във файловете системи могат да бъдат определени няколко основни типове на достъп:
1. Никакви права-не притежава нито една от горните привилегии.
2. Изпълнение-файлът се зарежда в паметта и се изпълнява, като често пъти се забранява копирането или четенето на файла.
3. Четене-четене на цял файл или на част от него.
4. Разширение-добавяне на нови записи накрая на файла.
5. Записи-запис или презапис на файл(или на част от него).
6. Изменение-изменят се атрибутите на файла(обикновено резервирано само за притежателя на файла).В някои системи притежателят може да даде право на партньор да изменя защитата, но често за предпазване от злоупотреба се въвежда механизъм за определяне именно кои права този потребител може да изменя
7. Унищожаване- унищожаване на файл и освобождаване на файловото пространство.В системите използуващи файлови за междупроцесна връзка, унищожаването на файл означава, че съобщението е получено.Други операции като преименуване, копиране или редактиране също така могат да се контролират.За много системи тези функции имат по високо ниво могат да се реализират чрез системна програма, която прави системни извиквания на по ниско ниво.Защита има само на по-ниското ниво.Например копирането може да е последователност от заявки за четене.В този случай ако потребител има разрешение за четене, може да предизвика копиране, печатане и др.Операциите със справочник които трябва да се защитят, са малко по различни.Трябва да се контролира създаването и унищожаването на файлове в справочника.Понякога може да се иска управление на възможността потребител да определи съществуването на файл в справочник.Съществуват много механизми за защита в реалните ОС. Това се определя от предназначението на ОС, но не бива да се забравя, че сложността на системата за защита нараства правопропорционално с броя на поддържаните привилегии на достъп и начина на взаимната им връзка.Малки системи, използвани от тесен колектив, няма необходимост от сложна защита. Но в големи изчислителни системи-за финансови дела, за изследвания, за кадрови въпроси и т.н., трябват по – усложнени механизми за защита.
Защитата може да бъде свързана с файл или с пътеката за спецификацията му.Защитата на пътеката е по- обща схема – потребителят трябва да има разрешен достъп и до справочника (съдържащ файла) и до файла. В системите ,където може да има различни пътеки до файл (напр.ацикличен обобщен граф), потребител може да има различни права в зависимост от пътеката.
Служебни програми
Форматиране на диска – твърди дискове и флопи дисковите устройства – дискети 3,5” (1,44 Мбайта) и други устройства, допускащи тази процедура, преди да се използват се форматират (някои от тях са форматирани от производителя). За форматиране на дискове се използва стандартна програма FORMAT, която е достъпна в Windows при извикване на контекстното меню на съответстващото устройство. Не бива да се форматира системното устройство, от което е била заредена системата. Може да се форматират нови или употребявани дискови устройства, като не се пропуска факта, че при форматиране информацията, записана на диска се загубва. В прозореца за форматиране е необходимо да се уточнят параметрите на форматиране. Ако дискът е нов е необходимо пълно форматиране, ако е бил вече форматиран – може да се използва бързо форматиране. В този случай областта на физическо разполагане на файловете върху диска не се изменя, очиства се само заглавната част от диска. Тогава ако е извършено форматиране по погрешка е възможно да се възстановят файловете на форматирания вече диск при условие, че на диска не е копиран нито един файл. Обикновено такъв подход се прилага при изтриване на всички файлове от диска, а те са много и обикновеното изтриване отнема много време. Пълно форматиране е целесъобразно да се направи за дискове, на които са се появили повредени участъци. Тази процедура в някои случаи позволява да се възстанови работоспособността на диска. При форматиране на диска, той може да се направи системен, т.е. след това с него да може да се зареди ОС.
Дефрагментация на диска (Disk Defragmenter) – процедурата дефрагментация на диска е свързана със особеностите на използваната файлова система FAT. Достъпът към файл, разположен на едно място на диска заема по- малко време, отколкото достъпа до файл, фрагментите на който са разпиляни по целия диск. Колкото повече фрагменти на файловете, толкова е по-бавен достъпът към тях. За увеличаване на бързодействието на системата е необходимо диска пероиодично да се дефрагментира.
Дефрагментация – това е дълга процедура по пренасяне на информация от едни клъстери в други, в резултат файлът ще бъде разположен преимуществено на едно място на диска. Освен това файловете се предвижват по-близо до началото на диска, което също влияе на бързодействието на цялата система. Също при дефрагментация са предвидени допълнителни възможности за поправка на грешни записи на диска.
Проверка на диска за наличие на грешки (Scan Disk) – В процеса на експлоатация на диска е възможно да се появят грешки, свързани със сбои в процеса на запис върху него. Някои грешки може да се поправят, без да се прибягва до форматиране. Затова се използва стандартна служебна програма за проверка на диска: Scan Disk. Тя позволява да се провери целостта на файловата система и повърхността на диска. Целостта на файловата система се определя от:
- правилни имена на файлове (не трябва да има файлове с неправилни имена)
- правилни дати и време на създаване на файла
- уникалност на имената на файлове
- отсъствие на файлове с общи клъстери
- отсъствие на клъстери, не принадлежащи на нито един файл
Проверката на повърхността на диска за наличие на повреди и апаратни грешки заема повече време от проверката на целостта на файловата система. За съкращаване на времето на работа на програмата може да се избере проверка не на целия диск, а само на системната област или областта за данни. При намиране на повредени сектори техните данни се пренасят в други сектори. Някои системни файлове не бива да се пренасят и затова се препоръчва възстановяването на грешки в сектори, в които се разполагат такива файлове да се отмени. За по-голяма надеждност на проверката на повърхността на диска е необходимо да се използва режим запис на диска (при това данните на диска не се губят). За съкращаване времето на тестване от този режим може да се откажем. Намерените грешки може да се поправят автоматично в съответствие със зададени параметри. За поправка на други грешки на файловата система е необходимо да се използват други програми.
Почистване на диска (Disk Cleanup) – В процеса на експлоатация на диска свободното пространство на диска се запълва с файлове. За създаване на нови файлове е необходимо да се освободи място, заемано от вече ненужни файлове. Тези файлове се изтриват. Изтритите файлове се пазят в recycle bin, но не са премахнати от диска. За освобождаване на място на диска е необходимо да се почисти и recycle bin. В помощ на потребителя се предоставя специална програма за почистване на диска – Disk Cleanup. Програмата може да намери и освободи място, заемано от следните категории файлове:
- Temporary Internet Files – файлове, които се копират от интернет за бързо преглеждане
- Downloaded Program Files – файлове, които временно съхраняват елементи и приложения на JAVA, автоматично зареждаеми от интернет при преглеждане на някои
страници
- Recycle Bin – изтритите файлове
- Temporary Files – файлове, създавани от програми при тяхната работа. Обикновено тези файлове се изтриват при приключване на работа на програмата, но по една или друга причина тези файлове могат да останат на диска.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница