Дипломна работа на тема: " Вътрешен банков контрол" студент: Пламен Георгиев Параскевов


Задължения на органите за вътрешнобанков контролстраница7/17
Дата31.03.2024
Размер236.5 Kb.
#120836
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
vytreshen-bankov-kontrol
Свързани:
razlika-mejdu-nss1-i-mss1
3.3 Задължения на органите за вътрешнобанков контрол

Наредба №10 на БНБ регламентира и задълженията на органите за специализиран вътрешен контрол (чл.7, ал.1,2,3), а именно:


3.3.1 Специализираните органи за вътрешен контрол на банката задължително анализират проверяваната банкова дейност. Това не означава обаче, че банката може да им възлага извършването на задълбочени проучвания и анализи за целите на стратегическото или оперативното си планиране или пък изготвяне на пазарни проучвания и оценки, защото в такъв случай дейността на тези органи ще бъде изместена и тяхното време ще бъде ангажирано само с аналитична дейност;
3.3.2 Специализираните органи за вътрешен контрол в банките задължително преценяват съществуващите технология и технически средства за защита срещу закононарушения и формулират препоръки за тяхното подобряване. Те дават писмено становище за адаптивността на нововъвежданите технологични и технически процедури и документи към възможностите на съществуващата контролна система.
3.3.3 Специализираните органи за вътрешен контрол са длъжни да проверяват достоверността на всички сигнали за допуснати нередности в банковата практика и да отговорят писмено на авторите им.
Банките имат интерес от това във всеки отделен момент от своето развитие да си изработват точна преценка за конкретните си потребности от вътрешен контрол на базата на съществуващите конкретни измерения на вътрешната и външната си среда, определените цели и задачи, както и следваната политика за постигането им. На основата на тази преоценка органите за управление на банките биха били в състояние да заделят и разпределят достатъчно ресурси за изграждането на икономична, ефективна и достатъчна система за банков контрол. В зависимост от конкретната система за вътрешен контрол на конкретния етап от развитието на банката рамково определените в действаща нормативна уредба правомощия – задължения на органите за специализиран вътрешен контрол, придобиват конкретни измерения. За да бъдат надлежно упражнявани тези правомощия, е необходима банката да съобрази тези техни конкретни измерения и да запълни по подходящ начин нормативно установената рамка с вътрешни правила. На договорна основа чрез приетите вътрешни правила, банките са в състояние да създадат конкретни, точно формулирани правомощия – задължения на органите си за специализиран вътрешен контрол, които, без да надхвърлят определена нормативна рамка, най-добре да съответстват на конкретните потребности на банката. Установената с императивни норми уредба не може да бъде променена и коригирана, но е възможно в рамките на тази уредба, посредством конкертизиране и детайлизиране на нормативно закрепените правомощия – задължения на органите за специализиран вътрешен контрол, да се изгладят съществуващите недостатъци. Тези критерии могат да бъдат и по-строги, отколкото нормативно определените. Не е възможно обаче банката да възлага на органите си за специализиран вътрешен контрол несвойствени задачи, като им създава павомощия, които макар да не нарушават нормативните предписания, влизат в конфликт с техните обичайни задължения или пък ги затрудняват.

  1. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница